Den falske melodi i sikkerhedspolitikken

Sikkerhedspolitisk har Danmark nu en enestående situation med kun venner (i NATO og EU) og ingen fjender, dvs. selektiv sikkerhed, hvor vi selv vælger hvilke konflikter vi vil gå ind i og hvilke vi fravælger. Eks.: Da FN bad Danmark og Tyskland om at sende tropper til Bosnien og Somalia, valgte de to lande hvert sit indsatsområde: Danmark Bosnien, Tyskland Somalia. Sikkerhedspolitikken som forståelsesramme for vor udenrigspolitiske aktiviteter lader sig dermed vanskeligere begrunde og dermed er det også sværere at presse sikkerhedspolitikken ned over forsvarspolitikken. Det foreslås at opstille militærsociologiske begrundelser for opretholdelsen og indretningen af dansk forsvar i stedet for de nuværende sikkerhedspolitiske.

Publiseringsår: 
2004

Forsvar: