Samtidsterrorisme, upubl. bog, 2003

 

 

        Samtidsterrorisme

 

(råskitse)

 

 

 

 

 

 

 

                                                The era of terror

 

caused by fear  

 

could be the error of terror

 

would no one fear

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

Til mine studenter,

 

forhenværende, nuværende og nærværende

 

 

 

 

 

Henning Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

Forord

 

Samtidsterror er en lærebog, en tekstsamling og en litteraturfortegnelse over terrorisme. Bogen belyser - som dens titel siger - terror i vor tid, dvs. i det 20. og 21. århundrede. Den koncentrerer sig tidsmæssigt om fire perioder, geografisk om terrorisme med tilknytning til Europa, og emnemæssigt om modstående terrorbevægelser inden for hver periode. Derfor er ensidige terrorgrupper som irske IRA og baskiske ETA – der savner et modstykke - ikke medtaget. Bogens mere fuldstændige titel ville være ”Modstående europæisk samtidsterrorisme.” Men den titel – om end den kun er på tre ord - er usælgelig. Dertil er ordene for lange. Derfor Samtidsterrorisme.  

 

 

 

Bogens første kapitel behandler ordet terror ud fra forskellige indfaldsvinkler som begreb, proces,  formel, formål og aktøradfærd. Der benyttes således mange indfaldsvinkler: En teoretisk, kronologisk, matematisk, tematisk  og en aktør synsvinkel. Samtidsterror er da også en studiehåndbog.

 

 

 

Bogens andet kapitel er en kort gennemgang af terrorismens historie over 1900 år belyst ved tre eksempler og i det tredje belyses de sidste hundrede år terrorisme opdelt efter om terroren er udøvet af stater eller civile borgere. Her anvendes altså en aktørsynsvinkel.

 

 

 

De følgende kapitler præsenterer fire perioders modstående terrorisme i det 20. århundrede. Den første er kommunismens og nazismens terror siden 1920erne. Den anden er terroren i Mellemøsten mellem israelere og palæstinensere siden 1947. Den tredje ser på terroren i Europa i 1970erne udøvet af henholdsvis venstreorienterede grupper som Rote Arme Fraktion, Brigate Rosse og af nynazistiske terrorgrupper. Den fjerde og sidste periode er terroren mellem islamisk ekstremisme og vestlig kultur især repræsenteret ved luftangrebene mod USA den 11. september 2001. Hver periode indledes med en kort omtale af den pågældende terrorbevægelses motiv, terrorister, terroraktioner, ofre og legitimitet. Den indfaldsvinkel svarer til forståelsen af terrorisme som en proces.       

 

 

 

Bogens 8. kapitel gengiver forskellige bud på bekæmpelse af terrorisme ud fra en tematisk synsvinkel og det 9. kapitel er en oversigt over udvalgte terrorgrupper.

 

 

 

Litteraturoversigten i kapitel 10 er udarbejdet ud fra hvad der findes på  folkebibliotekerne, Danmarks elektroniske forskningsbiblioteker og søgning på Internettet. De mange litteraturhenvisninger kan være en hjælp for 3. g-ere og andre, der skriver større opgave i emnet terror. Søgningen er afsluttet pr. 1. november 2002.

 

 

 

Jeg takker redaktører på xxx, Dansk Udenrigspolitisk Instituts bibliotek, kolleger, elever og familie for kommentarer og kritiske observationer. Jeg er dog alene ansvarlig for Samtidsterror. Skulle nogen fornemme en personlig holdning i bogen er den tilsigtet.

 

Henning Sørensen

 

Kgs. Lyngby, november 2002

 

Disposition                                                                             5                                                                                                                                 

 

1. Terror og terrorisme                                                                      5                                                                               1.1  Begreb                                                                              6 

 

1.2    Proces                                                                               7

 

1.3  Psykologisk tilstand                                                                       7

 

1.4. Matematisk formel                                                             7

 

1.5  Voldsudøvelse                                                                   8

 

1.6  Formål                                                                              8

 

1.7  Aktøradfærd                                                                     12

 

1.8  Hvem er terrorist  ?                                                                        16

 

 

 

2.Terrorismens historie                                                                     18

 

2.1    Statsterrorisme                                                                 19

 

2.1.1    Krig                 1    Krige og dræbte i Europa 1100-1940                                 19

 

2.1.2        Tyranni                                                             20

 

2.2  Civilterrorisme                                                                   21

 

 

 

3.  Terrorisme i vor tid                                                                       24

 

3.1  Statsterrorisme                                                                  25

 

3.1.1     Krig                2     Dræbte fordelt på soldater og civile 1914 – 1990. %          25

 

3.1.2     Tyranni            3     Dræbte og dræbte i.f.t. befolkningstal. 1900-1987             27

 

3.2  Civilterrorisme       4     Politiske attentater. 1956 – 1980                           27

 

5     Terroraktioner i tiårsperioder. 1968 – 2001                28

 

6     Terroraktioner og dræbte. 1968 – 1983 og 1996 – 2001       28

 

7     Profiler af en terrorist I                                   29

 

8     Profiler af en terrorist II                                  29

 

9     Terroristaktioner i 2001. Verdenskort             29

 

10   Civilterrorisme, traditionel og moderne                        30

 

                        11   Terroraktioner mod amerikanske mål. 1983 – 2001           30

 

 

 

4. Tyrannisk terrorisme i totalitære stater (1920 –1990)                            31

 

4.1  Motiver                 12    Midlet helliger målet I  (Lenin)                               31

 

                        13    Midlet helliger målet II (Hitler)                               32

 

4.2  Terrorister14    Direkte og indirekte terrorister  I: Elite og pøbel                 32

 

                        15    Direkte og indirekte terrorister II: Soldaters deltagelse       32

 

4.3  Terroraktioner       16    Terrorens grundlag  I: Fraværet af lovløshed                      33

 

                        17    Terrorens grundlag II: Skift i terrorintensitet                       33

 

4.4  Ofre                      18    Siniavsky i sit afsluttende indlæg for frifindelse                    34

 

19    Forbrydelser mod krigens lov, freden og menneskeheden          35

 

4.5  Legitimitet              20    Legitimitet   I: Videnskab                          35

 

21    Legitimitet  II: Sandhed                                  35

 

22    Legitimitet III: Genialitet                                                         36

 

 

 

5.  Krigsterrorisme i Mellemøsten (1947 -    )                                             37

 

5.1  Motiver                 23    Zionistisk opfattelse af Israels dannelse                  38

 

24    Palæstinensisk opfattelse af Israels dannelse               38

 

  25    Israels gradvise arealudvidelse af det gamle Palæstina        39

 

26    Israelske bosættelser på Vestbredden af Jordanfloden. Kort  39

 

27    Jødisk og palæstinensisk befolkningsfordeling. 2002   39

 

5.2  Terrorister28    Palæstinensiske og israelske terrorgrupper i Mellemøsten   41

 

5.3  Terroraktioner       29    Forskellen i terrorhandlinger                                  43

 

5.4  Ofre                      30    Palæstinensiske ofre. 1948-1956, 1987 – 2002                43

 

31    Israelske ofre. 1996 – 2002                          43

 

32    Palæstinensiske og jødiske ofre i de to intifadaer

 

        1987-1991, 2000 -                                       44

 

33    Overgreb på palæstinensere                          44

 

34    Vigtige FN Sikkerhedsrådsresolutioner om Mellemøsten

 

        1947 – 2001                                     45

 

5.5  Legitimitet  35    Israelsk dyrkelse af lidelsen                                   45

 

36    Palæstinensisk gevinst ved lidelsen                             45

 

37    Palæstinensisk forståelse af 11. september terroren    46

 

38    Israelsk forståelse af 11. september terroren              46

 

                       

 

6.   Kriminel terrorisme i Vesteuropa (1968 - 1982)                                    47

 

6.1  Motiver                         39    Venstreekstremistiske motiver  I:

 

                                                    Krig mod det borgerlige samfund                                               48                                                                          48                                                                                                                                                            48                                                                                                                                              48

 

                                            40    Venstreekstremistiske motiver II:

 

                                                    Befrielse af RAF-terrorist                                                               48                                                                             48                                                                                                                                                            48                                                                                                                                              48

 

                                            41    Venstreekstremistiske og fascistiske motiver  III:

 

                                                    Modterror i Italien                                                                         48                                                                             48                                                                                                                                                            48                                                                                                                                              48

 

                                            42    Højreekstremistiske motiver IV: Komplekse årsager                  48

 

6.2  Terrorister                    43    Profil af venstreekstremistisk terrorist   I:

 

                                                    Isolerede akademikere                                                                  49

 

                                             44    Profil af venstreekstremistisk terrorist   II:

 

                                                    Fællesskabssøgende afvigere                                                         49

 

                                              45    Profil af højreekstremistisk terrorist    III:

 

                                                    Ingen profil mulig                                                                           50

 

6.3  Terroraktioner             46     Konkrete aktioner                                                                       50

 

                                           47     Principielle aktion                                                                       51                                                                        

 

6.4  Ofre                               48     Venstre- og højreekstremistiske aktioner. Italien 1969-1984     52

 

                                           49     Kupferberg                                       52

 

                                           50     Aktioner og dræbte i Italien. 1969 – 1984                                  52

 

                        51    Typer af ofre. Italien                                             53

 

6.5  Legitimitet  xx    xx

 

 

 

7.   International terrorisme ved islamisk fundamentalisme mod Vesten (1990 -    )

 

7.1  Motiver                 xx    xx

 

7.2  Terroristerxx    xx

 

7.3  Terroraktioner       xx    xx

 

7.4  Ofre                      xx    xx

 

7.5  Legitimitet xx    xx

 

 

 

8.    Terrorbekæmpelse

 

8.1  Motiver

 

8.2  Terrorister

 

8.3  Terroraktioner

 

8.4  Ofre

 

8.5  Legitimitet

 

 

 

9.    Oversigt over terrorgrupper

 

 

 

10.  Litteratur om terror og terrorisme

 

10.1 Generelt

 

10.2 Terrorismens historie

 

10.3 Terrorisme i vor tid

 

10.4 Totalitær terror

 

10.5 Politisk terror

 

10.6 Ideologisk terror

 

10.7 Religiøs kulturel terror

 

  ”…a definition (of Terrorisme) does not exist nor will it be found in a foreseeable future…”

 

 

 

 

”..a definition (of Terrorisme) does not exist nor will it be found in a foreseeable future..”

                                                 Walter Laqueur (2001:5, note), terrorismens grand old man

 

 

                                                                                          Walter Laqueur (2001:5, note)

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

1. Terrorisme

 

Der er ikke enighed om hvad terrorisme er. Den lille håndfuld tyske officerer, der forsøgte at myrde Hitler den 20. juli 1944 blev kaldt terrorister, men det var Hitler og hans nazi-agenter, der myrdede politiske modstandere, også. Så terror er ikke et entydigt begreb.

 

 

 

Uenigheden om hvad der skal forstås ved terrorisme hænger blandt andet sammen med hvilken synsvinkel, der anlægges. Det vises her ved at belyse ordet terrorisme ud  fra syv indfaldsvinkler. Den første er at se på ordet.

 

1.1  Begreb

 

Ordet terror kommer fra det franske „ la terreur,“ der betyder ”rædslen” eller ”rædselsperioden,” det såkaldte jakobinske regime, der varede fra sommeren 1793 og i et års tid. Det er en afgørende periode i Den fransk Revolution, fordi den knuser separatismen, undertrykker oprørere, halshugger modstandere og redder dermed revolutionen. Så i begyndelsen blev ”terreur” altså anset for en ting, der holdt sammen på et rige, ikke undergravede det. ”Terrorisme-systemet eller –regimet fra 1793-94…blev opfattet som et middel til at etablere orden….til at konsolidere den franske revolutions nye regering” (Hoffman 1998:15). Men dette terrorregime ender -  som andre - med at gå for langt. Den begynder også at henrette ”fra de samfundslag, for hvis skyld revolutionen var blevet sat i scene…Rædselsperioden kræver i alt 35-40.000 ofre” (Grimberg 1976, 13:339).  

 

 

 

Terrorisme kan kort defineres som  en aktørs forsætlige vold mod uskyldige med et videre formål.

 

 

 

I denne begrebsdefinitionen indgår fem elementer:

 

-         aktør (terroristen: en person, gruppe, organisation, nation) udøver

 

-         forsætlig (motivbaseret og planlagt, ikke tilfældigt) 

 

-         vold (handling) mod

 

-         uskyldige (volden mod ofrene er illegitim og den er)

 

-         formålsbestemt (har et yderligere formål)

 

 

 

Tager man denne definition på ordet, så udelukker den flere ting:

 

 

 

- trusler, for der skal jo foreligge ”vold,”

 

- angreb på kun bygninger og installationer, for mennesker skal være ”ofre”

 

- vold som udøves formelt legalt, for folk skal jo være ”uskyldige” 

 

- statsovergreb mod borgere som defineres legitime, for overgrebene skal være ”illegitime” og

 

- den helt meningsløse vold, for vold skal have et ”formål”.

 

 

 

Andre definitioner kan inddrage disse eller yderligere elementer. Men jo bredere terror defineres, desto mere upræcis bliver den. I dag er ”næsten enhver voldshandling rettet mod samfundet og dets institutioner defineret som terror” (Hoffman 1998:15). Men selv denne brede definition udelukker den ufattelige terror, som Hitlers udryddelse af 6 mio. jøder var, for den var ikke ”rettet mod samfundet og dets institutioner,” men kun mod udvalgte etniske grupper som jøder, sigøjnere og åndssvage.

 

1.2  Proces

 

Terrorisme kan også forstås som en proces ved at anbringe de fem nævnte elementer i en tidsmæssig, dvs. kronologisk, sammenhæng. Denne procesdefinitionen vises i fig. 1

 

 

 

Fig. 1. Terrorismemodel

 

 

 

                                                                 TERRORISME  

 

 

 

                                                                                 TERROR 

 

 

5.  Effekt på andre

 

 

 

 

2. Terrorist

 

Ellipse: 1.Motiv

 

4. Ofre

 

 

 

 

 

                                                                               3. Terroraktion

 

 

 

 
 

 

 

 


Fig. 1 definerer nu terror som et forløb over fem stadier, hvor hvert  element logisk fører over i det næste. Terrorisme starter med et motiv (1) hos en terrorist (2), der udøver vold (3) mod sagesløse ofre (4) for at opnå en yderligere effekt på andre (5). Disse tal bruges i definitionerne nedenfor.

 

 

 

Ud over denne kronologiske indfaldsvinkel kan man også anlægge en aktørsynsvinkel. Det betyder, at man ser på hvem, der deltager i processen, jf. kap. 1.7 Terrorisme som aktøradfærd. Der er tre aktører og de er tegnet som firkanter: Terroristen, ofrene og andre i samfundet: Borgere, politikere, erhvervsledere, egne sympatisører, osv., som terrorhandlingen får effekt på. Endelig kan modellen bruges semantisk (sprogligt) til at sondre mellem terror, altså alene handlingen, og terrorisme, hvori alle elementer og ikke mindst motivet indgår. Netop i kraft af motivet placeres terrorisme på linie med andre ”-ismer” som socialisme, nazisme, katolicisme, der også indeholder subjektive værdisæt.

 

 

 

Men det er ikke alle modellens elementer, andre definitioner lægger lige meget vægt på. Det skal vises ud fra tre internationale opslagsværker. I et tysk leksikon defineres terror som ”skrækherredømme” og som ”politisk magtudøvelse under trusler og vold” (Der neue Brockhaus 1938, bd. 4:413). Med ”skrækherredømme” fokuseres på effekten (5), og med ”den politiske magtudøvelse” på handlingen (3).

 

 

 

I en britisk encyclopædi defineres terror som ”den systematiske brug af terror som bomber, drab, kidnapning) som et middel til at påtvinge nogen et politisk formål” (The New Encyclopedia Britannica, Micropædia 1979, bd. 9:904). Med ”terror som bomber, drab, osv” tænkes på selve handlingen (3) og med ”påtvinge nogen et politisk formål” på effekten (5). De to opslagsværker lægger altså vægt på to af de samme elementer (3) og (5).

 

 

 

Det gør den sammenlignende encyclopædi af socialistisk og vestlig samfundsopfattelse (Marxism, Communism and Western Society 1972, bd. 8:124) ikke helt. Den definerer nok ”terrorisme” som ”forfølgelse af religiøse eller politisk-ideologiske grunde” altså ved handlingen ”forfølgelse” (3), men også ved motivet ”religiøse eller politisk-ideologiske grunde” (1). En anden definition i samme værk er ”Terror er en umenneskelig, uretfærdig og politisk meningsløs udøvelse af magt” (Ibid.: 126). Her defineres terror ud fra tre elementer, ”udøvelse af magt” altså handlingen (3), ”umenneskelig, uretfærdig” altså ofrets lidelse (4) og ”politisk meningsløs” altså effekten (5).

 

 

 

Man kan konkludere, at de tre opslagsværker bruger forskellige ord til at definere terrorisme, men alle tre værker anvender to eller flere af netop disse fem elementer, der så må anses for relevante.

 

1.3  Psykologisk tilstand

 

Terrorisme kan endvidere opfattes som en psykologisk tilstand. Her tænkes ikke på en øjeblikkelig sindstilstand, men på den grundlæggende måde vi oplever verden på. Når vold karakteriseres som terrorisme, skyldes det, at vi har vi taget terrorismebriller på og ser en række begivenheder i et ganske bestemt lys. Ligesom under Den kolde Krig fra ca. 1947 til 1990. Da amerikanerne udeblev fra de olympiske leje i Moskva i 1980, blev det af russerne defineret som et led i den kolde krig, mens det for amerikanerne udtrykte en afstandtagen fra den russiske invasion i Afghanistan. Omvendt blev Sovjetunionens og de andre østeuropæiske landes fravær fra de olympiske leje i Los Angeles fire år senere af amerikanerne set som et led i den kolde krig. Det benægtede russerne. For dem var det blot en tak for sidst. Begivenheden, boykotten, var den samme fra begge landes side, men tolkningen heraf var de indbyrdes uenige i. Det afgørende her er, at begivenheder set igennem bestemte briller, sættes ind i en større sammenhæng, så deres omfang og intensitet forøges.

 

 

 

Det, der altså fokuseres på ved at definere terrorisme som en psykologisk tilstand, er det sidste element i terrorismemodellen, effekten. Men det er ikke effekten i bred forstand, der tænkes på. Sådan som de menneskelige, økonomiske, sociale og politiske konsekvenser af en terrorhandling; men den effekt, der består i ”frygt.” Det er heller ikke frygten i sig selv, der er terrorismens kerne. Det er det, frygten gør ved os. Den lammer os mere eller mindre, begrænser os i vor naturlige rytme og bevægelsesfrihed. For det ligger dybt i den menneskelige natur at kunne bevæge sig og vælge frit. Derfor er fængsling en straf. Nok ønsker samfundet at beskytte sig mod gerningsmanden i nogen tid ved at spærre ham/hende inde, men straffen, fortabelsen af den grundlæggende ret til et frit valg, er for den dømte det væsentlige.

