Alle Publikationer

Titel Publiseringsårsorter faldende Kategori
Forsvar

Vore 43 dræbte danske soldater i Afghanistan ”kæmpede for frihed, sandhed og ret” ifølge Søren Pinds ”Opinion” i Berlingske af 17.04.2021. Men de døde på grund af en fuldstændig tåbelig ”samtænkningsstrategi” udtænkt af Søren Pinds partifælle og daværende forsvarsminister Søren Gade kort efter sin tiltræden ca. 8000 km fra slagmarken i Helmand-provinsen.

Forsvar

The Military Profession in Practice and Theory. With a Systematized and Annotated Bibliography, (København: Nyt fra Safundsvidenskaberne, 1982), 119 s

1982 Forsvar

Ikke-offensivt forsvar. En introduktion, Henning Sørensen, red., (København: Samfundslitteratur, 1990), antologi, 336 s  

1990 Forsvar

"Less Tobacco and Healthier Food at Work. The Case of Denmark"

 

Report to the EU Commission

1992 Samfund
1992 Samfund

Udviklingen i forståelsen af begrebet Arbejde, Arbejdsmarked og Arbejdsmarkedspolitik beskrives og forklares fra ca. 1930 og 60 år frem tillige med et bud på arbejdsmakedet år 2010.

1993 Samfund

Henning Sørensen & Anders Svendsen, Civil kontrol med militæret. En analyse af den danske forsvarsledelses adfærd og den manglende politiske kontrol hermed, (København: Institut for Sociologisk Forskning, 1995), Upubl. paper, 59 s

1995

"NATO and Its New Military Security Position", sp 74 - 79 in European Security, vol 7, o 1, Spring 1998

1998 Forsvar

 

Project paper.

The main aim of this project has concentrated on observing the multinational cooperation between contingents sent to Bosnia, which are different in many aspects. They come from a great number of countries, with different political and military cultures.  These different cultures influence the behavior and ways of doing business, which can lead to tensions in practical cooperation on the ground in multinational military deployments. 

 

 

 

To conclude, the improved national security situation of the Western world, where we have neither enemies nor military threats but more combat areas around the world, has fundamentally influenced the armed forces. Today, the job of a soldier has become less violent, more varied, with the participation of more nations, for new reasons, and characterized by faster intervention.[6]

 

 

 

Politically, soldiers play a more active and exposed role in society than they once did because they are perceived as ambassadors for their country when deployed abroad and because their decisions may have foreign political content and consequences. Economically, the armed forces are now paid as much for their performance in low-level conflicts and humanitarian missions than they are for national defense operations. Actually, many Western European armed forces receive heavy weaponry and air/sea lift material more easily for their interventions in humanitarian missions than they do for traditional national defense missions. Militarily, Western armed forces cannot rely on combat merits only, but have to reconcile contrasting objectives: alleviation and violence, international and national presence, military and humanitarian objectives, speedy intervention and deliberate non-commitment. All this demonstrates the expansion of Western military functions. The old discussion of “guns-versus-butter” is now a “butter-for-guns” debate.

 

 

 

 

 

2000 Forsvar

Abstract
 This article is part of a larger study comparing tensions between cooperating armed forces of 16 countries serving in Bosnia in IFOR/SFOR in1996 - 1999. For the Danish contingent the study was confined to the military top level, due to the simple fact that here relations between military personnel from other countries are more common than in the lower echelons. Tensions in the Danish study were pursuit at four levels:
 a. In the Danish battalion in Bosnia (including soldiers from Baltic countries working with Danish soldiers and living in the Danish Camps),
 b. Military-to-Military relations, i.e. at the division level (towards the Americans), at the Brigade level (the Nordic Polish Brigade),
 c. Military-to-International (political and humanitarian, i.e. non-military) Organizations including the NGOs.
 d. Military-to-Local Civilians, i.e. towards local authorities and the local population 
 

2000 Forsvar

"Conscription in Scandinavia Duiring the Last Half Century: Developments and Arguments", i Armed Forces & Society, 26, no. 2, (Winter 2000)

 

2000 Forsvar

"Denmark: From Obligation to Option", s 121 - 136 i Moskos, Charles C. m.fl. (Eds.), The Post-Modern Military. Armed Forces After the Cold War, (New York/Oxford: Oxford University Press:2000), 286 s

2000 Forsvar

“Belysning af mulighederne for og        

 

                 konsekvenserne af civil samfundspligt

 

                                      i Danmark”,

DUPI repport 2001/8

2001 Samfund

Danish, Swedish and Finnish Public Opinion on European Military Cooperation, s 62 - 71 i Ministry of Defence, Belgium, Proceedings, Public Opinion and European Defence. Convergence or Divergence (Brussels), 182 s

