Om ISF

ISF er en privat og uafhængig forskningsinstitution, der påtager sig opgaver inden for de fire hovedtyper af sociologiske undersøgelser:

- eksplorative ,

- deskriptive,

- hypoteseprøvende og

- predikative 

ved brug af de tre eneste dataindsamlingsmetoder

- spørgeskema (face-to-face, enquette, postalt, mv.)

- observation og

- eksisterende datasamlinger.

ISF har især koncentreret sig om tre temaer: Samfund (arbejdsmarked og professioner), forsvar (bredt) og gymnasiet (AT og skriveprocessen).