 

 

 

Det mærkelige ved frygten er så, at det er lige meget om den er begrundet eller grundløs. Blot den fører til lammelse. Sådan ser både stater og civile, der udøver terror på det. Stalin og Hitler var begge overbeviste om frygtens dæmpende virkning på modstandere og oprørere. Og for Osama bin Laden var terroren den 11. september 2001 også baseret på ønsket om at lamslå USA, vise dets afmagt og sin magt, jf. dog også andre formål for bin Laden i kap. 1.6  Formål.

 

 

 

1.4  Matematisk formel

 

Ud fra opfattelsen af terrorisme som en psykologisk tilstand kan begrebet også præsenteres som en matematisk formel
           
T = f (f x l)

 

 

 

hvor T står for terror, der er en funktion af frygt, der er en konstant, mens l står for lammelsesgrad. Det er den variabel, der bestemmer graden eller niveauet af terrorisme.

 

 

 

Det, der er sket i forhold til fig. 1 terrorismemodellen er, at vi har skåret dens fire første elementer væk. Hvis en snigskytte - som den, der i oktober 2001 dræbte ti mennesker i Washington D.C., lejlighedsvist skyder mod tilfældige forbipasserende, behøver der ikke at være et motiv, men volden er terrorisme, fordi den får folk til at holde sig inden døre, eleverne til at blive hjemme fra skole, handlende til at lukke deres butikker, osv. For samfundet indtræder også en lammelse. Ingen uddannes, ingen forbruger, ingen investerer, osv. Samfundet går på nedsat kraft. Og det ønsker intet samfund. Derfor er terror mest enkelt karakteriseret ved lammelse forårsaget af en bestemt måde at anskue begivenheder på. Et eksempel på denne lammelse så vi jo netop ved præsident Bush, der gemte sig de første timer efter angrebet på WTC i modsætning til New Yorks borgmester Guiliani, der placerede sig midt i ruinerne og som så også blev valgt til årets mand i USA i 2001. 

 

Men også terrorismemodellens følgende tre elementer: Terrorist, en terrorhandling og ofre skæres bort som unødvendige. Den mest sofistikerede terrorisme er den, der lammer stater og/eller borgere ved sit blotte navn. Den lammelse hænger naturligvis sammen med den konkrete vold. Så mens megen litteratur om terrorisme fokuserer på volden og dens tre aktører i terrorismemodellen: Terrorist, offer, samfund, så argumenteres her for, at det helt centrale ved terror er den lammelse som skabes af frygt. Den er afgørende for, at vi vil tale om terrorisme.

 

 

 

1.5  Voldsudøvelse

 

Men forudsætningen for frygt og lammelse er voldsudøvelse. Så for ofre og samfundet starter og slutter terrorisme med vold. Når terrorisme anskues som voldsudøvelse fokuseres på

 

 

 

- hvilken vold, der er tale om (drab, bombning, et kemisk, biologisk eller nukleart overgreb,

 

                                                 kidnapning, henrettelse, indespærring, osv.)

 

- hvem er ofrene (forretningsverdenen, diplomatiet, politiske verden, almindelige borgere, osv.)

 

- hvad er deres lidelse (død, lemlæstelse, psykologiske traumer, osv.)

 

- hvor mange er ramt og

 

- hvor terrorhandlingen er sket (i Europa, Nordamerika, Asien, osv.)

 

 

 

I opgørelser af omfanget af vold ved terror kan man finde to modsatte synspunkter. Det ene er, at ethvert offer som følge af terrorisme er et offer for meget. Og det er rigtigt. Det andet er, at selvom civilterrorismens voldsudøvelse er stort, godt 17.000 i seksårsperioden 1996-2001, jf. kilde 6, så er antallet af døde og tilskadekomne ved spiritus, bilkørsel og tobaksrygning langt større og meget større er statsterrorismens voldsudøvelse. De mennesker, der mener vi bruger for megen energi og tid på civilterrorismen, anfører, at det er til fordel for den politiske elite, for så rejses der ikke kritiske spørgsmål til den om uløste problemer som arbejdsløshed, indvandring, skattetryk, osv.

 

 

 

En anden central ting ved voldsudøvelsen er dens ”systematiske” karakter. Den må ikke være tilfældig, planløs eller misforstået. Den skal være forsætlig, planlagt, villet. Det øger frygten, understreger sagen og forøger handlingslammelsen.

 

 

 

1.6  Formål

 

En sjette måde at præsentere terrorisme på er at efterspore, hvorfor den iværksættes. Hvad er terroristens formål ? Her er det nok vigtigt at forstå, at terrorister har mere end et motiv. De har en ”sag.” Den præcisering er afgørende for at forstå forskellige tiders terror - også den terror der samtidigt eller senere blev kaldt modstandskamp. Det er ”sagen,” der skaber vore dages palæstinensiske selvmordere og det var sagen som for godt 30 år siden skabte tyske venstre-ekstremister, for 50 år siden jødiske bombemænd og for 60 år siden danske frihedskæmpere. De har/havde alle det, der i strafferetten hedder et ”stærkt fortsæt.” Deres ”sag” er/var i mere end en forstand en livsgerning. Ikke kun en dedikation, men en passion. Det er ikke en retfærdiggørelse eller accept af volden, men en nødvendig indsigt for at forstå dens baggrund. 

 

 

 

 

 

 
 

”Modern terrorists are proponents of a specified philosophy or belief that they

 wish to impose on others”

                                                                         (Bongard & Schilling, 2002:53)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ved motivanalyser bruges især en tematisk indfaldsvinkel, hvor det søges afklaret om terroren sker af religiøse, politiske, økonomiske, sociale, militære, kulturelle, osv. grunde.

 

Det skal dog først slås fast, at svaret på spørgsmålet ”hvorfor terror ?” også afhænger af :

 

 

 

- samfundstype, dvs. om terrorismen sker i et diktatur eller i et demokrati; for i første tilfælde vil vi nok tale om frihedskæmpere og ikke om terrorister,

 

- tid, dvs. hvornår adfærden  bestemmes som terrorisme; i 1995 var Serbiens præsident Slobodan Milosevics af USA inviteret til USA for at forhandle om det der blev til Dayton-aftalen, der delte Bosnien mellem serbere og kroatere/muslimer, i 2001 blev han stillet for Den internationale Krigsforbryder Domstol i Haag i Holland anklaget som terrorist, og

 

- historie, dvs. hvad er der gået forud.

 

 

 

 

 

Billede af Milosevics ind her

 

 

 

 

 

Det amerikanske Foreign Relations Council sondrer ud fra terroristens mål mellem seks typer af terror, jf. opstilling 1:

 

 

 

Opstilling 1. Oversigt over typer af terrorisme ud fra dens formål

 

 

 

 

Nationalistisk

 Religiøs    

Statsstøttet

Venstre-ekstremistisk

Højre

ekstremistisk

Anarkistisk

Grupper

Irske IRA,

Baskiske ETA

Assassinerne

al-Queda

Abu Nidal,

 

Tyske RAF

Italienske BR

Nyfascister i Vest Europa

Russiske anarkister

Formål

Samfunds-

omvæltende

Vold i en guds navn

Stater hjælper

terrorgrupper

økonomisk, med lejre mv.

Ødelægge kapitalismen, erstatte den med socialisme

Fjerne demokratier, skabe fascistisk

stat

Fjerne/ændre

statsinstitutioner

der ses som undertrykkende  

Terror-

handling

Drab på politiske ledere, senere på borgere

Står for 56 %

af al terror i dag

Billig krigs-

førelse for støttestaterne

Ophørt. Dræbte medlemmer af den politiske og økonomiske elite

Angriber især flygtninge og

indvandrere

Dræbte politisk elite i USA og

Europa

Tid

I hele 20- årh.

Historisk og aktuel

Ingen stat er støttestat nu

1968-1980

Især 1980erne

1860-1901

 

 

 

Opstilling 1 viser vigtige terrorgrupper, deres formål, handling og aktivitetsperiode. Men den amerikanske opgørelse glemmer den omfattende oppe-fra-og-ned statsterrorisme, som nazistiske og kommunistiske regimer især stod for, jf. kap. 4  Tyrannisk terrorisme og den krigsterrorisme som Israel udøver i dag, jf. kap. 5. Opstillingen er altså af vestlig orientering. Den bekræfter, at svaret på hvad er og hvem udøver terrorisme afhænger af hvem man spørger: Terrorist, offer eller samfund.

 

 

 

Med terroren af 11. september 2001 som eksempel efterspores her begge parters svar på det spørgsmål, mange sikkert har stillet efter den 11. september: ”Hvorfor ?” Hvad var Osama bin Ladens motiv til gennemføre sine terroraktioner ikke kun den 11. september, men også bombningen i 1993 af samme World Trade Center, WTC, af USA's ambassader i Nairobi og Dar es Salaam i 1998, angrebene på USA's militære landstyrker i 1993 i Somalia og destroyeren USS Cole i 2000 i Yemen.

 

 

 

 

 

Et første ”svar” fra bin Laden kommer ved at tage udgangspunkt i de angrebne mål. Formålet er da at ramme vigtige amerikanske økonomiske, militære og politiske organer i og uden for USA, eller mere præcist den amerikanske elite og dens institutioner. Der er altså tale om en overvejende politisk forklaring på terroren. På den anden side er den forklaring ikke sandsynlig, hvis hensigten var at lamme USA's politiske og økonomiske centre. Så skulle Wall Street og USA's Kongres i stedet have været terrormål. 

 

 

 

En anden forklaring baserer sig på effekten (5) i terrorismemodellen, jf. fig. 1 ovenfor. Formålet er da at skabe social uro blandt amerikanerne. For nok var det elitens institutioner, der blev ramt, men det er almindelige mennesker, der især kan tælles blandt ofrene, og de kom fra 78 forskellige nationer, endog fra arabiske lande. Ved at gennemføre terroraktioner mod verdens eneste supermagt afsløres selv dette mægtige lands afmagt: USA kan ikke beskytte sine egne borgere. al-Queda  håbede da, at amerikanerne vil vende sig mod deres egne ledere. Det er altså en social forklaring. Men i så fald har bin Laden forregnet sig, og det burde han have vidst. For erfaringen fra Hitlers terrorbombninger af London i 1940 viser, at en befolkning rykker sammen om lederen ved sådanne terroraktioner. Så, også den sociale forklaring må afvises.

 

 

 

Begge svar er altså for upræcise og utilstrækkelige. Også fordi et grundlæggende træk ved terrorister er, at de har konkrete mål og værdier. Det har bin Laden også. Men de fremstår ikke helt klare og entydige, fordi han sjældent fortæller, hvad han vil. I stedet fortæller han, hvad han er imod: USA, kapitalisme, overforbrug, verdslig levevis, osv. Tager man bin Laden på ordet, er der en økonomisk forklaring på terroren: en aktion mod USA's overforbrug, materialisme, forurening.

 

 

 

 

 

 

 

Billede af bin Laden ind her

 

 

 

 

 

 

 

Man kan også søge en forklaring på terroren i terroristernes baggrund. De er veluddannede arabere fra relativt rige og udviklede lande som Saudi-Arabien og Ægypten. De tager afstand fra disse landes verdslige levevis og fremhæver i stedet for klassiske, islamiske værdier. De ønsker ikke demokrati og ligestilling, men en tilbagevenden til en streng religiøs samfundsform, teokratiet. Det stemmer også overens med bin Ladens ophold i det dengang mest undertrykkende af alle islamisk-ekstremistiske lande, Afghanistan. Det er så en religiøs forklaring.

 

 

 

Endelig kan et svar søges i de begrundelser bin Laden selv har givet i sine få interviews. Her bruges det i den uafhængige arabiske TV station al Jazeera den 7. oktober 2001 (gengivet i Politiken 29. oktober 2001, ”Hyklerne råber op”). Af bin Ladens udtalelser kan to forklaringer udledes. Den ene er en kritik af USA's støtte til Israel. Formålet med terroren den 11. september er da at straffe USA for dets hjælp til Israel og få det til at ændre sin udenrigspolitik. Formålet er altså internationalt politisk. Den anden forklaring er, at terrorismen skaber en identitet for den muslimske verden, hvor USA er den identitetsmæssige modpol. En sejr over USA eller at få Vesten til at trække sig ud af den arabiske verden anføres slet ikke. Det centrale er, at muslimer genvinder deres oprindelige identitet. Det er overvejende en psykologisk forklaring, og disse to forklaringer sætter mange forskere deres lid til.

 

 

 

Men i realiteten ved vi ikke, hvad bin Ladens formål med 11. september terroren og terroren før den. Vi ved som sagt, hvad han er imod: USA og Israel, men ikke hvad han er for. Og det er også forståeligt,  at bin Laden ikke er mere præcis. For det er langt lettere for ham at samle støtte i den arabiske lejr mod USA end for noget - som det nu afsatte, ekstremistiske Talibanstyre i Afghanistan. Derfor begrænser han bevidst sine udtalelser til hvad han er imod.

 

 

 

Uden sikre forklaringer kan vi kun gætte på, hvad formålet med hans terror egentlig er. Det gætteri har mange i USA også indladt sig på. Svaret søges så ikke længere i terroristens adfærd og baggrund, men hos offeret. Et første bud på, hvad amerikanerne selv mener er forklaringen på al-Queada-terroren før 11. september 2001 er anført i en FBI rapport fra 1999 (Newsweek 22.10.2001, ”Methods to the Madness,” s 56 ff ). Det hedder her, at bin Laden efterstræber ”en verdens-omspændende islamiske regering med sig selv som kalif” (Ibid.: 58). Der er altså tale om en overvejende psykologisk forklaring, hvor bin Ladens egen karriere er målet med terrorangrebene mod USA.

 

 

 

En anden forklaring er anført af Fouad Ajami, en mellemøstenekspert ved John Hopkins´ Universitetet ved Baltimore. Han skriver i Foreign Affairs, (Dec. 2001:3-16), at terroren skyldes de islamiske landes egen inkompetence. De kritiseres både internt og fra arabere i den vestlige verden for manglende ytringsfrihed og valgret, undertrykkelse af kvinder, korruption, nepotisme, mv. Det forskyder formålet med 11. september terroren fra USA til de arabiske lande.

 

Amerikanerne er nu kun indirekte skyldige, fordi de stiltiende accepterer den undertrykkelse, som ufatteligt rige, men få familier i de arabiske oliestater er ansvarlige for. De egentligt skyldige er inkompetente og korrupte arabiske ledere. Der er altså tale om en politisk forklaring.

 

 

 

En tredje forklaring er fremsat for nogle år siden af Benjamin Barber, professor ved Rutgers  Universitet i bogen Jihad vs. McWorld (1996). Forklaringen på terroren er her økonomisk og ses som fundamentalistisk reaktion mod globaliseringen, de vestlige økonomiske værdier om et åbent marked eksemplificeret ved McDonald´s, Coca Cola, osv. Denne kritik mod USAs økonomisk-kulturelle dominans er ikke kun at finde i den arabiske verden, men deltes også af Timothy J. Veigh, bombemanden fra Oklahoma City og af f.eks. græsrodsbevægelsen Attac. Det er en økonomisk forklaring.

 

 

 

 

 

 Billede af Ground Zero ind her

 

 

 

 

 

Den fjerde og her sidste forklaring er den ofte citerede om Clash of Civilizations, Samuel P. Huntington´s artikel fra Foreign Affairs (1993). Det er den mest debatterede artikel i dette tidsskrift i de sidste fyrre år og går ud på, at krige og terror ikke opstår på grund af økonomi eller politik, men skyldes en konfrontation mellem ni forskellige kulturer/religioner, hvoraf den vestlige og den islamiske udgør hver sin civilisation. Nu har Huntington selv taget afstand fra at se terroren af 11.

 

september som et eksempel på et sådant civilisationssammenstød. Men der er ikke tvivl om, at mange ser denne skændige handling som et opgør mellem en god vestlig og en ond islamisk kultur. Det var netop for at undgå den tolkning, at præsident Bush mødte op i Det islamiske Center i New York og fortalte at der ikke er noget i vejen med den islamiske kultur, kun dens fundamentalistiske tilbedere. En svaghed ved clash-teorien er i øvrigt, at der også i de vestlige lande er sammenstød mellem religion og verdsliggørelse og ikke kun mellem Vesten og den arabiske verden.

 

 

 

Ud fra denne tematisering af de formodede motiver kan vi konkludere, at der ikke er én, men mange mulige forklaringer på Osama bin Ladens terrorisme lige fra psykologiske, over sociale, politiske, økonomiske og religiøse årsager og at svaret afhænger af hvem man spørger.

 

 

 

En anden konklusion er, at de islamiske fundamentalister regner med at Vestens eliter og fundamentalistiske grupper vil udvise højere moral og større tilbageholdenhed end de selv har gjort. Med rette forventer de ikke, at Vesten vil ramme deres hellige steder som Mekka og Medina. Men de kan ikke være uvidende om, at alle samfund er sårbare over for terrorisme. Men de kalkulerer ikke med, at det kan ske for dem. Man kunne så hævde, at bin Ladens fundamentalister er nihilistiske, for hvem, der ikke eksisterer værdier og grænser. Men det er som påpeget ovenfor ikke tilfældet. Osama bin Laden har et formål med sin terrorisme.

 

 

 

En tredje konklusion er, at bin Ladens terrorisme - som terrorisme i almindelighed, tænk bare på Stalin og Hitlers statsterrorisme - ikke fører til det ønskede mål, hvilket ikke er det samme som at sige at det ikke har effekt. bin Laden og hans netværk er i dag jaget vildt, ingen nation ønsker officielt og næppe heller uofficielt at støtte ham, hans base i Afghanistan fjernet og et nyt, ikke ekstremistisk styre er kommet i stedet. Denne overordnede konklusion for næsten al terrorisme skal vi netop bruge til ikke at gå i panik når vi skal forstå og bekæmpe den. Så selvom man siger, at ethvert demokrati har en pris, altså er til salg, så er det modsatte tilfældet. Vort demokrati er ikke til salg. Det skal hverken løbes over ende eller eftergivende gå ind på terroristers krav. I sidste instans må vi være villige til at stoppe vold med vold. Det fritager os ikke for et ansvar - som én af verdens rigeste stater - for verdens skæve ressourcefordeling. Men en uretfærdighed løses ikke ved at etablere en ny. Det er Vestens lære af 11. september.

 

 

 

 
 

”Terrorisme tilbyder ikke en entydig konklusion, men ned gennem historien har terrorisme sjældent været politisk effektiv, idet den ofte har medført det modsatte af hvad den ønskede at opnå”

                                                                                                                 Laqueur, 2001:VIII

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.7  Aktøradfærd

 

Ud fra terrorismemodellen kan vi identificere tre aktører: En terrorist, ofre og samfundet i øvrigt. Her aftegnes en profil af de tre aktører og deres adfærd.