2001 Samfund

A New Concept of National Security Applied on Israel, s 343-362, i Ben-Ari Eyal, m.fl., The Military, the State and Society in Israel, (New Jersey: Transaction Books), Essays in Honor of Moshe Lissak, ialt 434 s

2001 Forsvar

Jyllandsposten, kronik. 30.04.2001 handler om forsvarschef Christian Hvidts utilstedelige og udemokratiske afstemning i EUs militærkomite mod de givne politiske instrukser

2001
2002

Different Risk Perceptions in Denmark and Why

2002 Forsvar
2002 Samfund

Women in Extended Roles in the Danish Armed Forces

2002 Forsvar

This article on women in the Danish Armed Forces concentrates on two main integration perspectives: The political integration, i.e. the legal basis decided by Parliament and Government for Danish women to serve as soldiers, and the organizational integration decided by the military organization consisting of four elements: A military integration, i.e. the distribution of women in either the Armed or the Military Forces, a horizontal integration, i.e. the distribution of women on the three services, a vertical distribution, i.e. the number of women on different career posts, and a functional distribution, i.e. the type of work female soldiers are doing. The article finally comments on all integration perspectives to explain the present rather modest integration of women in the Danish Armed Forces.

 

2002 Forsvar

Berlingske Tidende, kronik, 27.05.2002 kritiserer forsvarschefe Christian Hvidts ignorering af den instruks han fik af sine politiske foresatte. Herved udviser genralen despekt for den demokratiske kontrol med forsvaret

2002

Women in the Danish Armed Forces, s 97 - 106 i Gwyn Harries-Jenkins (Ed.), The Extended Role of Women in the Armed Forces, (University of Hull: 2002 for US Army Research Institute, Contract DAS W 01-00-K-0002), 153 s 

2002 Forsvar

"The I/O Model: Institution vs. Occupation" s 171 - 180 i Callaghan, Jean & Franz Kernic (Eds.), Armed Forces and International Security. Global Trends and Issues. Encyclopedia Volume, (Münster: Lit Verlag, 203), 377 s.  

2003 Forsvar

Samtidsterrorisme, upubl. lærebog, tekstsamling og litteraturoversigt over terrorisme i det 20. og 21. århundrede.

Efter en begrebsmæssig og en historisk gennemgang af terrorisme sammenholdes fire perioders modstående terrorisme.De fire perioder er kommunisme/nazisme siden 1920erne, terroren i Mellemøsten 1947 - , Terroren i Europa 1968 - 1982 og International terrorisme 1990 -, der beskrives ud fra samme model: Motiv, Terorister, Terroraktioner, Ofre og Legitimitet. 

2003 Samfund

Berlingske Tidende. 21.03.2003. I et indlæg kun et par dage efter USAs angreb på Irak udtales støtte hertil

2003 Forsvar
2004 Forsvar

Din studiekompetence: Problemer og løsninger,  (København: Frydenlund), 135 s

2004 Uddannelse

Demokratisk kontrol med dansk forsvar: Grevil-sagen i perspektiv

2004 Forsvar

Security and Terrorism: A Delicate Balance at the National and International Level, upubl. paper præsenteret ved International Sociological Association, Research Committe 01 on "Armed Forces and Conflict Resolution's" International Conference on "Military Missions and Their Impliplication Reconsidered: The Aftermath of Septmber 11th" i Ankara 7 - 9. juli

2004 Samfund

Politiken, kronik. 06.02.2004 forklarer Danmarks nye og enestående gunstige sikkerhedspolitiske situation efter 2000 

2004 Forsvar

"Den falske melodi i sikkerhedspolitikken", Politiken, 06.02.2004, kronik

2004 Forsvar

Både under retssagen og efter dommen i Annemette Hommel sagen har dansk forsvar været under beskydning. Måske er sagen og forsvaret tjent med en kort våbenhvile, der kan bruges til at indsætte begge dele i et større – og forhåbentlig rigtigere – perspektiv ud fra en militærsociologisk synsvinkel.

