Civil kontrol med militæret

Ud fra sondringen "at have" og "at udøve kontrol" argumenteres det, at danske politikere ikke "udøver" kontrol, men passivt lader forsvarsledelsen beslutte på fire områder: Udenrigspolitik, økonomi, debat i forsvaret og forsvarets organisation, undertiden i strid med den erklærede politiske vilje. Der foreslås på den baggrund tre ændringer: Opstilling af kriterier for en udvidet dansk militær deltagelse i internationale missioner, en øget militærsociologisk indsigt hos politikere til at kunne matche udemokratisk top-officersadfærd og opbygningen af "et andet militær" til aktiv dansk indsats i FN-, NATO og OSCE-operationer.   

Publiseringsår: 
1995