 

  

 

 

 

Billede af dansk modstandsmand og palæstinensisk terrorist ind her

 

 

 

 

 

En aktøranalyse af terroristen vil starte med at spørge: hvem er det ? Terrorister kan være enkeltindivider, anarkistiske grupper, religiøse bevægelser, politiske organisationer, udemokratiske regimer og demokratiske stater. Det er ikke afgørende hvem terroristen er, stater eller privatpersoner, for om vi vil kalde deres adfærd for terrorisme. Mange reserverer betegnelsen terrorisme til alene at karakterisere civile personers voldsaktioner. Men staters terror er nok så relevant og ikke mindst mangfoldig, jf. kap. 3.1. Terrorisme i vor tid. Der er ingen logisk eller moralsk grund til at se med mildere øjne på statsterrorisme end civilterrorisme. Tværtimod.

 

 

 

Principielt kan terroristen være en elite eller civile borgere samt én nation i forhold til en anden. Disse fire aktører giver volden seks forskellige retninger, jf. fig. 2.

 

 

 

Fig. 2.  Terrorens retninger

 

 

 

                                     Nation  A                                                            Nation  B

 

 

 

    
  
 
 

 


      Elite/diktator           

 

                                                                           4       

 

     ----------------                                  ------------------------------                                      ------------                                   

 

                            

 

          1      2                                  5 

 

 

 

 
 

 


       Borgere

 

                                         3                                 6                                  

 

 

 

 

    
  
 
 

 


Som vist i fig. 2 kan terror først tænkes udøvet oppe-fra-og-ned. Det er altså en elite/diktator, der forfølger sin befolkning. Det kaldes statsterrorisme (1). Historisk er det den mest almindelige form for terror. Statsledere har oftere terroriseret befolkninger end omvendt, se kap. 2. Terrorismens historie og kilde 3.Tænk blot på Stalins og Hitlers kz-lejre.

 

 

 

Når vi i dag taler om terrorisme tænkes oftest på den vold, der går den modsatte vej, nede-fra-og-op. Det kaldes civilterrorisme (2). Den aktivitet kaldes også undergravende virksomhed, opstand, landsforræderi, men undertiden også modstandskamp og frihedsbevægelse. Benævnelser, der ikke altid er enighed om. Men det er altid en siddende elite eller samfundets institutioner, der angribes. Det har vi flere eksempler på gennem tiden, jf. kap. 2.2 Civilterrorisme. Sker det ved aktiv vold vil vi ofte kalde det terror, sker det uden eller ved passiv modstand, taler vi om ”civil ulydighed.” Det er den aktive voldsudøvelse, der adskiller de to ord.

 

 

 

Ved befolkningsterrorisme angriber borgere hinanden. Enten egne landsmænd (3) eller udlændinge  (6). Det sidste er terroren på Bali i oktober 2002, hvor ca. 200 turister omkom et eksempel på. Næst efter statsterrorisme, er det den mest udbredte form for terror. Det er i hvert fald den mest almindelige form for krig. Over hele verden skyder ca. 4 mio. naboer lejlighedsvist på hinanden i 40 borgerkrigslignende sammenstød (UNESCO: The Venice Deliberations (Paris, 1996), 124 s, her s 98). For 20 år siden var det 4 mio. soldater, der kæmpede i 40 krige (FNs Økonomisk-Sociale Råd, 1985 Report on the World Social Situation (New York, 1985) 46 s, her s 28). I dag har vi kun én international krig, dvs. krig mellem nationer, og det er krigen mellem Indien og Pakistan over Kashmir. Men selv i den krig er terroren mod Kashmirs indbyggere den gennemgående form for voldsudøvelse.

 

 

 

Nationsterrorisme (4) forekommer, når en stat forfølger elite og/eller borgere i et andet land. Lande som Iran, Cuba, Syrien og Libyen har (haft) terrorlejre, hvor mennesker uddannes til at gennemføre aktioner mod Vesten. Omvendt vil PLO med Yassir Arafat i spidsen karakterisere den israelske stats besættelse af og krigsførelse i Gaza-striben og på Vestbredden som nationsterrorisme.

 

 

 

Statsstøttet terrorisme (5) er et styres indirekte støtte til terror i et andet land. Det nu afsatte Taleban styre i Afghanistan er et eksempel herpå. Det stod ikke selv for angrebet den 11. september 2001 mod WTC, i New York og det amerikanske forsvarsministeriums femkantede bygning, Pentagon, i Washington, men beskyttede Osama bin Laden, tillod ham at oprette terroristlejre i landet, og ville ikke udlevere ham til retsforfølgning i USA. På baggrund af hvad der skete med det styre, ønsker intet land i dag – officielt - at yde støtte til terrorgrupper.

 

 

 

Terrorister er undertiden set som voldsnydere. Det er de ikke pr. definition. De er givetvis ufølsomme over for den skade de påfører andre, men heraf følger ikke, at de anser vold som et gode i sig selv, der gør verden til et bedre sted at leve, når uskyldige dræbes. Terrorister skaber vold fordi de har en uopfyldelig sag, dvs. en sag uden løsninger/alternativer eller fordi de opnår en identitet derved. Vold er altså et svar på afmagt og manglende identitet/selvfølelse. 

 

 

 

Man kan også bestemme terroristens adfærd ved at placere den mellem fredelige politiske demonstrationer og revolutionært, omstyrtende arbejde (Apter 1993:9), jf. opstilling 2.

 

 

 

Opstilling 2.  Terror mellem fredelige demonstrationer og omstyrtende arbejde

 

 

 

 

Protest

Terrorisme

Revolution

Mål

Opmærksomhed

Opmærksomhed, frygt

Statsomvæltning

Eksempler

Strejker, møder, demonstrationer

Drab, kidnapning,

ejendomsødelæggelse

Franske revolution 1792-1794

Russiske revolution 1917

Aktører

 

Partier, fagforeninger

kvindebevægelser

a. Stater (statsterrorisme) 

b. Grupper (civilterrorisme) 

Idealister, ekstremister

Tro på samfundet

Stor, tror at samfundet

kan ændres

a. Ringe, frygter statslammelse

b. Ingen, uopfyldelig sag

Ingen,

kræver samfundet erstattet

 

 

 

Opstilling 2 kan opfattes som en linie, der i den ene ende har fredelig protest, i midten terror med lejlighedsvis vold, og i den anden ende samfundsomstyrtende virksomhed med længerevarende krigsførelse. I protestsituationen forsøger aktørerne at få opmærksomhed for deres sag gennem fredelige strejker, sit-in aktioner, demonstrationer, møder, osv., og de tror på, at forandringer er mulige i det eksisterende samfund. Terroristen søger også opmærksomhed, men også frygt. Midlet er vold udøvet i frustration over at stå med en uopfyldelig sag og behov for en identitet. For de revolutionære er volden midlet til at få et nyt samfund i stedet for det, de forkaster.

 

 

 

Ofrenes adfærd er en kendsgerning. De lider eller er døde. Deres skæbne kan man opfatte som grum, tilfældig eller ophøjet. Men de er alle genstand for andres vilje og derfor er deres situation så meningsløs. De blev berøvet retten til selv at bestemme over deres eget liv. De kunne under andre omstændigheder have levet videre. Men der er også andre ofre: Terroristerne selv. De ser ofte sig selv som ofre eller i hvert fald som ofrenes repræsentanter. Det er de langt fra altid, men i deres motiv ligger ofte et offer-synspunkt gemt.

 

 

 

Man kan skelne mellem tilfældige eller planlagte ofre, dvs. mellem indirekte terrorisme, hvor en bombe lægges i en lufthavn så tilfældige mennesker rammes og direkte terrorisme, hvor udvalgte personer eller institutioner angribes (Snitch 1982:55). Man kan også inddele ofrene i egne landsmænd og udlændinge. Hvis man kombinerer opdelingen af ofre (egne landsmænd og udlændinge) med opdelingen af terrorister (statsmagt eller civile borgere) får vi fire former for terrorisme, der så også udgør opdelingen af bogens kapitel 4 - 7, jf. opstilling 3.

 

 

 

 

 

 

 

Opstilling 3. Fire former for terrorisme       

 

 

 

 

                                                 OFRE                                         

  Landsmænd                                           Udlændinge

           Stat                  

           Statsterrorisme

TER- 

RO-

RIST   Borgere

           Civilterrorisme

                                       

  Tyrannisk terrorisme

  Kap. 4  Totalitær terror

  Kommunisme, nazisme 1920-1990

  Krigsterrorisme

  Kap. 5  Politisk terror

  Mellemøsten 1947   ->

  Kriminel terrorisme

  Kap. 6  Ideologisk terror

  Vesteuropa 1970-1990

  International terrorisme

  Kap. 7  Religiøs-kulturel terror

  Islam – Vesten 1990 ->

 

 

 

Opstilling 3 viser en opdeling af terrorisme i det 20. århundrede i fire former, der ikke skal tages for håndfast. Den første er totalitære staters interne overgreb mod egne borgere, tyrannisk terrorisme.

 

 

 

Den næste er politisk terror, hvor to regimer - ofte militært - overfalder hinandens borgere, krigsterrorisme. Begge former kaldes under ét statsterror, men der er altså ofrenes nationalitet til forskel. Den tredje form er borgeres overgreb på egne landsmænd, kriminel terrorisme. Det er sådan samfundet betragter og straffer volden. Den fjerde og sidste form er civiles terror mod udenlandske borgere, international terrorisme. De to sidste former benævnes under et civilterrorisme i modsætning til statsterrorisme.

 

 

 

Den sidste aktør er samfundet, som terroren har effekt på. Her skal man sondre mellem tre gruppe: Borgerne, elite, og terroristernes meningsfælder.

 

 

 

Borgerne kan igen inddeles i to grupper. Dem der rammes og lammes, og dem der vælger at se bort fra frygten eller accepterer en højere trusselsrisiko end tidligere. De sidste er også bange, men oplever terrorismen som en omkostning ved at leve og overleve en absurd hverdag, men ikke som en rædsel, der stopper dem. Det centrale er altså, at terrorfølelsen er relativ. De civile og uskyldige israelere og palæstinensere har et valg og ofte vælger de at trodse terroren.

 

 

 

Elitens adfærd går i to retninger, at beskytte sine borgere og forhindre fremtidige terrorangreb. Begge dele er komplicerede sager. Beskyttelsen af borgerne må jo ikke gå ud over deres demokratiske rettigheder. Eliten skal altså afbalancere sin terrorbekæmpelse med de omkostninger den har for befolkningen, jf. kap. 8. Terrorbekæmpelse.

 

 

 

Men inden terrorbekæmpelsen påbegyndes er det afgørende, hvordan eliten tolker terrorismen. Både israelere og palæstinensiske ledere, PLO, ser alene på voldshandlingen med dens ofre og den frygt, den skaber, men glemmer dens motiv. Mere præcist ser israelerne kun de palæstinensiske selvmordere som terrorister ud fra den skade de forvolder, men overser den sag, der har bragt dem dertil. Der er stadig tale om terror, men anlagde Israel det brede perspektiv ved at inddrage palæstinensernes sag, ville Israel også få et medansvar for volden. På samme måde vil palæstinenserne få et medansvar ved ikke kun at se på de israelske militæroperationer isoleret, men som en reaktion på volden mod sagesløse israelere. Man kan sige, at begge parter kun anlægger en humanistisk synsvinkel på terror, ikke en politisk. Det skal gøres. Hvis de ikke forstår sagen bag hinandens terror, kommer de ikke videre. Dette bredere perspektiv berettiger ikke nogen til terror, men det gør det lettere at forstå og bekæmpe den. Og det alene berettiger til denne synsvinkel på terrorisme.

 

 

 

 

 

 

     A basic reason for disagreement is based on terror perceived as a political rather than a    

     humanitarian issue. If political factors are taking into account terror becomes more  

     understandable 

                                                     (Ernst Evans, Calling a Truce to Terror: The American

                                                    Response to International Terrorism, Brookings Institution). 

                                                                                                                                          1979

 

     A basic reason for disagreement is based on terror perceived as a political rather than a    

 

     humanitarian issue. If political factors are taking into account terror becomes more  

 

     understandable 

 

                                                        (Ernst Evans, Calling a Truce to Terror: The American ti

 

 

 

 

 

Den sidste aktør er de mulige tilhængere til terroren, dem i hvis navn terrorismen gennemføres. De fleste vil forholde sig passivt. Men enkelte kan følge, forstå og endog opstemmes ved den. De udgør et rekrutteringsgrundlag og en meningspåvirkende opinion. Men nogle af de mulige tilhængere kan få afsmag for terroren og vender den og terroristen ryggen. Megen terrorbekæmpelse går ud på at lade terroristerne vide, at de er ved at tabe sagen i forhold til de proselytter, de hævder at tjene.

 

 

 

I dette kapitel er anvendt syv forskellige indfaldsvinkler. Vi har set på terror som et begreb og brugt en semantisk (sproglig) indfaldsvinkel. Til at beskrive terrorismen som en proces brugtes en kronologisk metode. Terrorisme som en psykologisk tilstand vistes ved en analogi med Den kolde Krig som en brille gennem hvilke vi ser begivenheder på en bestemt måde. Derpå kunne terrorisme reduceres til frygtens lammelse ved en matematisk formel. Så blev terrorismen beskrevet ved dens voldsudøvelse gennem dens retning, f.eks. oppe-fra-og-ned eller nede-fra-og-op. Terrorisme blev også bestemt ved en formålsanalyse af hvad terroristen, Osama bin Laden, og offeret, amerikanerne, mente der var motivet bag 11. september terroren. Endelig brugtes en aktørindfaldsvinkel til at beskrive terrorisme som en adfærd hos de tre aktører: Terroristen, offeret og samfundet.

 

 

 

Alle syv indfaldsvinkler er væsentlige, men ingen udtømmende. Der foreligger ingen enkel og dækkende tilgang til terrorisme. Men ved at bruge flere indfaldsvinkler fås et mere fuldstændigt og sammensat billede end ved at reducere terrorisme til én ting og kun bruge én indfaldsvinkel.

 

 

 

1.8  Hvem er terrorist  ?

 

Vi skal nu vende tilbage til spørgsmålet fra kapitlets start s 5 om både Hitler og hans attentatmænd var terrorister. Svaret falder i to dele. Først afhænger det af hvad der gør en aktion til terror ? Dernæst: Hvem har ret til at erklære hvem for terrorist ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede af Hitler som århundredets største terrorist ind her.

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke tvivl om at Hitler var terrorist, nogen vil endog beskrive ham som den største i det 20. århundrede, jf. kap. 3.1 Terrorisme i vor tid. Der er heller ikke tvivl om, at Hitler vil passe på alle syv terrorismeindfaldsvinkler. Men det gør hans modstandere, de mislykkede attentatmænd fra juli 1944, der søgte at myrde ham, også. De var også terrorister og blev dømt og henrettet som sådanne. I dag står de som frihedskæmpere, fordi vi har inddraget deres motiv i vurderingen af deres terrorhandling.  

 

 

 

Det er sket fordi en afgørelse af, hvem der er terrorist også bestemmes af hvem, der har ret til at kalde hvem terrorist. Det vil samfundet/den offentlige mening selv i et demokrati, der hylder ytringsfriheden, undertiden gå ind og afgøre. Ikke efterfølgende, hvor man står til ansvar for sine udtalelser. Men foregribende, som ved racismeparagraffen, Straffelovens § 266 b, der forbyder folk at udtale sig negativt om andre etniske grupper. Derfor vil Hitler ikke få ret til at karakterisere sine modstandere som terrorister og derfor er han ikke i en position til at udtale sig om andres terrorisme.

 

 

 

Denne diskussion er ikke teoretisk. Det viser et eksempel fra Mellemøsten. Uden at tage nogen terrorist i forsvar har vi lov til at spørge: Har Hizbollah, der både er en libanesisk  terrororganisation og en social organisator af skoler, hospitaler, mv., lige så meget ret til at kalde Israel for terrorist, som Israel har til at titulere Hizbollah som sådan ? Og hvis de ikke er ligestillede - hvad vi godt ved de ikke er – har Hizbolah så ingen ret overhovedet til at kalde Israel for en terrorstat, når Israel ifølge international ret ulovligt bosætter sig i arabiske områder og ulovligt besætter palæstinensisk jord og likviderer uskyldige i stort tal ?

 

 

 

Sagen er, at fordi Israel tilhører den vestlige verden og fordi vi europæere skylder jøderne for den holocaust de har lidt, har Israel langt lettere ved at karakterisere angreb mod jøder som terrorisme, mens et israelsk angreb på palæstinensere sjældent får samme karakteristik. Vi skal bare gøre os klart, at den, der har ret til at definere en anden part som terrorist, har fået et forspring, værdi- og mediemæssigt.

 

2.  Terrorismens historie

 

Mennesket har i hvert fald i de sidste 10.000 år levet i organiserede samfund. Så langt tilbage kan vi spore eksistensen af byer og endnu længere tilbage skriftlige kilder. Byen Jericho lidt øst for Jerusalem anses for at være verdens ældste by og kan føre sin historie tilbage til 8000 år f.v.t. Så i over 10.000 år har mennesker levet i grupper underlagt et styre. I historisk tid fra 3000 år f.v.t. var disse regimer meget magtfulde og dermed undertrykkende. Om ”Det gamle Rige” i Ægypten hedder det f.eks.: ”Der kunne derfor ingen grænser være for kongens magt, myndighed og ejendom”(Erik Lund, Verdenshistorie I,  København: Gyldendal, 1972:86). Dog har bystater som Athen fra ca. 500 til 400 f.v.t. haft demokrati, om end kun for byens mænd, og ikke for kvinder, fremmede eller slaver; men ellers har vesteuropæere i disse 10.000 år kun haft demokrati fra omkring 1850, altså i de sidste 150 år eller i 1,5 % af historisk tid.

 

 

 

Så den terrorisme, der er forekommet i hele den periode, har altovervejende været udøvet oppe-fra-og-ned, altså statsterrorisme. Det kaldes sådan her, selvom stater er en ret ny foreteelse. Kun 200 år gammel, hvilket også fremgår af, at der inden for de sidste 25 år er kommet 100 nye stater til. Så uanset hvilken myndighed, der er tale om: Monarker, fyrster, bisper eller godsejere, så benævnes deres voldsudøvelse mod befolkningen altså statsterrorisme.

 

 

 

Når man læser værker om terrorismens historie skulle man ikke tro, at statsterrorisme var den mest fremherskende terrorform. De fleste omtaler kun den terrorisme, der er udøvet nedefra-og-op, civilterrorisme. Men statsterrorisme er den hyppigst forekommende terrorform med hensyn til antal aktioner, terrorister og ofre, som det også fremgår af kap. 3. Terrorisme i vor tid. At det forholder sig sådan skyldes flere ting hos både statsmagten, borgene og deres indbyrdes relation.

