Ikke-offensivt forsvar

Ikke-offensivt forsvar, IOF, er en antologi, der sammenfatter IOF- teorier, -erfaringer og -holdninger.

Publiseringsår: 
1990

Forsvar: