Arbejde, Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedspolitik. Belønnet prisopgavebesvarelse af Arbejdsministeriet 1993

Udviklingen i de tre forhold (arbejde, arbejdsmarked og arbejdsmarkedspolitik) beskrives og en beskæftigelsesmodel præsenteres. Den består af input, et system hvori indgår personer, en positioner (arbejdspladser) og penge samt output: personer der forlader systemet grundet sygdom, fratræden, videreuddannelse, osv. Feedback er så de personer der stiller sig op i inputkøen for at (gen-)indtræde i beskæftigelsessystemet. 

Publiseringsår: 
1993