 

 

 

Stater har fra tidligste tid har søgt/taget monopol på retten til organiseret voldsudøvelse. Man kan sige, at den der havde magten også tog den. En anden grund var, at staters voldsovergreb også kunne være udadrettet i forbindelse med krig mod andre stater og udenlandske borgere. Og dem havde man ingen medfølelse med. En tredje grund var, at monarkers, fyrsters, bispers og godsejeres overgreb blev accepteret som Guds straf/skæben, og det satte man ikke spørgsmålstegn ved.

 

 

 

At borgerne fandt sig i denne terrorisme hang selvfølgelig sammen med deres mangel på viden og fornødenheder. Terrorrisme kræver fantasi, planlægning og fyldte maver. En yderligere grund var, at borgerne opfattede livet på jorden som en parentes, der skulle overstås før man kom op i himlen. I dag hæger vi alle mere om livet her på jorden og er derfor også mere opmærksomme på statsterrorisme end før. Dertil kommer, at vold ovenfra var langt mere udbredt dengang end nu. I Europas Middelalder, ca. 400 – 1400, indkalkulerede borgerne med en vis risiko ved at leve, på samme måde som unge mennesker i dag påregner en vis risiko, når de går i byen om aftenen eller følger sportskampe på rivalernes stadions. Begge dele er i øvrigt urimeligt. Forventning om vold giver for let plads for den.

 

 

 

Endelig skyldes accepten af statsterrorismen den gradvise udvikling mod civilisation, dvs. at man ikke tog sig selv til rette, men overlod det til en neutral statsmagt at dømme i tvister mellem borgere indbyrdes. Så uden at nogen aftale eller masterplan forelå, fik regenter gradvist en indforstået ret til og monopol på organiseret voldsudøvelse fra borgerne. For at yde denne beskyttelse må staten være ene om at have militær, politi, fængsler, domstole, lukkede institutioner, osv. Og i dag accepterer vi som borgere statsindgreb, fordi vi selv har været med til at fastlægge disse institutioners adfærd gennem valg af politikere til de nationale parlamenter. Derfor er magtens voldsapparat i dag demokratiets remedier. 

 

Så ud fra definitionen på terrorisme, der ikke lægger vægt på hvem der udøver volden, men om, hvorfor og med hvilken effekt, det sker, så kan mange statsovergreb ned gennem historien med rette kaldes statsterrorisme. Hverken mere eller mindre. 

 

 

 

2.1 Statsterrorisme

 

Man kan så spørge i hvilke sammenhænge europæiske regimer har udøvet terrorisme ? Det korte svar er: Udadtil i krige mod udenlandske borgere og indadtil ved tyranni i form af heksebrændinger, slaveri, forfølgelser, udrensninger, o. lign., men selvfølgelig allermest og – oftest i form af overgreb i dagligdagen. Men lad os kort se på de to hovedformer for statsterrorisme, krig og tyranni.

 

 

 

2.1.1 Krig.

 

”Europas oprindelse er udhamret på krigens ambolt” minder den førende engelske militærhistoriker Michael Howard os om (1976:1). Det gælder for Romerriget fra ca. 400 f.v.t til ca. 400 e.v.t. Det gælder også de første 600 år af middelalderen, hvor Central Europa må  forsvare sig mod overfald udefra: Gotere og Vandaler fra Øst, Muslimer fra syd omkring 700 til 1492, og vikinger fra nord 750 –1050. Med korstogene 1095-1250 rettes spyddet den anden vej, og den sidste arabiske bastion i Europa (Granada) opgives samme år som Christopher Columbus opdager Amerika, i 1492. Fra da af er det europæerne, der støder frem.

 

 

 

Men krigen forandrede sig også for de europæiske staters egne borgere, der i stigende grad blev inddraget heri. Som en førende krigsforsker, professor ved USA's mest prestigefulde universitet – Harvard – Quincy Wright formulerede det for 60 år siden: ”En vigtig trend har været øget menneskelig og økonomiske ofre ved krig, både i relative og absolutte tal.” (Wright 1970:59).

 

 

 

Det skete dels fordi civile i øget grad blev ofre i krige gennem vold, mord, brand, lynchning, voldtægt, osv. I 2. Verdenskrig mødte det engelske og polske folk f.eks. krigen ved tyskernes terrorbombninger, før soldaterne gjorde det. Det skete også fordi borgerne direkte blev inddraget i krig med værnepligtens indførelse i de fleste europæiske lande omkring 1850 – samtidigt med at de samme lande også indførte demokrati i kraft af deres første forfatninger, grundlove. Som ”borgere i uniform” skulle mænd være med til at forsvare landet. Endelig muliggjorde den teknologiske udviklings masseproduktion en massekrigsførelse, altså krig med mange mennesker i mange år fordi industrien vedvarende kunne forsyne hærene med mad, udstyr, våben, ammunition og våbenplatforme (skibe og fly). Udviklingen i krige og  træfninger, antallet af deltagende lande og omfanget af dræbte på slagmarken fremgår af kilde 1.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

1     Krige og dræbte i Europa 1100-1940

 

 

 

 

1100-1199

1200-1299

1300-1399

1400-1499

1500-1599

1600-1699

1700-1799

1800-1899

1900-1940

I alt

Antal krige

-

-

-

-

       54

      57

    31

       29

       11

   182

- træfninger

-

-

-

-

       87

    235

  782

     532

     874

2.510

- deltagerstater

  i  Europa

-

-

-

-

       40

      47

    45

       56

       28

  (216)

- udenfor

-

-

-

-

         7

        9

      7

       50

       29

  (102)

Dræbte,  1000*)

     30

      70

    170

    360

     900

 3.700

4.500

  3.600

 22.000

33.330

Dræbte/Soldater

 -

-

-

-

       25

      20

     15

       10

          6

 

Drabsfaktorer

     18

      24

     60

   100

      180

   500

   370

     120

   3.080

 

 

 *)  Perioden dækker 1480-1599

 

**) I de to første århundrede indgår kun England, Østrig, Frankrig og Rusland. I 1300-tallet også Polen, i 1400-tallet   

 

       Spanien, i 1500-tallet Italien og Holland, i 1600-tallet også Tyskland og siden da også Danmark og Sverige.

 

 

 

Kilde 1 viser, at antallet af krige i hvert århundrede er faldet fra 54 i 1500-tallet til 11 i de første 40 år af det 20. århundrede. Antallet af træfninger på slagmarken er i samme periode steget 10 gange fra 87 til 874. Antallet af deltagende europæiske stater er ret stabilt mellem 40 – 50 lande, mens flere ikke-europæiske stater i de sidste 200 år er blevet inddraget/har blandet sig i Europas krige.

 

De mest krigeriske lande, dvs. de lande, der især har engageret sig i krig er Frankrig med 43 %, Østrig-Ungarn 30 %, England 21 %, Rusland 20 % og Prøjsen (Tyskland) 23 %.

 

 

 

Det stigende antal dræbte soldater fra 30.000 i 1100-tallet til over 22.000.000 i første halvdel af det 20. århundrede er altså ikke et resultat af flere krige eller deltagende stater, men af de samme staters større krigsivrighed og offervillighed på deres borgeres vegne, f.eks. ofringen af værnepligtige i tusindvis på 1. Verdenskrigs slagmarker. Ganske vist falder andelen af dræbte soldater i forhold til alle soldater i krige fra 25 % i 1500-tallet til 6 % i 1900-tallets begyndelse; men det skyldes netop indførelse af værnepligten, der sender langt flere soldater i felten end tidligere. Der er ingen tvivl om at det 20. århundrede, der kun har data fra 1900 til 1940, har været det mest voldelige i Europas historie overhovedet målt på krigens varighed, antallet af deltagende soldater, stater og dræbte samt folketal, samlet kaldet drabsfaktorer.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Ved siden af disse internationale krige kommer så europæernes overgreb på fremmede kulturer i Sydamerika i 1500-tallet, der udrydder Maya-, Inka og Azteker-rigerne, i Nordamerika i 1700-1800-tallet, hvor det  går det ud over indianerne, i Afrika fra slutningen af 1700-tallet og næsten 100 år frem, hvor vi kidnapper negre til at arbejde som slaver på de amerikanske sydstaters

 

bomuldsmarker og i Sydøstasien i 1600-tallet og fremefter, hvor der etableres handelsstationer og senere kolonier og til sidst imperier. Alle steder sker det med våben i hånd, i Guds navn, med kronens støtte og den hvide mands selvretfærdighed. ”Den europæiske kultur er en krigskultur, hvor krig i mange af de områder europæerne underlagde sig enten var ukendt eller af ceremoniel karakter” (Bjøl 1998:226).

 

 

 

2.1.2  Tyranni

 

Tyranniet, hvor staten udøver vold mod sin egen befolkning, er den mest morderiske form for terrorisme. Når den så let kan ske og med så gruopvækkende et omfang som sket i det 20. århundrede, jf. kap. 3. Terrorisme i vor tid, er det ikke kun fordi en underkuet befolkning er lige ved hånden, men også fordi statsmagten ”har taget monopol på kriminalitet (og)…tiltaget sig ret til regeringsbeordret nedslagtning”(Barnet, 1973:13). Tre eksempler på tyranni i Europas historie frem mod det 20. århundrede skal kort omtales.

 

 

 

Den ene er den katolske kirkes og verdslige autoriteters hekseforfølgelser i 160 år fra ca.1520. Man kender ikke det samlede tal af brændte på bålet, men der er skøn på mellem 50.000 og 1 mio. mennesker, heraf 90 % kvinder (Andersen m.fl. 1987:19). Uanset hvilken slags hekseri kvinder dømtes for – man skelnede mellem hvid magi, hvor heksen søgte at hjælpe og sort magi, hvor heksen søgte at skade - så var de anklagede uskyldige. Alligevel levede mange kvinder i frygt for den terror fordomsfulde mænd skabte ved at anklage dem for hekseri og efterfølgende brænde dem på bålet. De dømmende mænd mente, som alle terrorister at tjene en god sag ved at skabe systematisk frygt og derved lamme/ramme svage i troen.

 

 

 

 

 

 

 

Den anden er slaveriet og livegenskabet. Det sidste krævede, at fæstebonden og hans slægt (ældste søn) hele livet skulle tjene en bestemt fyrste- eller adelsfamilie og således aldrig kunne rejse bort eller søge andet arbejde. I USA udgjorde slaverne i 1860 - tre år før negerslaveriets ophævelse – 4 mio. mennesker af en befolkning på 40 mio.

 

 

 

På samme tid levede der i Rusland 50 mio. livegne, formodentlig halvdelen af befolkningen, idet den første folketælling i Rusland i 1897 angav 94 mio. mennesker i Europæisk Rusland og ca. 30 mio. i den asiatiske del af landet. De frisættes dog ved et dekret af zar Alexander 2. i 1861 med den motivering, at ”det er bedre at afskaffe livegenskabet fra oven end at afvente det tidspunkt, da det afskaffer sig selv fra neden” (Grimberg, 1976,15: 383f). Det var altså hensynet til egen fortsatte magtudøvelse og ikke til bønderne, der fik zaren til at ophæve livegenskabet.

 

 

 

En tredje er europæiske regenters forfølgelse ned gennem historien af anderledes troende: Jøder, huguenotter, muslimer, tænkende: Filosoffer, humanister, videnskabsmænd og udseende: negere, kinesere, sigøjnere, osv. At disse mennesker levede i frygt for hvad autoriteter kunne udsætte dem for af terrorovergreb - og gjorde det – er åbenbart; det er antallet af ofre og især deres lidelser ikke. 

 

 

 

2.2 Civilterrorisme

 

Den civile terrorisme, altså terrorisme nede-fra-og–op, har været begrænset i Europa. ”Politiske attentater var ret sjælden i Enevælden…der var solidaritet mellem monarkierne uanset deres personlige forskelle eller interessesammenstød….Systematisk terrorisme begynder i den anden halvdel af det 19. århundrede” (Laqueur 2002:10). Tre terrorbevægelser med næsten 1000 års mellemrum imellem sig skal dog kort præsenteres.

 

De første terrorister af europæisk betydning i historien er Sicarii´erne, der var en aktiv gren af Zeloterne. Sica betyder daggert, kniv. De kæmpede fra 66 – 73 e.v.t. (Laqueur 2001:7) og hærgede i ret kort tid. Overleveringer om dem stammer fra jøden Josef Flavius, der senere træder i romersk tjeneste. Han er meget kritisk over for Sicarii´erne og anfører, at de grundløst ophidser jøder mod den romerske besættelsesmagt og at de myrder i sabbatten. Det er givetvis rigtigt. De adskiller sig også fra andre terrorgrupper ved at organisere hære mod romerne og ikke ”blot” terrorisere ved mord, kidnapning, brand og overfald. Men Flavius forklarer ikke, hvorfor de udøver terror. De var ganske rigtigt både religiøse og nationalistiske fanatikere; men romerne havde heller ikke ligget på den lade side. Romernes statsterrorisme havde udryddet jøder overalt i riget, bl.a. 60.000 alene i den ægyptiske by Alexandria. Så, de havde ikke været karrige med at give Sicarii´erne en god sag. Det hjalp heller ikke på jødernes humør, at den gale romerske kejser, Caligula, der bl.a. gjorde sin hest til regeringsmedlem, provokerede ved at kræve sit portræt ophængt og tilbedt i deres hellige tempel i Jerusalem, hvad de selvfølgelig nægtede. Nye romerske provokationer endte med at den romerske garnison i Jerusalem i år 66 blev besat. Sicarii´erne lovede de romerske soldater frit lejde ud af byen, men holdt ikke deres løfte og slagtede i stedet hver eneste romerske soldat, idet de fuldt og fast troede på, at Jahve, Gud, ville stå bag dem i dette som i alt andet.

 

 

 

Vespasian, der var romernes hærfører i regionen og  som senere blev den af Roms kejsere, der regerede over det største Romerrige, besluttede sig for et endeligt opgør med Jerusalem. Ikke ved et direkte angreb på byen, hvad der ville blive vanskeligt, men ved at besætte og overvinde omkringliggende byer, hvilket afskar forsyninger til og kontakt med Jerusalem. Denne udsultning af Jerusalem lykkedes i en sådan grad, at hungersnøden drev jødiske mødre til at fortære deres egne børn, fortælles det.

 

 

 

Vespasian var i mellemtiden blevet kejser i Rom, så han overlod til sin søn Titus at fuldføre opgaven. Efter udsultningen angreb, besejrede og jævnede han Jerusalem med jorden i år 70 og uddrev jøderne af byen, så de spredtes overalt i verden, disporaen (Grimberg 1974, bd. 4:462f).

 

Det er en grum skæbne, at ca.10 år med Sicarii´ernes terrorisme og fem måneders frihed for jøderne i Jerusalem bliver afløst af 2000 års landflygtighed.

 

 

 

Det er også Jerusalem, der er stedet for den næste civile terrorbevægelse med tilknytning  til Europa. Den finder sted i forbindelse med Korstogstiden 1095 – 1250. Der er opregnet i alt 7 korstoge, der alle – officielt – har til formål at befri Jerusalem fra de vantro, underforstået muslimerne. Det samme formål har den fanatiske shiitiske muslimske assassin-sekt, at bekæmpe den rette tros fjender, nemlig jøderne og kristne. De to bevægelser må støde sammen.

 

 

 

Vi ved at, Assassin-sekten oprindeligt kom fra Persien, det nuværende Iran, som en gren af det ismailittiske folk. Sekten voksede i det 11. århundrede, terroriserede i det 12. og blev nedkæmpet i det 13. århundrede (Laqueur 2001:7). Sekten har kun efterladt sig få dokumenter. Så vor viden stammer fra dens fjender. Og de fortæller gruopvækkende, hvordan sektens medlemmer uddannes til snigmord og fuldstændig hensynsløshed under hypnose og en narkotisk rus. Rusmidlet, formodentlig hashis (hash), hvilket også gav sekten dens navn, da hashishin på arabisk betyder hash-spiser, får de udleveret af sektens leder før hver aktion. Men første gang de får det, står der ikke terrormord på programmet. I stedet for bibringes de det indtryk at have besøgt Paradiset. Derfor er de villige til hvad som helst for nok en gang at nyde en rus, der kan bringe dem tilbage dertil. Frygten for assassinernes grusomhed var så stor og lammede folk så meget, at offeret ofte opgav uden kamp eller endog valgte selv at stikke kniven i sig. Sekten dræbte såvel jøder, kristne som muslimer og det høj som lav, blandt de første bl.a. den kristne korsridderkonge, Konrad af Monserrat. Det er historiens lære, at denne terrorsekt ikke falder fordi de kristne besejrer dem, men fordi et endnu større rædselsregime, de mongolske horder ledet af Djengis Khan, der angreb Europa omkring midten af 1200-tallet, underlagde sig Jerusalem og sekten. Ikke desto mindre har sekten overlevet og et par hundrede ismailitterne bor i dag i Libanons uvejsomme bjerge, hvor de fredeligt ernærer sig som bønder og hyrder. (Grimberg 1974, bd. 6: 149ff)

 


Den tredje terrorepisode er de russiske revolutionære fra midten af 1860erne og 40 år frem. De består af tre forskellige grupperinger: Nihilister, der fornægter alle moral- og samfundsregler, anarkister, der vil afskaffe enhver statsmagt, da ingen myndighed skal bestemme over det enkelte menneske, og endelig narodnikerne, der har navn efter ”Narodnaja Volja,” der betyder ”folkets vilje.” De sidste ønsker en særlig russisk form for socialisme på grundlag af bondefællesskabet og går ud til folket, deler dets kummerlige vilkår og forkynder en lære baseret på dynamit og pistoler.

 

 

 

Udadtil fremstår disse revolutionære som en velorganiseret terrorbevægelse. Men der foreligger ikke en overordnet plan for den række mord og bombeattentater på eliten i USA og i Europa, som de udøver: Drabet på den italienske kong Umberto i 1878 med en kniv med indskriften: ”Længe leve den internationale republik,” bomben mod zar Alexander 2. i 1881 – som uddybes lige nedenfor - og mordene på den franske præsiden Sadi Carnot i 1894, kejserinde Elisabeth af Østrig 1898 og den amerikanske præsident McKinley i 1901.

 

 

 

Narodnikernes attentat på zar Alexander 2. kan umiddelbart synes urimelig. I begyndelsen af 1860erne har han lige bekvemmet sig til at ophæve livegenskabet, lempe censuren, reformere retsvæsen og militær, herunder indføre værnepligt, osv. Men det var for lidt, sent og tøvende at reformerne kom. Uroen i byerne breder sig udad og opad. Ikke kun blandt bønderne, men også blandt studenterne, i visse embedsmandskredse og endog ind i officerskorpset. De ser zaren  som symbolet på al undertrykkelse og gør ham til bevægelsen hovedoffer.

 

 

 

Det første mordforsøg på zaren skete i 1866 og siden formelig regnede det med bomber omkring ham. De får også placeret bomber inde i Vinterpaladset i Sankt Petersborg. De får endelig ram på ham i 1881, da han stiger ud af sin vogn for at tilse en kosak, der længere fremme i kortegen er blevet søgt myrdet. En bombe kastes mod zar Alexander 2. Den  sprænger begge ben af ham og han dør den følgende dag af sine sår. Efter attentatet arresteres og henrettes lederne. Den store svenske  historieskriver, Carl Grimberg, vurderer deres indsats sådan: ”Med terror førte de krig mod selvherskeren og hans stat…Beretningerne om de russiske terroristers voldshandlinger spredtes over hele verden. Man var forbløffet og forfærdet. Ikke mindst fordi den kæmpende revolution i første række rettede sine angreb mod zarens person”(Grimberg 1976, 15:385).

 

 

 

En umiddelbar konklusion på terrorismens historie er entydigt, at statsterrorisme er langt mere omfattende, ydmygende og ødelæggende end civilterrorisme, der ofte kan ses som en reaktion på en stats tyranniske terrorisme. En anden er, at civilterrorisme ofte er kontra-produktiv, dvs. fremmer det modsatte af hvad det ønskede. En tredje, at civilterrorisme trods alt fra tid til anden har ydet et bidrag til mindre undertrykkelse og mere demokrati. Men måske er den mest afgørende konstatering, at civilterrorisme er et demokratitegn. Det bliver særligt tydeligt når vi ser på de totalitære regimer i de sidste hundrede år.

 

 

 

3.  Terrorisme i vor tid

 

Gennemgangen af terrorismen fra 1900-tallets begyndelse og frem sker for statsterrorismen og den civile terrorisme hver for sig. Men først skal tre forhold ved terroropgørelser noteres.

 

 

 

Det første går på, at der godt kan finde omfattende terror sted uden at det registreres. Det kan man vise ved at sammenholde opslag på ordet ”terrorisme” i den internationale The Encyclopedia of the Social Sciences fra 1933 sammenholdt med dens senere udgave The International Encyclopaedia of the Social Sciences fra 1968. I den ældste udgave stod to nyttige artikler om mordattentater (Lerner) og om terrorisme (Hardman); men de endte begge med en underlig bemærkning om, at mord og terror var i aftagende, hvorfor de kun var af antikvarisk interesse, da moderne teknologi havde gjort verden mindre sårbar. De tog jo fejl. Men ikke desto mindre ignoreredes begge ord i 1968 værket. Det kan til dels forklares med at antallet af civile terrorhandlinger var faldet i Europa efter 2. Verdenskrig, idet terroren var flyttet til de europæiske landes tidligere kolonier som Cypern, Malaya, Algeriet, Kenya og Vietnam (Rapoport 1984:658). Men det centrale er, at selvom der fandt omfattende statsterror sted i perioden 1933 - 1968 i både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland, jf. kap.3.1.2  Tyranni, blev det hverken defineret eller registreret som sådan på trods af de mange år, bøger og erfaringer med de to regimers statsterrorisme udøvet siden 1920-erne.

 

 

 

Det andet forbehold handler om, at opgørelser af terrorismens omfang bestemmes af staten eller dens myndigheder, der kan være interesseret i at ”regulere” omfanget. Det giver den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, et eksempel på. Ifølge CIA-rapporten fra 1980 var der 3.366 terroristaktioner fra 1968 til 1979. Men i næste års CIA rapport var antallet for den same 12 års periode vokset til 5.954 fordi trusler og konspirationer nu også var blevet inddraget (George Lardner, Jr., “CIA Report Adds Thousands of Incidents to Statistics on International Terrorism,” The Washington Post, June 16, 1981, A10). 

 

 

 

De to forbehold viser en dobbelt asymmetri mellem drabsopgørelser ved stats- og civilterrorisme: Dels vil stater, der terroriserer helst gør det i det stille, hvor terrorgrupper normalt ønsker opmærksomhed, og dels har stater oftest monopol på at definere hvad der er og ikke er terror.

 

 

 

Det tredje forbehold vedrører ”tekniske” fejlkilder. Opgørelser over døde i krig eller udrensninger  baseres ofte på folketællinger. Er antallet af overlevende i et bestemt område meget lille, er mange mennesker døde. Det regnestykke lavede Stalin for at påvise den tyske terror mod civilbefolkningen. Omvendt satte Stalin selv tallet lavt i et område, hvorfra han deporterede mange mennesker til sine kz-lejre og formindskede således det faktiske antal døde. En anden fejlkilde er opgørelser af døde soldater. Når Sovjetunionen, Japan og Kina lader tilfangetagne soldater marchere i ugevis uden ret megen føde og så de dør undervejs, er årsagen så krig, sygdom eller terrorisme ? Eller hvordan rubricerer man drab, som ingen terrorgruppe vil tage ansvar for ? Og hvordan skelner man mellem mennesker ”i og uden uniform,” når mange civile terrorgrupper uddanner soldater i lejre og sætter dem ind mod et lands egentlige militære styrker ? Disse og andre spørgsmål skal dog ikke hindre os i at konstatere statsterrorismens uhyggelige omfang i det 20. århundrede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Statsterrorisme

 

3.1.1  Krig

 

Normalt forbinder man ikke krig mellem stater med terrorisme. Men man skal ikke overse totalitære staters morderiske tilbøjeligheder, der i sidste onde går ud over befolkningen. ”Den totale stat er et barn af den totale krig. Totale regimer optræder som besættelsesmagter i deres eget land” (Bjøl 1979, anmeldelse).

 

 

 

Den amerikanske professor, R.J. Rummel, på Hawaii Universitetet, har for perioden 1816-1991 gennemgået de 353 kombattanter/lande, der har været i krig med hinanden. I  155 tilfælde kæmpede demokratier mod ikke-demokratier, og i 198 tilfælde var det diktatur mod diktatur, men aldrig demokrati mod demokrati. Når ”krige for det mest er blevet udløst på grundlag af urealistiske konsekvensanalyser med hensyn til gevinster, trusler, risiko og omkostninger” (Bjøl 1998:276), så gør det ikke i sig selv krig til terrorisme, men en masse mennesker har ofret livet for en ligegyldig/misforstået sag.

 

 

 

Når det er rimeligt at gå det skridt videre at tale om en europæisk statsterrorisme mod uskyldige borgere i forbindelse med krige sker det af tre grunde. For det første har totalitære stater, der jo altid er indblandet i krig, ikke på demokratisk måde rådført sig med sin befolkning herom. Det ligger jo i ordet totalitær stat. For det andet har krige i det 20. århundrede kostet mange civile livet, fordi der er sket en forskydning i andelen af militære og civile dræbte, som vist i kilde 2 med tal fra de seneste større krige med amerikansk deltagelse (Sapolsky & Wiener 1992/93:3).

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

2    Antal døde fordelt på soldater og civile 1914 – 1990. %

 

 

 

Krige

     Døde i krig

I alt i mio.     Soldater         Civile                                 

Mandår    Dræbte           

i mio.        soldater pr.

                 1000 mandår   

Amerikanske Borgerkrig 1861-66

  0,6

           98               2      

  -                    

1.Verdenskrig           1914 – 1918

  9,8

           95               5

  -                   

2. Verdenskrig          1939 – 1940

52,0

           52             48

  31,4             9,3

Koreakrigen              1950 – 1953

  9,2

           16             84

   6,0              5,6

USA's Vietnamkrig  1965 – 1972

  3,1

           36             64

   9,7              4,5

Golfkrigen                1991

  0,02

 

   0,5              0,0

 

 

 

Tabel 2 viser, at det er civile borgere mere end soldater, der er vor tids krigens ofre. Selv i Vietnam-krigen, hvor USA havde op til 650.000 soldater, mistede 55.000 mand og havde 10 gange så mange tilskadekomster, og søger et militært opgør med Viet Cong på slagmarken, får vi så mange civile ofre. Endelig vil selv demokratier i krig lave overgreb mod modstanderne og deres indbyggere. Det så vi i My Lai-massakren fra samme krig, hvor en deling amerikanske soldater dræbte en hel Vietnamesisk landsby.

 

 

 

 

 

”Men selve verdenskrigen medførte også med sine masseslagterier ved fronterne i andre krigsdeltagende lande en forråelse som hører til forudsætningerne for Holocaust. Og endnu flere forudsætninger kan findes i krigen, der i forskellig grad forvandlede de deltagende lande til garnisonsstater, præget af løgn og kontrol”

                                                                                                       (Bjøl, 1979, anmeldelse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.1.2  Tyranni

 

Men langt den største statsterrorisme er rettet mod egne borgere. Rummel har gennemgået mere 8.200 rapporter, analyser, mv. om statsterrorisme i perioden 1900-1987. 121 lande med 432 (forskellige) regimer indgår heri. Tyskland er f.eks. et land med fire regimer: Kejsertiden, Weimarrepublikken, Hitler-Tyskland og Forbundsrepublikken. Rapporterne om disse landes befolkningsmord stopper ved 1988 og udelader således hutuernes myrderier i Rwanda i 1994 af 800.000 tutsier, de bosniske serberes udryddelse af 200.000 muslimer og kroater 1992-1995, osv.

 

 

 

Der sondres mellem tre typer mord. Massemord er staters drab på borgere i almindelighed, mens folkemord sker for at komme en bestemt gruppe, f.eks. jøder, sigøjnere eller åndssvage til livs. De to tal giver tilsammen befolkningsmord. Men det gør de ikke altid her. For Rummel har anlagt et skøn. Det betyder, at ”befolkningsmord, i alt” er reguleret både op og ned i forhold til massemord og folkemord lagt sammen, jf. kilde 3.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

3  Dræbte og dræbte ift. befolkningstal i de 15 største morder-lande opgjort på regimetyper.*)     

 

    1900-1987

 

 

 

Mega-morder-regimer

(over 1 mio. drab)

Tid

Massemord              Folkemord         Befolknings-                     

                                                           mord, i alt **)       

Antal myrdede pr. år

       Folketal       

Kommunistiske

1.   Sovjetunionen

2.   Kina (PRC)

6.   Kina (Mao Sovjets)

7.   Cambodia

9.   Vietnam

10. Nord Korea

11. Polen

14. Jugoslavien

 

1917-87

1949-87

1923-49

1975-79

1945-87

1948-87

1945-48

1944-87

 

   54.769                      10.000                   61.911                        

   35.236                           375                   35.236

     3.466                               -                      3.466

     2.000                           541                      2.035

       944                                -                      1.670

     1.293                               -                      1.663

     1.585                        1.585                     1.585 

        987                           675                     1.072         

                                                                 108.638

 

             0.42

             0.12

             0.05

             8.16

             0.10

             0.25

             1.99

             0.12

 

Fascistiske

3.   Tyskland

5.   Japan

8.   Tyrkiet

 

1933-45

1936-45

1909-18

 

       762                       16.315                   20.946

            -                                 -                    5.964

     1.752                         1.883                    1.883        

                                                                  28.793

 

             0.09

                  -

             0.96

                

Kapitalistiske

4.   Formosa-Kina

12. Pakistan (Bangladesh)

13. Mexico

15. Rusland

 

1928-49

1958-87

1900-20

1900-17

 

  10.075                                -                    10.075

    1.503                        1.500                      1.503

    1.417                           100                      1.417

       591                           502                      1.066 

                                                                  14.061

 

             0.07

             0.06

             0.45

             0.02

Mord-regimerne 1-15, i alt     1900-87     116.380                      33.476                  151.492                   0.92

Mindre mord-regimer, i alt     1900-87       13.529                        5.090                    17.707                   0.26

Verden, i alt                                             (129.609)                   (38.566)                 169.199                   0.9 ***)

 

*) Kommunistiske eller socialistiske stater går ind for kollektiv ejendomsret til produktionsmidlerne i modsætning til kapitalistiske, der mener at privat ejendomsret skal fremmes, mens fascistiske stater kræver at borgerne indordner sig et højere nationalt formål uanset indhold.  **) Dræbte på slagmarken er udeladt  ***) Befolkningstallets gennemsnit er tallet i 1944.

 

 

 

Kilde 3 er bearbejdet efter Rummel 2001:1, tabel 1. Den viser, at 15 lande står for godt 151 mio. drab eller 90 %, mens alle andre stater i verden kan gøres ansvarlig for knap 18 mio. mord eller 10 %. Det fremgår af opstillingen, at de kommunistiske stater (1,2,6,7,9,10 og 14) ubetinget er de mest voldelige med 128 mio. mord på samvittigheden. Mere generelt formuleret er de mest totalitære stater også de største massemordere. Så mens diktaturstater står for 168 mio. drab er det kun 2 mio. for demokratier og disse 2 mio. mennesker er især omkommet ved bombning af civile mål, men altså ikke i krig. Af Sovjetunionens knap 62 mio. befolkningsmord er de 40 mio. omkommet i Stalins koncentrationslejre.

 

 

 

Kilde 3 viser derimod ingen sammenhæng mellem massemord og folkemord. Tyskland under Hitler myrdede under 1 mio. tyskere, men over 16 mio. mennesker af anden – lavere race – end den ariske/tyske og netop af den grund. Så, folkemord er en ganske bestemt form for terrorisme, som nogle totalitære stater vælger og andre fravælger at udøve. Endelig er der heller ingen sammenhæng mellem lande med meget blandede folkeslag og så deres tilbøjelighed til folkedrab.  Rummel finder kun en forklaring på statsterrorisme: ”Magt dræber, og jo mere magt, desto flere mord” (Rummel 2001:12)

 

­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Kritikken mod nogle stater som mega-mordere skal ikke skjule den kendsgerning, at mennesker  kan leve uvoldeligt med hinanden netop fordi de lever i (demokratiske) stater. Det er således staters fortjeneste, at udviklingen er gået hen imod mindre vold. I 1800-tallet slog en mand sin kone. Det gør han ikke nu, ustraffet, hvis hun vel at mærke vil anmelde ham. Og i første halvdel af 1900-tallet var vold mod børn normalt. Det er også blevet forbudt ved lov i mange lande.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

2.3.2  Civilterrorisme

 

I to tredjedel af det 20. århundrede mente man, at terrorismen i Europa var på retur. Det passede nok på den civile terrorisme, der først startede efter 1968, men ikke på statsterrorismen, jf. kilde 1. Det er i hvert først fra 1968, at civile terrorhandlinger begynder at blive registreret. Det gøres af den private amerikanske tænketank, RAND, i Californien, som her præsenteres af Cordes 1985. En anden institution, CDISS, har optalt terroraktioner siden 1940 og når for tiårsperioden 1950-1959 op på 16 årlige terroraktioner i snit eller 4 hvert kvartal. Det er givetvis for lidt. I en RAND tælling over politiske attentater for tiden 1950 – 1980 indgår i alt 721 politiske attentater på stats- , fagforenings-, studenter-, osv. ledere i 84 lande i perioden 1950 - 1968 og i 123 lande mellem 1968 - 1980 (Snitch 1982:58, fig.1). Det giver knap 2 attentater pr. måned. Men bemærk, der er alene tale om politiske attentater. Men der findes yderligere fem grundlæggende terroraktioner: Bomber,  væbnede angreb, kidnapning, barrikadering og gidseltagning. Disse seks terrorformer stod for 95 % af alle terroraktioner i perioden 1968 – 1983 og bomber for alene 48 % (Cordes 1985:21, tabel 8).

 

 

 

Så statistikken over terroraktioner i de første to tredjedel af det 20. århundrede er mangelfuld og dækker over en behersket offentlig interesse og viser at problemet er større i dag end tidligere.  

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

4   Politiske attentater. 1956 - 1980

 

 

 

 

 

Figur  ind her

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Den næste opgørelser over terrorhandlinger er RANDs for 1968 - 1983, (Cordes 1985:23, tabel 11) og det amerikanske udenrigsministerium for perioden 1980 – 2001 hentet på internet-adressen: (www.state.gov/s/ct/rlspgtrpt/2001/pdf/). De to datasæt er dog ikke helt enige i antallet af aktioner. RAND ligger generelt lavest og har for 1983 registreret 439 terroraktioner, hvor udenrigsministeriet for samme år anfører 499. På baggrund heraf er kilde 5 udarbejdet. Den viser det gennemsnitlige årlige antal terroraktioner opdelt i tiårsperioder. Cordes bidrager med data for 1968 – 1979, udenrigsministeriet for 1980-2001. Cordes fortæller i øvrigt, at nok har flere lande oplevet civilterrorisme efter 1968; men af de 117 lande, der har mærket terror, så er halvdelen af alle angreb koncentreret på kun 10 lande. Oftest i Europa, så Latinamerika og Nord Amerika, færrest i Østeuropa, Asien og Stillehavsområdet.

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

5   Terroraktioner i tiårsperioder. 1968 - 2001

 

 

 

 

 1968 - 1969

1970 – 1979

1980 - 1989

1990 – 1999

2000 – 2001

Terrorhandlinger, i alt

i hvert tiår

       140

      1454

      5431

     3827

       774  

Terrorhandlinger, i snit  i hvert tiår

         70

       145

       543

      383

       387

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

6   Terroraktioner og dræbte. 1968 - 1983 og 1996 - 2001

 

 

 

 

           Antal terroraktioner

                   Antal dræbte

 

   1968 – 1983

Antal                 %

     1996 – 2001

Antal                %

1968  -    1983

Relativ andel    %

     1996-2001

Antal                %

Europa, incl. Euroasia

1.033                 39

  502                 25

   756                28

  1.088                6

Latin-Amerika

   612                 23

  831                 41

   279                10    

       35                -

Mellemøsten *)

   514                 19

  188                   9

   586                22

  2.267               13

Nord-Amerika

   317                 12

    19                   1

   794                30

  3.322**)          19

Asien

   125                   5

  319                 16

     77                  3 

  4.725               27

Afrika

     64                   2

  184                   9

     44                  2

  5.924               34

Ukendte, andre

       5                   -

                             

   134                  5

 

I alt

2.670               100

2.043              101

2.670              100

17.361               99

 

Kilde 6 er en opgørelse af terrorhandlinger opgjort på kontinenter for 1968-1983 (Cordes 1985:22f, tabel 10 og 11) samt ministeriets mere specifikke tal for perioden 1996-2001 samt en opgørelse af antallet af dræbte. 1968-1983 tallene for dræbte er et vejet gennemsnit.*)    Det amerikanske udenrigsministeriums tal udelukker den lokale terror i Palæstina

 

**)  Antallet omkomne fra 11.- september terroren er sat til 3.000; Det nu frigivne tal er godt 2800

 

 

 

 

 

7   Profil af en terrorist I   (Wasmund 1983:223)

 

Ingen bliver terrorist fra den ene dag  til den næste. Selv terroristadfærd skal indlæres. Denne indlæringsproces er en kompleks procedure, der påvirkes af en række faktorer. Ingen enkelt faktor kan forklare et menneskes motiver til at indtræde i terroristkarrieren. Derfor kan terroristers adfærd ikke forklares alene ud fra familiens socialisering. Efter hvad vi ved om terroristers familiebaggrund, er der ikke et bestemt sæt af omstændigheder som skal foreligge i den primære socialisation for at føre til en terroristkarriere. Tværtimod. Mange terrorister har haft samme barndom og ungdom, som andre medlemmer af deres generation, som ikke blev terrorister. Familiens påvirkning kan på den anden side frembringe forudsætninger – som længslen efter sikkerhed og stærke gruppebånd – som sammen med kritiske sammenstød senere hen i livet, politiske og ideologiske indlæring og tilbud om at indtræde i en terrorgruppe med disse holdninger kan i sidste ende føre til det afgørende skridt at man tilslutter sig en terrororganisation. Så afvigende politisk adfærd kan ikke kun forbindes og forklares med bestemte biografiske begivenheder. Mangler under socialisationen kan kompenseres på mange forskellige måder. Hvor og hvordan en person finder sin identitet påvirkes også af historiske og samfundsmæssige faktorer. Hvis den primære socialisation ikke har givet et menneske chancen for at finde sin identitet, vil en sådan person være modtagelig for forskellige sociale og politiske muligheder inklusive modkulturelle grupper og religiøse sekter….Ethvert forsøg på at analysere politisk adfærd uafhængig af situationsfaktorer er helt givet utilstrækkelig. Det argumenteres her, at politisk adfærd er et produkt af personlighedstræk, situations faktorer samt det konkrete samspil mellem person og situation…en faktor, der ikke kun er vigtig, men måske også afgørende som forklaring på terroristadfærd er gruppens indflydelse, fordi terrorister på mange måder er ”ofre for gruppetænkning.”

