Forsvarets militarisering af Danmark, Politiken, kronik, 07.010.2009

Dansk forsvars militarisering af det danske samfund kan efterspores på fire områder: Forsvarets informationsstyring, politisering, omgåelse af politiske instrukser og overtrædelser af love

Publiseringsår: 
2009