En analyse af "Beretning og indstilling..."

Analysen påpeger bl.a., at de tre dommere, der har stået for denne "beretning og indstilling..."

- ikke bruger juridiske argumenter for at frikende de to indklagede topjurister i Justitsmininisteriet, men psykologiske undskyldninger (stress, mange sager, etc.)

- nedgør tre aktører for at kunne frikende de to topjurister (a. Folketingets retsudvalg for at det er i orden at lyve, da det ikke kan holde tæt; b. Kammeradvokaten, der var Justitsministeriets anklager for ikke selv at være kommet med et forslag til hvad de to nødløgnere ellers skulle have gjort - en ny retsnorm er skabt at anklager kan afkræves et sådant forslag; c. Københavns politidirektør Johan Reimann for at komme med utroværdige udsagn og noter)

- ikke kritiserer de to topjurister for deres undladte notatpligt, selvom ministeriets kontorchef modsat gør det

- ikke undrer sig over, at tidl. PET chef, Jakob Scharfs sikkerhedsvurdering står alene, når normal praksis er, at det er Københavns politi, der står for denne vurdering og at Johan Reimann ikke har problemer med at deltage i Folketingets retsudvalgs planlagte besøg på Christinia den 29.02.2012.   

ISFs analyse kan også findes på Folketingets hjemmeside:http://www.ft.dk/search.aspx?q=ananlyse+af+%22beretning+og+indstilling&SearchDepthFull=&sf=&msf=&as=1

Publiseringsår: 
2014