 

 

 

 

 

8   Profil af en terrorist II

 

Terrorister har forskellig familiebaggrund. De er generelt ”unge, idealistiske arbejdsløse” (Mickolus 1982: 280) mens andre forskere sondrer mellem ”unge fra lavere middelklasse,” i IRA, den irske undergrundshær, og ETA, den baskiske separatistbevægelse, og ”unge fra middel- eller overklassen ofte med akademisk baggrund,” der rekrutteres til det venstreekstremistiske RAF og det italienske BR (Laqueur 1977 og Kellen 1982). Terrorrister fra Hamas og Hizbollah er religiøse, idealistiske og politisk bevidste, palæstinensiske unge mænd, der ofte har levet i fattigdom i én af de tre PLO-områder: Gaza, Vest-bredden af Jordanfloden og i Syd-Libanon, mens deres islamiske brødre i al-Aquida har middel- og overklassebaggrund og kommer fra flere øst-arabiske lande som Ægypten og Saudi-Arabien. Osama bin Laden er som bekendt milliardærsøn fra Saudi-Arabien. De mest omfattende analyser af terroristers baggrund er af terrorister i RAF og BR. Ca. 100 terrorister blev pågrebet og retsforfulgt. Det er fra dem vi især har viden om terroristers sociale og personlige baggrund. De har middel- eller overklassebaggrund og mange også akademisk baggrund (Kellen 2001, Moss 1993, Wasmund 1983).

 

 

 

9   Terroristaktioner i 2001. Verdenskort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

Civilterrorismen har ændret sig i de sidste 30 år i forhold til tidligere. En væsentlig udvikling er, at terroren har skiftet fra især at have et politisk sigte til også at have et religiøst. I Hamas, Hizbollah, og jødiske højreekstremister har der både været politiske og religiøse elementer. Men det religiøse mål er blevet understreget ved Islamisk Jihad og al-Queda terroren. En anden ny udvikling er kvinders deltagelse og endog ledelse af terroristbevægelser, især markant i RAF og BR. Ud over at civilterrorismen er blevet feminiseret, er den også blevet nationaliseret, dvs. at den kræver én eller flere staters hjælp, altså er enten statsunderstøttet eller nationsterrorisme, jf. kap. 1.5  Voldsudøvelse. For det fjerde er den blevet globaliseret, idet terroraktioner finder sted over alt på kloden og for det femte mere våben-sofistikeret, dvs. volden udøves ikke kun med konventionelle men også med kemiske våben, antrax- eller miltbrandpulver sendt rundt i breve i USA. Hertil kommer truslen om brug af kernevåben og biologiske våben, det sidste f.eks. i form af bakterie-inficeret drikkevand. For det sjette er den også blevet kvantificeret, dvs. voldsudøvelsen skal ikke længere ramme enkelte udvalgte, men mange uskyldige på en gang. For det syvende er terrorbekæmpelsen rykket frem i politikernes og befolkningers bevidsthed så vi ikke længere blot vil reagere på dem, men endog søge at foregribe dem. Disse forskydninger er samlet i kilde 10. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

10     Civilterrorisme, traditionel og moderne                     

 

 

 

 

                           Civilterrorisme

Traditionel                     Moderne

Tid

-> 1970

1970 ->

Mål

Politiske

Politiske og religiøse

Mål-land

Europa

USA og amerikanske mål i udlandet

Terroristers køn

Mænd

Mænd og kvinder

Statsstøttet terrorisme   

Nej

Ja, ofte står andre nationer bag

Attentatsted

Europa

Verden, internationalt

Våben

Konventionelle

Nu også a, b og c våben

Ofre

Enkeltindivider

Massemord

Terrorbekæmpelses prioritet

Lav

Høj

Terroristbekæmpelsessvar

Reaktion

Foregribelse

 

 

 

 

 

11     Terroraktioner mod amerikanske mål. 1983 - 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Totalitær terrorisme (1920-1990)

 

4.1  MOTIVER

 

Det er klart, at terror kan inspirere fra et samfund og til et andet. Den kommunistiske terror under Lenin og Stalin havde således lært af zarens hemmelige tjeneste. Faktisk var KGB den eneste statsinstitution som Lenin uændret overtog fra Zaren. Det er også en kendsgerning at det totalitære Sovjetunionen støttede det totalitære Hitler Tysklands etablering. 

 

 

 

Som alle totalitære regimer hævdede de begge at tjene en højere sag. Det er lykkedes bedst for kommunismen, selvom den var en langt større morder end Nazi-Tyskland, jf. kilde 3. Formodentlig fordi kommunismen blev anset for god, nazismen ond. Men de var begge onde ideologier (Bent Jensen, Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle, (København: Lindhardt & Ringhof, 2002), 247 s. En nok så afgørende forklaring er den, der også fremgår af kilde 3, at nazi Tysklands udførte befolkningsmord, hvor Stalin myrdede – så at sige – bredt uden hensyntagen til folks etniske og religiøse baggrund.

 

 

 

Nazismen er en selverkendt voldsideologi i alle dens former. For Hitler lå beviset på førerens korrekte forståelse af massernes (ofte ubevidste og uudtalte) ønsker/motiver i det forhold, at føreren fortsat var ved magten. Mistede han den, var det netop udtryk for at han ikke længere havde folkets støtte.

 

 

 

For kommunismen var spørgsmålet om brug af terror mere tvetydig. Marx gik fra at støtte terrorgrupper som Narodnikerne for deres mord på zar Alexander II, jf. 2.2 Civilterrorisme, og rose dem for at være ”helstøbte personligheder” til at tage afstand fra dem og kalde deres indsats for ”barnlig” (Laqueur 2001:64). Så generelt forkaster marxister terrorisme som uegnet for vestlige europæiske lande, men de forkaster den ikke for altid og principielt (Ibid.:66).

 

 

 

Spørgsmålet om marxister holdning til terrorisme er forbundet med deres holdning til vold i al almindelighed og til den situation, man som revolutionær marxist befinder sig i. Det afgørende terrorspørgsmål for enhver marxist er om vold er nødvendigt for at forandre samfundet ? Så selvom  ”Lenin selv var modstander af individuel vold” (Bjøl 1978:362) måtte Sovjetunionens første statschef i otte år fra 1917 til 1924 svare ja til spørgsmålet. Det kan være nødvendigt med terroraktioner for at få staten og kapitalisterne til at vise deres sande ansigt. For i sit forsøg på at nedkæmpe den revolutionære terror vil den kapitalistiske stat begrænse de demokratiske rettigheder og så ville folk erkende, at de blev udnyttet og derpå tilslutte sig det oprør, som terroren havde startet. Så for Lenin er terrorister fortroppen i den klassekamp, der uundgåeligt vil komme. De vil bane vejen for det gode samfund, der ville komme: ”Hvor enhver yder efter evne og nyder efter behov.”

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

12   Midlet helliger målet  I  (Lenin, 1933: 74-75 eller 1946:8)

 

Enhver vil indrømme at det er uforstandigt, ja en forbryderisk fremgangsmåde af en armé, hvis den ikke forbereder sig på at beherske alle våbenarter, alle de kampmidler og kampmetoder, som fjenden er eller kan være i besiddelse af. Men i politikken gælder dette endnu mere end i krigen …Uerfarne revolutionære forestiller sig ofte, at legale kampmidler er opportunistiske, fordi borgerskabet på dette område ( i særdeleshed i ”fredelige,” ikke revolutionære tider) særlig ofte har bedraget og snydt arbejderne. De illegale kampmidler anser de derimod for revolutionære….Men revolutionære, som ikke forstår at forbinde de illegale med alle legale kampformer, er yderst dårlige revolutionære. Det er ikke vanskeligt at være revolutionær, når revolutionen allerede er brudt ud, allerede er blusset op, når Gud og hvermand slutter sig til revolutionen….Meget vanskeligere –  og meget mere værdifuldt – er det at være revolutionær, når betingelserne for direkte, åben, virkelig revolutionær massekamp endnu ikke er tilstede, og at kunne kæmpe for revolutionens interesser (propagandistisk, agitatorisk, organisatorisk) i ikke-revolutionære, ja ofte i direkte reaktionære institutioner.   

 

 

 

13    Midlet helliger målet II   (Hitler, Tale i Arendt, 1996:23)

 

Alt hvad I er, er I gennem mig; alt hvad jeg er, er jeg gennem Jer alene…Tænkning…(eksisterer) i realiteten kun ved at give og udføre ordre..   

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

4.2  TERRORISTER

 

I sit monumentale værk tre binds værk om totalitarisme, sammenligner Hannah Arendt i det sidste bind de to ”rene” totalitære stater, Hitlers Tyskland og Stalins Rusland, for bl.a. at finde forklaringen på hvordan de to ledere får andre til at optræde som deres terroristagenter.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

14   Direkte og indirekte terrorister I: Elite og pøbel (Arendt, 1966:31-32, 164-165)

 

Hvad der viste sig så attraktivt var, at terrorisme var blevet en slags filosofi gennem hvilken man kunne udtrykke sin frustration, harme, og blinde had, en slags politisk ekspressionisme som brugte bomber til at udtrykke sig selv…Medlemmer af eliten havde intet imod at betale prisen,  civilisationens ødelæggelse, for den morskab det var at se hvorledes de som var blevet uretfærdigt udelukket i fortiden nu kæmpede sig vej tilbage…. Den midlertidige alliance mellem eliten og pøblen hvilede stort set på den ædle frydefuldhed ved hvilken den førstnævnte iagttog den sidstnævnte ødelægge respektabiliteten…Det var ikke Stalins og Hitlers evne til at lyve, men den kendsgerning, at de var i stand til at organisere masserne til en samlet enhed, der ville slutte op bag deres løgne i imponerende antal, der skabte fascinationen.

 

 

 

15   Direkte og indirekte terrorister II: Soldaters deltagelse   (Vagts 1959:458f)

 

Vejen til magt for de totalitære bevægelser var brolagt med halv-militære formationer som regeringerne villigt tillod næsten uniformsmonopol. Med kamp i gaderne og slagsmål i ølhallerne, mord på modstandere, voldsudøvelse og trusler lammede de meget af oppositionen. Men de ville aldrig have kunnet nå deres mål, hvis havde det ikke været for den indsats, direkte og indirekte af soldater, der handlede enten som eksperter i vold – 15 af Nazi Rigsdagens 107 medlemmer i 1930 var pensionerede officerer - eller som vogtere på tærsklen til magten

 

 

 

 

 

Billede af kz-lejr-intensitet i USSR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

 

 

 

4.3  TERRORAKTIONER

 

I samme værk forklarer Hannah Arendt Stalins og Hitlers magt ud fra to forhold: Gennem organisation, propaganda, fordummende ideologi, grænseløs kynisme, konsekvent løgnagtighed og absolut hensynsløshed nedbryder den totalitære stat alle ”spontane” bånd, ja ethvert tillidsforhold, mellem mennesker undtagen de, der kontrolleres af partiet. Det sker netop gennem en terror der rammer i flæng og gør at ingen kan vise sig sikker. Ingen kan stole på nogen. Samtidig opbygges et kontrolapparat som når helt ind til det enkelte menneske dagligdag, og som på en gang appellerer og kontrollerer. Det enkelte menneske føler både medskyld og afmagt, men ikke afsky, for styret. Totalitære regimer opnår ikke massernes støtte ved uvidenhed eller svindel, men ved deres fejhed og fortielse­. 

 

­______________________________________________________________________________

 

 

 

16   Terrorens grundlag I: Fraværet af rækværk og rum mellem mennesker  

 

       (Arendt 1966:164-165)

 

Ved at fjerne lovens rækværk mellem mennesker – sådan som tyrannier gør – fjerner man menneskets frihedsrettigheder og ødelægger friheden som en levende virkelighed; for rummet mellem mennesker, der er afgrænset af love, er frihedens levende korridor. Total terror udnytter … det lovløse, rækværksløse vildnis af frygt og mistænksomhed som tyranniet efterlader sig. Denne ørken er helt bestemt ikke længere nogen frihedens korridor, men den skaber fortsat plads for de frygtbaserede bevægelser og mistænksomhedsprægede handlinger som dets indbyggere udfører.

 

 

 

Ved at presse mennesker mod hinanden, fjerner den totale terror rummet mellem dem…Den totalitære regering beskærer ikke blot frihedsrettighederne eller fjerner den grundlæggende frihed; ej heller lykkedes det den - så vidt vi ved – at fjerne kærligheden til friheden fra menneskenes  hjerter. Den ødelægger den eneste forudsætning for al frihed som simpelthen er evnen til at bevæge og som ikke kan ske uden rum…

 

 

 

17   Terrorens grundlag II: Skift i terrorintensitet  (Gliksman 1964:72 – 74)

 

Terror i Sovjetunionen kom til udtryk i mange former: I en institutionaliseret administrativ tilfældighed og hensynsløshed; i fraværet af borgerrettigheder; i en komplet meningskontrol; i den altgennemtrængende aktivitet fra det hemmelige politis side; i systemet af gensidig angiveri og  spionage; i de ekstremt alvorlige og omfattende straffe….Det er et indbygget fænomen ved terrorisme, at dens klinge blive sløvt med tiden…For at undgå disse fænomener anvender Sovjetunionen et system med stor skiftende terrorintensitet…denne profylaktiske (forebyggende) metode anbringer befolkningen i en tilstand af håb om ”et fredfyldt liv.” Samtidig giver denne metode …individet en følelse af at dommedag ikke er uundgåelig, at man har et alternativ her i livet, og en rimelig grund til at ens adfærd kan hjælpe en til at undgå forfølgelse…

 

 

 

Den sovjetiske manuskriptforfatter Alexander Afinogenyev lægger i sit velkendte stykke Frygt disse ord i en af sine figurers, professor Borodin, mund: ”Mælkekonen frygter at hendes ko skal blive konfiskeret; bonden frygter for tvangskollektiviseringen; sovjetarbejderen frygter for de endeløse udrensninger; partiarbejderen frygter for at blive anklaget for afvigende adfærd; videnskabsmanden frygter for at blive anklaget for idealisme; ingeniøren frygter for at blive anklaget for sabotage; vi lever i en tid af stor frygt. Frygt tvinger talentfulde intellektuelle til at afskrive deres mødre, at svindle med deres sociale baggrund, for listigt at skabe sig adgang til de højere positioner….frygt sniger sig ind på alle. Mennesker bliver mistænksomme – indelukkede -  uærlige – ligeglade og principløse.”

 

______________________________________________________________________________

 

4.4  OFRE

 

Omfanget af Stalins og Hitlers terrorisme mod deres folk fremgår af kilde 3. Men der er flere forskelle. For det første var der massiv folkelig støtte til Hitler, men ikke til Stalin. For det andet var hovedparten af Hitlers ofre etniske minoritetsgrupper, 20 mio. sammenholdt med de knap 800.000 myrdede ariske tyskere, mens Stalin ikke skelnede tilsvarende. Endelig ramte Stalins terror også hans nærmeste medarbejdere, mens Hitler netop koncentrerede sin terror om folkemord. En forklaring på Stalins terror mod ledende kommunister som Leo Trotskij (1877-1940) var, at den tyske efterretningstjeneste, Gestapo, med falske dokumenter havde givet Stalin det indtryk, at han havde et omfattende oprør imod sig, hvad Gestapo så regnede med ville svække Stalins stilling og eventuelt få ham væltet. Men i stedet førte det til en række processer mod højt placerede kommunister, de såkaldte ”Moskva-” eller ”Sinaivski-processer” På samme måde udrensede Stalin fra 1937 25 % af Den røde Hærs officerskorps (Alfabetisk opslagsbog 1973:334)

 

 

 

En anden og særlig hårdhændet kommunistisk terrorisme blev udøvet i verdenshistoriens største udrensning, da 12 mio. tyskere blev fordrevet eller flygtede i skræk og rædsel for de fremrykkende sovjetiske styrker under 2. Verdenskrig. Man regner med, at Stalin dræbte ca. 2 mio. af de 12 mio. tyskere, der flygtede fra de tyske områder i Østeuropa (f.eks. fra det nuværende Estland, Letland, Litauen, Kaliningrad, Polen) og til Tyskland, 100.000 mennesker fortrinsvis mænd blev likvideret på stedet, 400.000 blev deporteret til Sovjetunionen som slavearbejdere  og formentlig op til 2.000.000 tyske kvinder i alderen 12 til 80 år blev massevoldtaget, mange gentagne gange, af de 4 mio. sovjetiske soldater under Den røde Hærs fremrykning gennem disse tyske østområder. Mange af de voldtagne tyske kvinder begik senere kollektivt selvmord ved at drukne sig, skære pulsåren over eller tage gift  (Sennerteg, 2002). Når den sovjetiske erobring af de tyske østområder udviklede sig til et volds- og hævnorgie skal man erindre sig den nazistiske race- og udryddelseskrig mod Sovjetunionen, de slaviske folk og jøderne i øvrigt.

 

 

 

En tredje terrorform var sult. Den blev benyttet af Stalin som et politisk våben mod de bønder i Ukraine, der var imod kollektiviseringen.. 6 mio. mennesker menes omkommet af sult i 1932 – 33. (Courtois 1999).

 

 

 

 

 

Billede af sultne børn ind her

 

 

 

 

 

Den korte version af det kommunistiske regime er, at alle familier i Sovjetunionen har haft et medlem, der har været udsat for systemets terror. 

 

 

 

Fascisternes magtovertagelse i Italien og i nazisternes i Tyskland indledtes med civilterrorisme, ”en form for borgerkrig, hvor borgerne blev intimideret af partimilitser” (Bjøl 1998:206). Denne  nazistiske civilterrorisme, der begynder omkring 1920erne og udøves af SA-bander, skifter i 1993 til statsterrorisme, hvor Hitler står som hovedansvarlig for terroraktioner som Krystalnatten den 9.-10. november 1938, likvideringer, især folkemordene gennem etableringen af koncentrationslejre, kz-lejre fra 1934. Ifølge anklageskriftet ved Nürnberg-domstolen mod nazisterne gjorde de sig skyld i tre forbrydelser, mod krigens love og sædvaner, mod freden og mod menneskeheden, jf. kilde 19.

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

18  Siniavsky, i sit afsluttende indlæg for frifindelse  (van Bayer-Katte & Grimm 1972, 8:131f)

 

Argumenterne i denne retssag giver mig følelsen af at stå op mod en mur og banke hovedet ind i den uden at det hjælper, og mod hvilken man ikke kan få blot nogen sandhed til at trænge igennem ….Jeg ser ikke mig selv som en samfundsfjende; Jeg er Sovjetisk borger, og mine værker er ikke fjendtlige bøger. I denne fanatiske, elektriske atmosfære vil enhver der opfattes som ”anderledes”  blive betragtet som fjende, men  det er ikke en objektiv måde at nå frem til sandheden på. Men især forstår jeg ikke hvorfor fjender overhovedet behøver at blive opfundet    

 

 

 

19   Forbrydelser mod krigens love, freden og menneskeheden(Anklagen i Nürnberg 1946:7)

 

Mord og anstiftelse til mord, tortur, frihedsberøvelse, mishandling og plyndring, det er jo handlinger af denne art, som man i første række gør de øverste naziledere ansvarlige for. Handlinger, der begås under krænkelse af krigens love og sædvaner, kan ikke være fritaget for straf som folkeretligt tilladte krigshandlinger, men må bedømmes efter karakteren af de almindelige forbrydelser, de indeholder. Imidlertid omfatter anklagen for Nürnbergdomstolen ikke alene kriminelle handlinger af den nu angivne art. Begrebet ”krigsforbrydelser”, som det er fastslået ved den overenskomst og den domstolsstatut af 8. august 1945, der ligger til grund for processen, omfatter også krænkelser af krigens love og sædvaner, der ikke rummer nogen almindelig borgerlig forbrydelse, f.eks. tvungen afnationalisering af et besat lands befolkning, og anklagen omfatter tillige såkaldte forbrydelser mod freden, herunder navnlig ulovlig angrebskrig, og forbrydelser mod menneskeheden, herunder de overgreb mod tyske jøder og andre tyske folkegrupper, som har rystet verden, men som formelt måske til en vis grad har været dækket af gældende tysk lov.

 

Medtagelsen af disse handlinger under overenskomsten om afstraffelse af de store krigsforbrydere og det i henhold hertil udfærdigede anklageskrift forsvares først og fremmest ved, at  de i vidt omfang udgør grove krænkelser af gældende folkeretlige traktater og grundsætninger. Og hvor man kommer uden for denne ramme, som tilfældet er med hensyn til nazisternes terror over for deres egne landsmænd, står man over for fænomener, der kun har kunnet legaliseres i Tyskland fordi et forbrydervælde havde magten. Her viger formelle hensyn for en verdens retsbevidsthed.   

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

4.5  LEGITIMITET

 

Kommunisterne regnede nok med i begyndelsen at få befolkningen imod sig. Det skyldes, at den er ”ubevidst,” dvs. ude af stand til at vide hvad der er godt for den selv. For ifølge kommunisterne, er deres ideologi netop ikke en ideologi, men en videnskab, som dermed ikke kan kritiseres. Derved gøres de marxistisk-leninistiske principper til lov, som gør det legitimt at indespærre/behandle modstandere/afvigere i KZ-lejre/ sindssygehospitaler.

 

 

 

For nazismen var spørgsmålet om legitimitet givet i kraft af førerens intuition.  

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

20    Legitimitet  I: Videnskab   (Store sovjetencyklopædi 1954, bd. 9:323)

 

Marxismen-leninismen er videnskaben om lovene for naturens og samfundets udvikling; videnskaben om de undertrykte og udbyttede massers revolution; videnskaben om socialismens sejr i alle lande; videnskaben om opbygningen af det kommunistiske samfund

 

 

 

21    Legitimitet II: Sandhed    (Witt-Hansen 1962:10f)

 

Hvad er da de marxistisk-leninistiske principper ? De marxistisk-leninistiske principper er marxismen-leninismens filosofiske grundsætninger. Disse grundsætninger finder man i det læresystem, der kaldes dialektisk og historisk materialisme…Efter sovjetencyklopædiens definition indeholder de marxistisk-leninistiske principper altså videnskaben om naturens og samfundets udvikling.. Adskillige (…) vil sikkert være forbavsede over, at marxismen-leninismen i sovjetencyklopædien præsenteres som videnskaben om naturens og samfundets udvikling, om videnskaben om socialismens sejr…Betyder dette da ikke at, det påstås, at marxismen-leninismen er sande sætninger, og at deres sandhed  er godtgjort ved videnskabelig metode ? …..dette er virkelig meningen. De marxistisk-leninistiske principper opfattes utvivlsomt som videnskabelige lovmæssigheder eller som sætninger, hvis sandhed definitivt er afgjort

 

 

 

22   Legitimitet III: Genialitet  (Hitler 1966, bd.1)

 

Ser man den ledende statsmands opgave i at undfange den skabende tanke eller plan, ser man den ikke snarere i den kunst at få en tomhjernet fåreflok til at forstå det geniale i hans planer og derved tigge sig til dens allernådigste bifald ? Er det kriteriet for en statsmand, at han besidder overtalelsens kunst i lige så høj grad som statsmandsklogskab til at trække de store retningslinier op og tage de store beslutninger ? Er en førers udygtighed bevist, når det ikke lykkes at vinde flertallet i en hob, der er trommet sammen ved mere eller mindre anstændige tilfældigheder ?….Men hvad skal den statsmand gøre, hvem det ikke lykkes at tilsmigre sig hobens gunst ? Skal han købe den ? Eller skal han stillet over for sine medborgeres dumhed – renoncere på gennemførelsen af de opgaver, han  anser for at være livsnødvendige, og trække sig tilbage, eller skal han blive alligevel ?

 

 

 

5. Krigsterrorisme i Mellemøsten (1947 -  )

 

5.1 MOTIVER 

 

Terroren i Mellemøsten i dag kan kort opfattes som en krigsterror mellem to stater, Israel og PLO*, hvor Israel som besættelsesmagt terroriserer civile palæstinensere i deres selvstyreområder. Men der er også kriminel terrorisme, hvor civile borgere, både israelere og palæstinensere, foretager systematiske overgreb på modstanderne, se kilde 30. Israelerne ved f.eks. at beskyde palæstinensiske bønder, der arbejder på deres marker; palæstinensiske selvmordsbombere ved at udse sig befærdede områder I Israel for at tage så mange israelere med sig i døden som muligt. Når disse terrorangreb rammer udlændinge er det international terrorisme. Endelig kan den israelske regerings overgreb mod palæstinensere der lovligt bor i Israel også ses som tyrannisk terrorisme, når Israel fængsler, forulemper eller likviderer dem efter forgodtbefindende. Kort sagt, alle fire former for terrorisme som gengivet i opstilling 3 findes i denne konflikt.

 

 

 

Alligevel er der grund til at fastholde, at der foreligger krigsterrorisme i Mellemøsten. Dels fordi to lande, Israel og Palæstina, er i krig. Dels fordi opgøret trods andre undertoner grundlæggende drejer sig om land med palæstinenserne som de helt store tabere, jf. kilde 24 - 25. Endelig fordi, det internationale samfund ser sådan på både parterne og konfliktens årsag. Det særlige ved situationen, er at PLO, der repræsenterer et palæstinensiske folk, er en stat uden territorium, der netop er besat af modparten, Israel.

 

 

 

Motiverne til parternes terrorisme har ændret sig. I 1930, mens den jødiske immigration og den zionistiske bevægelses opkøb af jord i Palæstina jord voksede, gjaldt det for jøderne om at bevare og udbygge de etablerede bosættelser. Fra statens Israels oprettelse 15. maj 1948 og de følgende 20 år var det primære motiv for Israel at overleve. Efter seksdageskrigen i 1967 blev  motivet også at opnå land, som senere kunne byttes til fred og i hvert fald medføre større sikkerhedszoner. Siden 1990 har motivet hos Israel udviklet sig til at inddrage besat palæstinensisk land i et Stor-Israel ved at tillade en omfattende bosættelsespolitik, der strider mod international ret både den 4. Genevekonvention og en række resolutioner vedtaget af FNs Sikkerhedsråd, jf. kilde 33.

 

 

 

For araberne gjaldt det først om at smide jøderne ud af Palæstina. Det var en aktivitet jordløse palæstinensiske bønder gerne påtog sig ved i organiserede bander at overfalde jødiske bosættere. En særlig intens tid var den palæstinensiske opstand fra 1936-1939. Men i de første 25 år efter statens Israels oprettelse førtes palæstinensernes frihedskamp især af de arabiske stater mod Israel, mens palæstinenserne selv var kørt ud på et sidespor. Alle krigene 1948-49, 1956, 1967 og 1973 var for Israel langt alvorligere opgør end den terrorisme som PLO gennemførte siden midt 1960erne og fra 1966 med Syriens åbenlyse støtte.

 

 

 

I begyndelsen sker PLOs angreb over grænsen fra især Jordan, men også fra Libanon og Syrien og fra 1970 bliver Vesten også inddraget i PLOs terrorisme gennem mord, flykapringer og gidseltagninger, undertiden i samarbejde med de venstreekstremistiske bevægelser i Europa, se kap. 6. Kriminel terrorisme i Vesteuropa. Det fører til et hårdt vestligt pres mod Jordan, der huser PLO og i 1971 fordriver Jordan PLO ud af landet og til Syd-Libanon. Yom Kippur-krigen i 1973 afvikles gennem Israels tilbagetrækning fra dele af Sinaihalvøen i 1974-75 for at få åbnet Suezkanalen og med Camp-David fredsaftalen i 1978 mellem Israel og Ægypten splittes den arabiske verden og PLO står svagere end nogensinde uden international indflydelse og forståelse og uden enig arabisk opbakning.

 

PLO fortsætter dog sin civilterrorisme, nu fra Libanon, hvilket får Israel til at angribe landet i 1982 og forblive dér til 1985. Men felttoget skabte uenighed i Israel og prestigetab i udlandet grundet landets krigsterrorisme mod indbyggerne og miljøødelæggelse af Libanon, f.eks. efterlod Israel 400.000 miner i landet. Vestens sympati for PLO voksede.

 

 

 

I december 1987 skifter PLO strategi og motiv. Det sker ved den første intifada (palæstinensisk opstand) og i 1988 afskriver PLO officielt terrorisme som våben og opgiver åbenlyst det hidtidige mål at få opløst staten Israel gennem krig. PLO opnår derved diplomatisk kontakt med USA som opfordres til at lægge pres på Israel for at få det til forhandlingsbordet. Israel ser dog stadig PLO som en terrororganisation og først i 1993 med Oslo-aftalen sker et gennembrud i Palæstina-spørgsmålet. Intifadaen har da varet syv år, den er lykkedes, men har kostet tab af især mange palæstinensiske menneskeliv, jf. kilde 30, og stor økonomisk tilbagegang for PLO.

 

 

 

Den arabiske jihad eller terrorisme har således skiftet karakter. Først udøvede de omkringliggende arabiske staters hellig jihad eller krigsterrorisme mod Israel i perioden 1948 – 1973, så følger siden slutningen af 1960erne og 15 år frem PLOs kriminelle og internationale terrorisme, der fra 1993 er erstattet af PLOs opgør med Israels krigsterrorisme. Det, der før skulle en samlet arabisk verden uden for Israel om at klare (bestående af fire fjendtlige grænsenaboer: Ægypten, Jordan, Syrien og Libanon), besørges nu af palæstinensere inden for Israels egne og besatte områder. Den hellige krig indgår også i den anden intifada fra efteråret 2000. Her er det palæstinensernes motiv at vise, at den israelske regering ikke kan levere den lovede sikkerhed til det jødiske folk. Den opnås kun gennem aftaler med palæstinenserne. De ønsker ligesom Israel ”land for fred.” Spørgsmålet er ”blot” hvor meget land Israel skal afstå for at få fred. I hvert fald er Oslo-aftalen af 1993 og Israels tilbud ved Camp David forhandlingerne i USA i 2000 helt utilstrækkelige. Dels har Israel ifølge international ret ikke lov til at annektere land vundet i krig. Dels har FNs sikkerhedsråd vedtaget at disse områder skal tilbageleveres. Endelig vil en palæstinensisk stat komme til at bestå af et utal af ”øer” i et israelsk hav af vejspærringer, kontrolposter osv., jf. kilde 26 . ________________________________________________________________________________

 

 

 

23   Zionistisk opfattelse af Israels dannelse   (Tredje internationale Zionistkongres´  

 

       proklamation i Operation Dagsværk 1998:70)  

 

2. Gud Fader den Almægtige udvalgte den gamle nation Israel og dets folk, efterfølgerne efter Abraham, Isak og Jacob til at afsløre Hans plan for at frelse verden. Dette folk forbliver Guds udvalgte folk, og uden den jødiske nation vil Hans arbejde med at frelse verden ikke blive fuldført

 

6…Genskabelsen af nationen Israel er sket i overensstemmelse med bibelske forudsigelser i både det gamle og det nye testamente…

 

8. I sin lidenskabelige kærlighed til Israel og det jødiske folk velsigner og forbander Herren folk og dømmer nationer på basis af deres behandling af det Udvalgte Folk i Israel.

 

10. Ifølge Guds fordeling af nationer er Landet Israel blevet givet til det jødiske folk af Gud til  evigt ejerskab i overensstemmelse med en evigt gældende pagt. Det jødiske folk har den fuldgyldige ret til at eje og bosætte sig i dette land inklusive Judæa, Samaria, Gaza og Golan…

 

 

 

24   Palæstinensisk opfattelse af Israels dannelse

 

Det britisk kolonistyre i Irland, Cypern og Indien endte alle med en deling af landet. Det samme skete i Palæstina. Ifølge FN resolution 181 fik jøderne, der kun udgjorde 30 % af befolkningen og havde 8 % af landet nu 56 % af det palæstinensiske territorium. Palæstinenserne så det som et groft overgreb mod dem især fordi mange af jøderne var nytilflyttere og de angreb derfor jødiske bosættelser.… I maj 1948 evakuerer briterne landet og Israel erklærer sig selvstændig nation. Adskillige arabiske stater erklærer til gengæld Israel krig. Israelske styrker ødelægger over 500 palæstinensiske landsbyer og erobrer mere land så de nu har 78 % af det historiske Palæstina. Da krigen er forbi er 70 % af alle palæstinensere blevet flygtninge. FN resolution 194 kræver at ”de flygtninge, der ønsker at vende tilbage til deres hjem og en tilværelse i fred med deres naboer skal have ret hertil på den tidligst mulige tidspunkt…” I 1967 besætter Israel i forbindelse med Seksdages krigen Vestbredden, Gaza-stribe, Øst Jerusalem og de syriske Golan højder og erhverver dermed de sidste 22 % af Palæstina. (Washington Report on Middle East Affairs, wrmea)

 

 

 

25  Israels gradvise arealudvidelse af det gamle Palæstina

 

 

 

 

    Andel af Palæstina ejet af

Israel                  Palæstina

Områder af arabiske lande besat af Israel

1936

0, dog ved  køb af jordlodder 8 %

100, dog reduceret ved salg af jordlodder til 92 % 

-

(1947, FNs delingsplan)       

 56

 44

-

1948, 1. Palæstinakrig

 78

 22

-

1956, 2. Palæstinakrig

 78

 22

Sinai-ørkenen, som Israel forlader i foråret 1957

1967, 3. Palæstinakrig,  

              Seksdageskrigen

100

   0

 

Syd-Libanon, Golanhøjder og Sinai. Israel vokser 4 gang egen størrelse

1973, 4. Palæstinakrig

              Yom Kippurkrigen

100

   0

Israel rykker frem kun 40 km fra Damaskus, 100 km fra Cairo

1979, Camp Davidaftalen

          med Ægypten         

100

   0

 

1975: Israel opgiver 15 % af Sinai

1979: Israel opgiver resten af Sinai

(1993, Oslo aftalen)

            ikke gennemført

  85

 15, PLO-land vil bestå af et utal af øer omringet af Israel

Golanhøjder uafklaret og

Syd-Libanon som sikkerhedszone

 

 

 

26   Israelske bosættelser på Vestbredden af Jordanfloden. Kort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal scannes

 

 

 

 

 

 

 

27   Palæstinensisk og jødisk befolkningsfordeling. 2002

 

 

 

 

Israel

Palæstinensiske selvstyreområder

Arabiske lande

Palæstinensere i

1 mio. 

3 mio.

3 mio.

Jøder i

6 mio.

0,4 mio. ulovlig bosat

-

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

5.2  TERRORISTER

 

Provokerende kan man sige, at israelske terrorister bliver statsministre, palæstinensiske glemmes  eller ender som martyrer. Det er naturligvis ikke rigtigt. Alene af den grund, at bag enhver terrorhandling i Mellemøsten står en gruppe/organisation mere end enkeltindivider. Det er heller ,,0ikke rigtigt, fordi Yassir Arafat også startede som terrorist og også er endt som PLOs leder.

 

 

 

Men det er rigtigt, at vi blandt Israels statsministre finder en række tidligere terrorister: David Ben Gurion, (1886-1973), Israels første statsminister 1948-1953, 1955-1963, Yitzhak Rabin (1922-*1995) statsminister 1974-1977, 1992-1996, officer i den jødiske terrorbevægelse Palmach, Menachem Begin (1913-1992), statsminister (1977-1983), begyndte sin karriere som terroristleder *for den stærkt højreorienterede jødiske milits, Irgun-banden, Yitzhak Shamir (1915 -   ), statsminister 1883-84, 1986-1992, også medlem af Irgun og med til at grundlægge Sternbevægelsen, der med vold og terror stræbte efter at fordrive det britiske mandatstyre fra Palæstina, Ariel Sharon (1928-  ) Israels nuværende statsminister (2000 -  ), leder af den såkaldte “ukonventionelle” krigsførelse 1948-1949 mod terrorister og af en israelsk undersøgelsesdommer Kahan (kommissionsrapport afgivet 7. februar 1983) indirekte gjort ansvarlig for kristne libaneseres slagtning af palæstinensiske flygtninge i Shaba og Shatila lejrene i Beirut i september 1982.

