Velkommen til ISF Danmark

 "Institut for Sociologisk Forskning, ISF, blev etableret i 1986 af  Henning Sørensen. Henning Sørensen har en bred samfundsvidenskabelig uddannelse; er cand. mag. i samfundsfag og historie fra Københavns Universitet, cand. scient. pol. fra Århus Universitet og Ph.d. fra CBS.

ISF har gennem tiden beskæftiget sig med mange emner, der kan rubriceres inden for tre områder: Samfund, forsvar og uddannelse. Et indtryk af denne forsknings bredde og dybde fremgår af Publiceringslisten. Inden for hvert områder findes flere artikler og kapitler i fuld længde, mens andre blot anføres med en kilde. Specifikke emner kan efterspores i søgefeltet øverst til højre på hjemmesiden.

ISF har en uafhængig og konstruktiv-kritisk tilgang til sine undersøgelser og giver en balanceret tolkningen heraf. ISFs undersøgelser er både analyser af andres indlæg eller artikler, observation eller interview. Kontakt ISF for at få et bud på hvad vi kan gøre for at øge din indsigt i emner, der interesserer dig og os. Klik på kontakt-ikonet.