Woman in the Danish Armed Forces

I princippet åbnede Danmark op for kvindelige soldater på alle funktionsniveauer i 1962, i praksis først i 1969. Til trods herfor og til trods for et udtrykt politisk ønske om flere kvindelige soldater ligger andelen lavt på kun 5 % oveni købet med en svagt faldende terndens over de sidste år. Da der hverken kan identificeres politiske, fysiologiske eller funktionelle barriere for kvinders inklusion i de danske militære styrker peges der på organisatoriske. Så selvom USA har funktionelle barriere (US-kvinder kan ikke være kampsoldater)så er deres andel og karriereadgang til topposter bedre end den for danske kvindelige soldater.

Publiseringsår: 
2002

Forsvar: