Feje folk i forsvarspolitikken, Berlingske Tidende, opinion, 22.10.2013

Feje folk i forsvarspolitikken?

Berlingskes leder 1.10. hed ”fejt angreb.” Her blev eks-forsvarsminister Nick Hækkerup, NH, kritiseret for at påpege, at topofficerer, ”oberst Hachel-er,” i det danske forsvar lækkede ministeriets initiativer til pressen.  

Men var NH fej og kan andre aktører i forsvarspolitikken ikke med større ret tillægges en sådan egenskab? For det første er det ikke er fejt, men modigt, at NH påpeger problemer om den demokratiske kontrol med militæret. Det er uacceptabelt for enhver minister, at embedsmænd lækker fortroligt materiale til pressen. For det andet står NH ikke alene med sin kritik af ”oberst Hachel-er.” I Berlingske 30.9 bakkes denne kritik op af Flemming Winther, HKKF og eksforsvarsminister Hans Engell m.fl. For det tredje mener Berlingske, at NHs udmelding er fej da den svækker dansk forsvar. Men det kan kun være de illoyale topofficerer, der svækkes ved truslen om en mulig afsløring. De regelrette og loyale officerer – hovedparten af soldater i det danske forsvar - vil NHs afsløring da gavne. For det fjerde kan man hævde, at NH er modig ved at påpege et loyalitetsproblem blandt danske topofficerer efter sin fratræden. Indtil da, tog han kampen bag lukkede døre. Efter sin afgang omtaler han åbent dette problem, som da USA's præsident Eisenhower i sin Farewell Address i 1960 påpegede det ”industrielt-militære kompleks” som et problem for demokratiet i USA.

 

Andre aktører i forsvarspolitikken kan nok bedre betegnes ”feje,” f.eks. Berlingske. Det tager ikke stilling til om ”oberst Hachel-er” findes. Først gør de: ”..det er da meget muligt, at der findes nogle illoyale officerer rundt omkring i forsvaret, der kører deres egen dagsorden…” Så ikke: ”Hvis ellers ikke det hele bare er noget, der mestendels er foregået oppe i skuffede NHs hoved…” Men uanset om NH har ret eller ej bør Berlingske vel tage stilling til dette alvorlige demokratiske problem? Berlingske kan også opfattes som fej, fordi avisen mere end noget andet medie har lagt spalte-mm til disse lækager. Avisen har ret OG pligt at forsyne sine læsere med vigtige informationer, men Berlingske servicerer altså illoyale officerer. Endelig optræder Berlingske fejt ved ikke at se NHs udsagn i sammenhæng med de mange ”demokratisk kontrol med militæret”-skandaler, vi har haft. Intet andet vestligt land har haft så mange af den slags skandaler som Danmark.  

Flere officerer kan også ses som ”feje.” Dels de illoyale topofficerer, der modarbejder deres politiske chef. Dels de officerer, der er bekendt med illoyale kolleger og ikke tager afstand herfra. Endelig er forsvarschef Per Bartram vel fej, når han ikke forholder sig til problemet om illoyale officerer, men kun kender ”engagerede og nytænkende” kolleger.  Lad os lægge fejhedsdebatten bag os og i stedet erkende, at der er problemer i danske officerers forståelse og efterlevelse af den ”demokratiske kontrol med militæret.” Her er et nyt og nødvendigt emne på de nye officersuddannelser.

 

Publiseringsår: 
2013