2004

From Terror to Terrorisme - and Back, upubl. paper præsenteret på IIS konferencen i Stockholm 5 - 9 Juli

2005 Samfund

Public Opinion in Denmark, Finland and Sweden on Common EU Military Matters and Obstacles for Common Nordic/EU Military Cooperation, upubl. paper præsenteret ved Cranfield University's International Conference on Defence Management: "The Post-Modern Military: Rethinking the Future." 24 - 25. april

2005 Samfund

Berlingske Tidende, opinion, 03.08.2005 anfører flere forsvarschefers enegang  

2005

Increasing Miliary Influence in Danish Civil-Military Relations, working paper no. 155, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces

2005

Danish Military Unions and Their Political Role, s 107 - 211 i Bartle, Richard & Lindy Heineken (Eds.), Military Unionism in the Post-Cold War Era, (London: Routledge)

 

2006 Forsvar

Almen studieforberedelse, en forståelsesramme, en værktøjskasse, en opgavegennemgang, (København: Frydenlund, 2006), 94 s

2006 Uddannelse

De danske tabstal i Irak er høje. Men forsvaret kan hverken finde ud af at håndtere tabene eller de dræbtes eftermæle

2007 Forsvar

ytringsfrihed, upubl. kronikforslag

2007 Samfund
2007 Forsvar

Hvem fører soldaterne, hvorfra kommer de, hvortil udsendes de og hvad betyder det for Danmark?

CS-Bladet 07.2007

2007 Forsvar

"The Foreign and Defence Policies of the Nordic Countries and the Unique Case of Denmark´s Military Activism" s 241 - 250 i Wilson III, Isaiah & James J. F. Forest, Handbook of Defence Politics. International and Comparative Perspectives, (London: Routledge, 2008), 469 s 

2008 Forsvar

Enhver virksomhed, civil som militær, har en virksomhedskultur. Den kan kort oversættes til ”vaner.”[1] En virksomhedskultur vises i den måde virksomheden  

 

- er indrettet på,

 

- virker på og

 

- forstår sig selv på.

 

 

 

Kulturen er altså udtrykt (i bygninger, brevpapir), udtalt og underforstået; den kan være til intern brug eller henvendt til omverdenen; og den kan signaleres af ledelse, medarbejdere eller begge parter.

 

 

 

Den del af det danske forsvars virksomhedskultur, der analyseres her, er ledelsens ansvarsforståelse og bygger på dens udsagn eller mangel på samme. Det spørgsmål, der søges afklaret er om ledelsen er parat til at påtage sig et ansvar eller undviger at gøre det. Undersøgelsens udgør således en begrænset del af forsvarets samlede virksomhedskultur; men er afgørende, fordi den er udstukket af ledelsen og derfor retningsgivende for alt forsvarspersonel og for de værdier ledelsen lægger vægt på og må forventes at blive målt på. Når man undersøger forsvarsledelsens udsagn om dens ansvarskultur skulle man tro, at Inden forsvarsledelsens ansvarslighedskultur afdækkes, skal de to begreber: Forsvarsledelse og ansvarlighed, afklares:

 

 

 

Den danske forsvarsledelse udgøres af:

 

- Minister

 

- MF-ere, ikke mindst i Folketingets Forsvarsudvalg og

 

- Militærtoppen, dvs. topcheferne i FKO, HOK, osv.

 

 

 

Det er vigtigt at understrege, at de følgende kommentarer alene er rettet mod ledelsens ansvarskultur og ikke mod civile, menige, befalingsmænd eller officerer generelt, endsige mod alle topofficerer;

2008 Forsvar

Afsluttende prøve i Almen Studieforberedelse, 2008. Krav, tolkning, løsning, (København: Institut for Sociologisk Forskning, ISF, 2008), 71 s

2008 Uddannelse

Soldatens funktion afhænger af den sikkerhedspolitiske situation i hvilken han/hun indgår. Der sondres mellem fire sådanne situationer for Danmark siden Vikingetid og til nu afhængig af fraværet eller tilstedeværelsen af henholdsvis VENNER og FJENDER

2008 Forsvar

Forsvaret i Danmark synes at mene, at det civile samfunds demokratiske værdier systematisk skal underlægges militære hensyn

2009

AT-opgaven 2009. Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden, (København: Institut for Sociologisk Forskning, ISF, 2009), 43 s

2009 Uddannelse

"Increasing Military Influence in Danish Civil-Military Relations" s 141 - 156 i Kûmmmel, Gerhard, Guiseppe Caforio, Christopher Dandeker (Eds.), Armed Forces, Soldiers and Civil-Military Relations. Essays in Honor of Jürgen Kuhlmann, (Wiesbaden: VS Verlag fûr Sozialwissenschaften, 2009), 289 s

2009

Increasing Military Influence in Danish-Civil-Military Relations, p 141- 156 in Kümmel, Gerhard, Giuseppe Caforio & Christopher Dandeker (Eds.), Armed Forces, Soldiers and Civil-Military Relations. Essays in Honor of Jürgen Kuhlmann, (Wiesbaden 2009: VS Verlag für Sozialwissenschaften), 289 pp. r

2009

Militære chefer har sviget den demokratiske kontrol med forsvaret, jf. Jægerbogssagen og oversættelsessagen 

2010

"The Intension of Inventing a New Retention Policy for the Danish Armed Forces", s 259 - 270 i Tresch, Tibor Szvircsev & ChristianLeuprecht (Eds.), Europe Without Soldiers. Recruitment and Retention Across the Armed Forces of Europe, (Kingston: Queen's University, 2010), 272 s.

2010 Samfund
2011 Forsvar

"Core Values of Danish Expeditionary Soldiers" s 179 - 190 i Fürst, Henrik & Gerhard Kûmmel (Eds.), Core Values and the Expeditionary Mindset: Armed Forces in Metamorphorsis, (Baden-Baden: Nomos, 2011), 228 s. 

2011 Forsvar

Kritik af hjælpen til veteraner med PTSD upubl. paper.

2012 Samfund

En kritisk analyse af de aktører, der er sat til at hjælpe psykisk skadede veteraner

2012 Forsvar

Værnepligt i Danmark: Udvikling eller afvikling Oplæg 12.03.2012 for Forum for Samfundets Beredskab, i Folketinget

2012 Forsvar

Svar på Ombudsmanden kronik "Ombudsmanden og de udsatte" i Berlingske 21.01.2013.

2013 Samfund

Veterancentret set fra et veteransynspunkt. PPPræsentation den 30.08.2013 på Veteranhjemmets konference 

2013 Samfund

Claus Kold & Henning Sørensen, Chapter 2, Denmark, p 289-298 in Caforio, Guiseppe (Ed.), Soldiers Without Frontiers: The View From the Ground. Experiences of Asymmetric Warfare, (Roma: Bonnano editore, 2013), 413 p. A presentation of the Danish Armed Forces structure of 2010, its inclusion of female soldiers and participation in international military missions abroad (1991-2010) and the Danish public opinion thereof (2002 - 2009).

2013 Forsvar

Kritik af Berlingskes leder af 01.10.2013 "Fejt angreb" hvor tidl. forsvarsminister Nick Hækkerup angribes for sin kritik af oberst "Hackel"-er i dansk forsvar

2013

Claus Kold & Henning Sørensen, "Psychological Stress," s 233-245, i Caforio, Guiseppe (ed.),  Soldiers Without Frontiers: The View From the Ground. Experiences of Asymmetric Warfare, (Roma: Bonnano editore, 2013), 413 s.

2013 SamfundForsvar

Demokratisk kontrol med forsvaret: Begreb og behov,upubl. artikel

2014

Forskning i veteranselvmord i USA og i Danmark, upubl. artikel

2014 Samfund

Analyse af "Beretning og indstilling i anledning af tjenestelig undersøgelse mod departementschef Anne Kristine Axelsson og afdelingschef Jens-Christian Bülow" 

Beretning og indstilling i anledning af tjenestelig undersøgelse mod departementschef Anne Kristine Axelsson og afdelingschef Jens-Christian Bülow, Justitsministeriet.« Heri frikendes de to topembedsmænd for sanktioner for at have løjet over for Folketinget i sagen om aflysningen af Retsudvalgets besøg på Christiania i februar 2012.

 

Beretningen er stort set blot blevet taget til efterretning af offentligheden. Det kan undre, eftersom forhørsledelsens argumenter kan kritiseres på i hvert fald tre områder: Nødløgnen, den undladte notatpligt samt nedgøringen af nøglepersonen, Københavns politidirektør Johan Reimann.

2014 Samfund

Har dansk forsvar mistet sin folkelige forankring grundet øget professionalisering?  

2014 Forsvar

Kapitel 4 "Psychological stress" i Guiseppe Caforio (ed.), "Soldiers Witout Frontiers" (Roma:Bonnano, 2013), 413 s, præsenteres. Vanskeligheder vd at forstå, diagnosticere og behandle veteraner med PTSD beskrives 

2014 Samfund

En analyse af "Beretning og indstilling i anledning af tjenestelig undersøgelse mod departementschef Anne Kristine Axelsson og afdelingschef Jens-Christian Bülow"

2014 Samfund
2015

Konservativ Folkepartis udenrigsordfører, Naser Khader, efterlyser i Berlingske kronik 27.09.2015 ”kritiske røster i den danske udenrigspolitiske debat”. NK begrunder det med, at ”vi ikke har et politisk klima, hvor vi reflekterer tilstrækkeligt kritisk og ansvarsbevidst over udenrigspolitiske spørgsmål”. Jeg er enig i fraværet af ”kritiske røster”, og prøver en nærmere forklaring end at give ”klimaet” skylden. Det sker dels ved at pege på organisatoriske forhold ved de to institutioner, som NK selv omtaler: Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, og Forsvarsakademiet, FAK; og dels tematiske forhold, belyst ud fra Danmarks deltagelse i Afghanistankrigen

