Regel 1: Vi skal beskytte vore soldater Tilbudt Berlingske som kronikforslag

 

Regel 1: Vi skal beskytte vore soldater

 

 

 

Vore 43 dræbte danske soldater i Afghanistan ”kæmpede for frihed, sandhed og ret” ifølge Søren Pinds ”Opinion” i Berlingske af 17.04.2021. Men de døde på grund af en fuldstændig tåbelig ”samtænkningsstrategi” udtænkt af Søren Pinds partifælle og daværende forsvarsminister Søren Gade kort efter sin tiltræden ca. 8000 km fra slagmarken i Helmand-provinsen.

 

 

 

Gades strategi krævede danske soldater let udrustet for at forbedre kontakten til civilbefolkningen, jf. The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defence 2008, Denmark´s Engagement in Afghanistan 2008-2012, s 15: “The patrols are conducted in open-top vehicles that make it easier to come into contact with the local population… The personal contact with the local population in Gereshk has importance for the entire Danish effort in Helmand Province”.

 

 

 

Således ignorerede Gade det danske hold 2s bataljonschef i Afghanistan, oberst Kim Kristensens (nyudnævnt hofmarskal), der i Jyllandsposten ”Oberst: Angreb er sikrest for soldater i Afghanistan”19.10.2007 fremsatte dette ønske offentligt: ”Vi ser meget frem til, at vi forhåbentlig snart får kampvogne. De vil øge sikkerheden markant for soldaterne”. http://jp.dk/udland/article1135164.ece).

 

 

 

Det var Gades beslutning ikke at udstyre de danske styrker i Afghanistan med tungt grej og det trods et markant antal dræbte danske soldater allerede i 2008. Gade fastholdt sin ”samtænkningsstrategien”, der endte med den høje danske tabsratio på 7,7 (43 omkomne soldater ift. 5,5 mio danskere). De tilsvarende tabstal for USA er 7,6 og for UK 7,4. Antallet af omkomne danske soldater i Helmand er 37 (altså næsten 9 ud af 10 omkomne) og heraf dræbtes 25 danske soldater af vejsidebomber og snigskytter på vej fra den danske lejr og til Geresh by og retur, altså ikke på arbejdet, men på vej til og fra det.

 

 

 

Det helt uacceptable ved Søren Gades beslutning er ikke at blande sig, selvom han burde have lyttet til den militære indsigt. Det er heller ikke, at han som reserveofficer ved, at officerer som professionelle udøvere som andre professioner (læger, lærere, advokater, præster) nyder metodefrihed i modsætning til almindelige beskæftigelser. Fo ligesom kirurgen og advokaten selv bestemmer hvor snitten skal lægges, skal officeren tillægges metodefrihed på slagmarken. Nej. Det helt uacceptable er, at Gade ikke ser det som sin hovedopgave at beskytte udsendte, danske soldater.

 

 

 

Denne kritik er ikke ny. Jeg har fremført den før. Så når Søren Pind både fortier årsagen til danske soldaters store dødstal i Afghanistan, stopper en af det røde flertal i folketinget besluttet Afghanistan kommission og i stedet er med til i 2014 at vedtage et helt igennem gennemskuelig afværgekommissorie til Dansk Institut for Internationale Studier om en ”Erfaringsopsamling vedr. den samtænkte danske Afghanistanindsats”, men beslutter, at den ”ikke skal beskæftige sig med militære aktiviteter på det taktiske /operative niveau”, så har politikerne jo netop sikret, at Søren Gades ”samtænkningsstrategi”, som rettelig er en samtænkningstaktik, ikke belyses.

 

 

 

Søren Pind, Søren Gade og andre politikere kan tænkes at indvende, at en sådan udredning af det helt centrale spørgsmål: Hvorfor tabte vi så mange soldater i Afghanistan jo ikke bringer dem tilbage, men dystre minder frem. Men så glemmer disse politikere det helt centrale i deres virke, at passe på danske soldater, enten ved ikke at udsende dem til farlige missioner eller når de gør det, sikre at de er udrustet hertil efter slagmarksforholdene. Dertil kommer det helt afgørende, at de politikere og topofficerer, som ikke passer på soldaterne ude i de spidse ender i princippet, optræder som 1. Verdenskrigs menneskeforagtende generaler, der sendte deres soldater i døden. Ikke i omfang naturligvis, men i princippet.  

 

 

 

Og så glemmer de ansvarsflygtende politikere ”lessons learned”. Det helt  afgørende for fremtiden, at vi lærer af vore fejl. Dertil kommer, at fortielsen har en pris for de soldater, der følger efter. 90 % af adspurgte danske officerer kunne berette om moralske problemer i deres enhed, mens det for et land som Spanien var så lavt som kun 20 %, jf. Henning Sørensen, Chapter 8, ”Reasons for and Solutions to Morale Problems as Seen by Officers from 7 Nations” I M. Nuciari & E. Olivetta, Leaders for Tomorrow: Challenges for Military Leadership in the Age of Asymmetric Warfare” (Springer: 2021), i print. For en ordens skyld skal jeg notere, at min rapport er tilstillet Forsvarsministeriet, som tak for hjælpen med at udtrække de danske soldater, men at det ellers ikke har påvirket kapitlet.

 

 

 

Tilbage til hovedsporet: Danske politikere og topofficerer har én hovedopgave, at beskytte danske soldater. Den erkendelse savner den nuværende forsvarsminister Trine Bramsen, når hun ignorerer den militære indsigt om, at opstillingen af en ”brigade uden luftforsvar er dødsdømt”, jf. Berlingske 22.04.2021, s 12. I dag skylder politikerne nok vore soldater en omgang udstyr, men især åbenhed, erkendelse og ansvarspåtagelse.

 

Henning Sørensen,

 

militærsociolog

 

Cand. mag. (KU), cand. scient. pol. (AU), Phd (CBS)

 

   

 

Forsvar: