General Hvidt-sagen revurderet. Jyllandsposten, kronik. 30.04.2001

Seks argumenter anføres imod at Christian Hvidt - som hævdet af professor i international politik Ole Wæver og jura-professor Jens Peter Christensen - havde modtaget en uklar instruks fra forsvarsminister Jan Trøjborg. Hvidts handlemåde r et angreb på samfundets ubetingede ret til civil kontrol med militæret. Vi kan ikke have topofficerer til at føre deres egen forsvarspolitik, som general Hvidt har gjort det. 

Publiseringsår: 
2001