2015 Samfund
2016 Forsvar

Abstract

 

Danish Foreign policy has been named “military activism”[2] since the end of the Cold War period due to its increased military engagement in conflicts around the world. This military activism is a major aspect of our foreign policy and is identified in the declared strategy of the Danish Defence and reflected in the time, type and size of deployments of Danish soldiers abroad. As it is argued that military activism demands military professionalization or efficiency, not increased civilization, six basic components of the Danish military are analysed in that respect to see to what extent it has pursued the strategy of military activism. The six components are the personnel composition of the Danish military from 1970 to 2016, or more precisely in the years 1970, 1990, 2010, and 2016, military expenditures, the location of military installations, the functions of the chief of defence, the newly established recruitment and education policy of officer cadets, and finally the retention policy. Based on these findings future deployments problems abroad are predicted. The premise for the identification of future deployment problems is the distinction between a more military or civilian approach and that military activism demands military professionalism or efficiency otherwise Danish soldiers cannot cope in in lethal conflicts around the world.

 

2016 Forsvar
2016 Forsvar

En påvisning af dansk forsvars professionalisering siden 1970 og til i dag, en påpegning af danske politikeres samtidige militarisme- og civilisme-tiltag. Derpå en forklaring herpå, der skyldes tre tidligere politiserende forsvarschefer. Endelig begrundes de upåagtede og uomtalte udvikling, der findes i fraværet af militærsociologer og deres forskning. Til ugunst for både forsvar og samfund. Her er et godt sted for Claus Hjorth Frederiksen at sætte ind.   

2016

Kritik af statsminister Lars Løkke Rasmussens misopfattelse af sin ret til at afgøre Eva Kjer Hansens afgang som Miljø- og fødevareminister, som krævet af De Konservatives

2016 Samfund

Kort artikel om tre forsvarschefers (fra hver sit værn) politisering

2016 Forsvar

Abstract

 

Danish Foreign policy has been named “military activism”[2] since the end of the Cold War period due to its increased military engagement in conflicts around the world. This military activism is a major aspect of our foreign policy and is identified in the declared strategy of the Danish Defence and reflected in the time, type and size of deployments of Danish soldiers abroad. As it is argued that military activism demands military professionalization or efficiency, not increased civilization, six basic components of the Danish military are analysed in that respect to see to what extent it has pursued the strategy of military activism. The six components are the personnel composition of the Danish military from 1970 to 2016, or more precisely in the years 1970, 1990, 2010, and 2016, military expenditures, the location of military installations, the functions of the chief of defence, the newly established recruitment and education policy of officer cadets, and finally the retention policy. Based on these findings future deployments problems abroad are predicted. The premise for the identification of future deployment problems is the distinction between a more military or civilian approach and that military activism demands military professionalism or efficiency otherwise Danish soldiers cannot cope in in lethal conflicts around the world.

2016 Forsvar

Hvorfor værnepligt?

 

Den militære værnepligt er til debat. Både Berlingske og Jyllandsposten har bragt/udtrykt det synspunkt, at værnepligten er dyr, dårlig og uanvendelig. Dette indlæg afbalancerer den kritik sociologisk, militært, politisk og historisk.

2017 Forsvar

Demokratisk kontrol med forsvaret er et nøglebegreb i militærsociologien. Denne videnskabsgren anskuer forsvaret ud fra et nationalt perspektiv og fokuserer derudover på den militære profession (officerer), organisation, krigens sociologi og forsvarsplanlægning/strategi. På et trin lavere beskæftiger militærpsykologien sig med forsvarets personel, dets sundhedstilstand (PTSD), kampvilje, etc. På et trin højere interesserer militærpolitologien sig for forsvarets deltagelse i/betydning for bl.a. internationale missioner, sikkerhed, stabilitet, internationale konflikter og samarbejde, terrorisme. Så, hvor militærpsykologen hjælper majoren med at styre den menige, hjælper militærsociologen samfundet med at styre forsvaret og militærpolitologen Danmark med at ”styre” verden.

 

 

 

Danske politikeres kontrol med forsvaret har nu nået et kritisk punkt. Den svækker ganske enkelt forsvarets effektivitet og det på alle fem militærsociologiske parametre. Det har politikerne ku