 

 

 

Mens der således er ansigter og overlevende blandt de israelske terrorister gælder det kun Yassir Arafat, der er leder af PLO, den Palæstinensiske Befrielsesorganisation, PLO, og chef for PLOs regering. PLO blev dannet i 1964 og er en paraplyorganisation for en række palæstinensiske partier, guerillabevægelser og grupper i 1969. Dens øverste organ er regering for palæstinenserne. al-Fatah, en gren af PLO, blev startet af Yassir Arafat. Han var ansvarlig for den første terrorhandling mod Israel i 1. januar 1965, hvor en vandledning saboteres. Dagen er senere gjort til national helligdag. PLO og dens terrorgrupper gennemførte i 1960erne og 1970erne en række terroraktioner som flykapringer og bombeattentater; men PLO har – som sagt - siden 1988 taget afstand fra terror. Ikke desto mindre har PLO og især PLO- tilknyttede grupper fortsat udført terrorisme som Yassir Arafat, ifølge israelerne, oven i købet betaler for (New York Times, 6. oktober 2002: Israelis Release More Documents Accusing Arafat…).

 

 

 

Tre kendte palæstinensiske terrorgrupper, der står uden for PLO, er Palæstinensisk Islamisk Jihad med udgangspunkt i Gaza, den palæstinensiske Sunni muslimske organisation, Hamas, Harkat el-Mukawma el Islamiya, ”Den islamiske modstandsbevægelse,” der står stærkt i Gaza og i dele af Vestbredden, og den Shia muslimske organisation, Hizbollah, ”Guds parti,” der arbejder i Libanon og som har ideologisk kontakt til Iran. Både Hamas og Hizbollah er imod et opdelt mini-Palæstina og arbejder på at få hele Palæstina overdraget til palæstinenserne. De står dermed i opposition til PLOs politiske ledelse, som i 1988 accepterede to stater, Israel og palæstina, i det gamle Palæstina. Men de tre bevægelser er ikke outsider organisationer. De nyder bred støtte blandt palæstinenserne for deres civile humanitære og sociale indsats med at drive hospitaler, skoler, børnehaver osv. Det skal ikke formindske den voldsudøvelse som Hizbollah og Hamas´ terrorgren, Izz al-Din al-Qassam-brigaden står for og som Hamas også vedkender sig. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28   Palæstinensiske og israelske terrorgrupper i Mellemøsten

 

 

 

 

                                  Arabiske terrorgrupper

PIJ                                   Hamas                                Hizbollah

  Israelske terrorgrupper

højre religiøs            hærenhed

Navn

Palæstinensisk islamisk Jihad,

Islamisk modstands- bevægelse Izz al-Din al-Qassam-brigaden

”Guds parti” også kendt som Islamisk Jihad,   Revo- lutionære retfærdighedsorg.

”Kahane lever.”   Kach Kahane var en   rabbiner myrdet 1990

Sayeret Mat´kal,

rekognocerings

-enhed

Oprettet af

militante palæstinensere

i Gaza i 1970

en palæstinensisk gren af Islamisk Broderskab i 1987

radikale shiamuslimere i Libanon

Rabbi-ens søn

Forsvarsstaben

i Israel i 1957

Hoved-kvarter

Syrien

Gazastriben og til dels på Vestbredden

Syd-Libanon, men også celler i USA og Europa

Israel

”Sirkin”-

kasernen

Formål

ødelægge Israel ved Jihad  imod de moderate arabiske lande, for ét Palæstina

skabe en islamisk stat isf. Israel, men mere moderat end PIJ

skabe en Iranlignende islamisk republik i Libanon, fjerne israelsk indflydelse i regionen

uddrive alle palæstinensere

af Israel og ind-

drage Vestbredden

hovedenhed i Israels terror-bekæmpelse

Med-

lemmer

Ukendt

10.000 sympatisører

Antal medlemmer ukendt

Adskillige 1000, kun få 100 aktive

Ukendt

Ukendt

Terror-

aktioner

Selvmordsbombning

i Israel

Mange, incl. selvmordsbomning

Især selvmordsbombning

Dræbt 29 mus- limer i moske

Befriet gidsler april 1973, dræbt Abu Nidal 1988

Støtte fra

Syrien, Iran

Iran, Saudi-Arbien,

udviste palæstinensere

Iran og Syrien leverer ammunition, penge mv.

USA. Europa,

jødiske bosættere

Israels regering

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

5. 3  TERRORAKTIONER

 

Omfanget af terroraktioner i Mellemøsten er stort fordi ethvert terrorangreb skal hævnes af den anden part. Terrorismespiralen er i fulde omdrejninger. I perioden 1936 – 1948, var der tale om en vis ensartethed i terrorismen. Frem mod 1948 deltes jøder og palæstinensere om at udøve civil terrorisme mod det britisk mandatsyre og kriminel terrorisme indbyrdes. Briterne angreb især de illegale jødiske indvandrere, men også  arabere; araberne lavede raids mod og bagholdsangreb på israelske bosættelser, og jøderne gennemførte terroraktioner både mod det britiske mandatstyre, bombede f.eks. dets hovedkvarter på King David Hotel og massakrerede arabiske landsbyer som  Deir Yassin i 1947. Da England trak sig ud af Palæstina, udråbtes staten Israel den 15. maj 1948. Den følgende dag angribes landet af Transjordanien bestående af det nuværende Ægypten og Jordan. Som følge af krigen ”flygtede 750.000 palæstinensere ud af den nye stat Israel drevet dertil af israelske styrker og lokket af arabiske lande og Israel udraderede mere end 400 palæstinensiske landsbyer, jorden beslaglagt og beboernes ejendom stjålet eller ødelagt af de nytilkomne jøder fra Europa i en proces som vi fra Balkan kender som etnisk udrensning” (Hansen 2002).

 

 

 

Fra da af skifter terroren karakter. Som nation udøver Israel nu statsterrorisme, både tyrannisk terrorisme over for palæstinensere i landet og krigsterrorisme under sin invasion i Libanon fra juni 1982 til 1985. Israels tyranniske terrorisme viser sig i en række love vedtaget af landets parlament, Knesset. De inddeler helt etnisk bevidst dets borgere i to kategorier: Jøder og alle andre. De vigtigste love er loven om genindvandring fra 1950, der giver alle jøder bosat uden for Israel ret til at indvandre, men ikke de fordrevne/flygtede arabere ret til at genindvandre, loven om nationalitet fra 1952, der stiller meget strenge krav til bevilling af statsborgerskab for arabere, jordloven fra 1960, som slår fast at jord som tilhører staten Israel eller zionistiske organisationer ikke kan sælges eller afhændes, hvilket drejer sig om 90 % af al jord på det tidspunkt. Dertil kommer, at i perioden 1950 – 1966 var araberne i Israel sat under militær administration med lovhjemmel i forordninger fra den britiske mandattid. Denne militær-administration satte civile regler og love ud af kraft og tillod postforbud, husundersøgelser, arrestationer og fængslinger under ”administrativ forvaring,” indgreb, der klart strider mod frihedsrettighederne i normale forfatninger/grundlove. 

 

 

 

Til gengæld udsættes Israel for omfattende krigsterrorisme fra de arabiske lande i krigene 1948-49, 1956, Seksdageskrigen 1967, og Yom Kippur krigen, der startes af Ægypten og Syrien 6. oktober 1973. Krigen ender remis med israelske styrker i Ægypten og ægyptiske på israelernes­ – dengang besatte –  Sinaihalvø. USA får en våbenhvile etableres sammen med Sovjetunionen og Israel indgår seks år senere en separataftale med Ægypten om tilbagelevering af Sinai i 1979, hvilket også fører til Suez-kanalens genåbning. Det afslutter den arabiske nationsterrorisme mod Israel. 

 

 

 

Palæstinenserne starter først deres civilterrorisme i midten af 1960erne og det ret beskedent. En israelsk opgørelse over palæstinensiske terroraktioner fra 1968 til 1984 angiver i alt 435 attentater eller 25 om året, ca. 2 om måneden ((Merari & Elad 1986:107, tabel 1). Terroraktionerne udføres af uafhængige grupper og først fra omkring 1970 organiseres de af PLO. De terroriserer Israel ved at angribe jødiske bosættelser fra baser i Syrien, Libanon og Jordan, og beskyder også jødiske kibbutzer med langtrækkende artilleri fra Libanon. Udenfor Israel terroriseres jøder og vesterlændinge med en række flykapringer, hvoraf den første finder sted i 1968 ligesom drabene på 11 israelske sportsfolk, der deltog i De olympiske Lege i München i 1972 indgår i den palæstinensiske terrorisme, der får baser, økonomisk hjælp mm. fra andre arabiske lande, altså statsunderstøttet terrorisme, jf. kilde 28.

 

 

 

En særlig form for palæstinensisk terror er de nævnte intifadaer i 1987 og 2000. Den første starter spontant ved at en israelsk chauffør påkører fire palæstinensere i Gaza og udvikler sig til store demonstrationer med stenkast, hjemmelavede bomber mod israelske soldater, osv. Den anden intifada starter i oktober 2000, da Ariel Sharon den 28 september beskyttet af 1500 israelske politifolk maser sig vej til den af både jøder og muslimske hellige Tempelplads, jf. kilde 30. En anden palæstinensisk terroraktionsform er selvmordsangrebene. De startedes af Hizbollah i april 1983 i Libanon, hvor en palæstinensisk terrorist kører en lastbil med sprængstof ind i den amerikanske kaserne og dræber 241 mennesker, heraf 180 amerikanske soldater. I 1992 slår Hizbolah til igen mod den israelske ambassade i Buenos Aires, Argentina, hvor 29 mennesker omkommer. Af de 50 selvmordsaktioner der finder sted i Libanon 1983 - 1999 står Hizbollah for halvdelen yderligere fem grupper for resten (Yoram Schweitzer, Suicide Terrorism: Development and Characteristics 1990:2, www.ict.org.il/articles.cfm?articleid=112) I Israel sker den første selvmordsbombning i april 1993 og frem til april 2000 har der været 30 selvmordsaktioner med 120 dræbte (Ibid.:3). Men den store forskel på Hizbollahs selvmordsaktioner dengang og de nuværende palæstinensiske aktioner er, at dengang var de rettet mod israelske militære besættelsesstyrker, konvojer og kontrolposter med det formål at demoralisere de israelske soldater, mens målene i dag er civile israelske borgere i indkøbscentre, busser, restauranter. I ekkoet fra eksplosionerne lyder omverdenens fordømmelser. Ingen selvstændighedskamp kan legitimeres ved drab på uskyldige. De islamiske terrororganisationer, PIJ, Hamas og Hizbollah er meget terroraktive. Ifølge Hamas  www.hamas.org står de islamiske modstandsbevægelser for ¾ af de 4237 terroraktioner som har  fundet perioden 1996 – maj 1999.

 

 

 

Den grundlæggende forskel i terroraktionerne før og nu er deres

 

- retning: Israel udøver statsterrorisme opp-fra-og-ned, palæstinenserne civilterrorisme nede-fra-og-op tidligere også i Vesten, nu kun i Israel, dog stadig med støtte fra arabiske lande, altså statsunderstøttet og international terrorisme

 

- våben: Israel bruger store militærstyrker, palæstinenserne civile fanatiske selvmordsbombere

 

- ofre: Antallet af dræbte palæstinensere er mange gange større end antallet af dræbte jøder og

 

- kritiker: Frem til 1948 var Israel - næst efter Irland - den stat i verden, der mest benyttede terror til at fremme sine mål . Nu er landet den stat der mest vedvarende oplever og bekæmper terrorismen.

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

29  Forskellen i terrorhandlinger

 

”Sharon igangsatte efter manges mening terroren ved sit besøg den 28. september 2000 under massiv politibeskyttelse Haram al-Sharif (Tempelpladsen) og dagen efter dræbte israelsk politi fem demonstrerende arabere og sårede mange flere. Det blev starten på al-Aqsa intifadaen. Den var først et folkeligt oprør senere blev det en egentlig militær konfrontation fra Israels side, mens araberne svarede igen med selvmord, bombeattentater mod civile borgere i Israel. Israel har reageret med overdreven magtanvendelse (med) Apache-helikoptere, F-16 fly, krigsskibe, tanks…bombet  Den palæstinensiske Autoritets administrationsbygninger…benyttet sig af udenom retlige likvideringer ..genbesat mange palæstinensisk kontrollerede byer…destrueret palæstinensisk landbrugs afgrøder” (Jensen 2002:19)  

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

5.4  OFRE

 

I et anklageskrift på Dansk Palæstina Forenings hjemmeside: www.danpal.dk/index.php?doc=296 ”Anklageskriftet mod staten Israel,” s1 ff  kan det samlede antal dræbte palæstinensere myrdet af Israelske militærstyrker og af civile jøder opgøres til i alt 51.200; heri indgår ikke dræbte soldater i de fire Palæstinensiske krige i 1948, 19546, 1967 og 1973, jf. kilde 30. Dertil kommer så fordrevne palæstinensere på ca. 1.000.000  personer til Gaza, Vestbredden og andre arabiske lande samt palæstinensere i Israel, der uskyldigt udsættes for mord, mishandling, ulovlige anholdelser, interneringer, husødelæggelser, boligransagning, beskydning ved demonstrationer, kollektive afstraffelse som lukning af skoler, udgangsforbud, hvad palæstinenserne betragter som terror (Jerichow & Simonsen, 1992:182, ”Terror”). Endelig kan man til ofrene henregne de palæstinensere som generes og forsøges etnisk udrenset af de  400.000 jøder, der i dag lever på ulovligt besat land. Meget enkelt er det sådan, at jøder – uanset hvor i verden de bor – nyder goder som ikke tilkommer arabere, der har er født og opvokset i Israel.

 

 

 

Omfanget af den palæstinensiske civilterrorisme er i forhold hertil begrænset, men mediemæssigt langt mere spektakulært, især den internationale terrorisme. Palæstinenserne gennemførte den første af en række flykapringer i sommeren 1968, i begyndelsen af 1970-erne var målene fortrinsvis amerikanske studerende i Israel, i 1980erne skifter de taktik og angriber militære enheder i Israel i bagholdsangreb og siden begyndelsen af 1990-erne civile israelere.

 

_______________________________________________________________________________

 

30  Palæstinensiske ofre  1948-1956, 1987–2002 (Dansk Palæstina Forening, 2002:1ff)

 

 

 

 

1948-1949

1949-1956

1982-1985

 i Libanon

1987-1993

1993-1999

September 2000 –

Oktober 2002

Antal dræbte

palæstinensere

13.000

over 5.000

29.500

1.300

492

2.300

 

 

 

31  Israelske ofre. 1996 – 2002 *)

 

 

1996

1997

1998

  1999

jan-maj

Sept 2000  - okt 2002

I alt

Antal aktioner

 

965

 889

 1519

  864

      -

over 4237

Antal dræbte israeler

 

    70

 

  90

  

    55

    

     9

  

     615

   

         839

 

 *) Beregnet efter Hizbollah opgørelser: www.moqawama.tv/stat/opp/iropr99.htm

 

32   Palæstinensere og jødiske ofre i de to Intifadaer. 1987-1991, 2000-2002

 

 

 

 

 

            1. Intifada *)

December 1987- November 1991

                   2. Intifada *)

September 2000 – oktober 2002

Palæstinensere dræbt af

    a.  israelsk militær

    b.  civile israelere

    c.  palæstinensere

                        

      814

        60

      462                   1336

    

 

                   1410

 

                     227 (+88)            1725  

Jøder dræbt af

    b. civile palæstinensere

    c.  jøder

 

       

                                   78

 

                      615

                        15                       630

 

Dræbte i alt

 

                               1414

                                                 2355

 

*)   Beregnet på baggrund af Jerichow og Simonsen 1982:79, ”Intifada ” og **) ICT Casualties Database på adressen:

 

       www.ict.org.il/casualties-project/stats_page.cfm 28.10.2002

 

 

 

33  Overgreb på palæstinensere  

 

Arabiske kvinder, der massevoldtages af israelske soldater, om småbørn der får hovedskallerne slået ind med køller, om konfiskationer, tyveri og organiserede plyndringer foretaget af jøder og israelske soldater. Man taler om fred, men vil sin egen fred. Ikke for intet er zionismen en europæisk ideologi, der får fodfæste nogenlunde samtidigt med nazisme og kommunisme (Hansen 2002).

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

5.5  LEGITIMITET

 

Når man som Israel i mange år har stået med ryggen mod muren omgivet af arabiske fjender og med mulige oprørske palæstinensere i Israel parat til at stikke kniven i ens ryg, så ligger legitimiteten netop i den udsatte situation mere end i nogle forkromede folkeretlige bestemmelser. Det betyder ikke, at Israel savner legitimitet, men landet kræver, at den skal ses på baggrund af Israels ”Palle-alene-i-verden” situation. Men problemet for Israel er, at landet ikke længere står med ryggen mod muren. Det var tilfældet for 30 år. Dengang havde det fjendtlige naboer ved alle fire grænser: Ægypten, Jordan, Syrien og Libanon. I dag er der ro ved de tre første. Kun fra Syd-Libanon kommer palæstinensiske terrorgrupper. Dertil kommer Israels militære overlegenhed og magtudøvelse. Det kræver, at legitimiteten skal være i orden. 

 

 

 

Hvilke legitime argumenter fremfører Israel så ? Først, et folkeretligt argument om retten til at forsvare sig ved angreb, jf. FN pagtens artikel 51. Så et historisk-psykologisk om det jødiske folks holocaust/udslettelse i Europa under Hitler, hvor 6 mio. jøder ud af ca. 12 mio. i alt blev slået ihjel. Et politisk argument er, at Israel er et demokrati, hvor ytringsfrihed findes, meninger mødes og religionsfrihed er en kendsgerning med ca. 40 % sekulære, 40 % troende og 20 % ortodokse. Et moralsk argument lyder: Så længe man ikke tager afstand fra PLO og især andre palæstinagruppers terrorisme, kan man ikke kritisere Israels ret til selvforsvar. Et religiøst argument kommer fra Det gamle Testamente om ”øje for  øje, tand for tand,” altså israelsk gengældelse over for palæstinensere i de besatte områder ved enhver arabisk/palæstinensisk terroraktion. Uanset argumentets art, så krænker Israel, der blev oprettet på FNs foranledning, igen og igen FNs resolutioner, international ret og internationale konventioner.

 

 

 

Palæstinensernes legitimitet bygger netop på disse resolutioner, som Israel vedvarende blæser på, jf. kilde 33 og som USA har nedlagt veto mod (ca. halvdelen). De Sikkerhedsrådsresolutioner som USA har accepteret har ofte en formulering, der tillader tolkning. Det gælder f.eks. resolution 242, der i den franske version klart siger, at Israel skal trække sig fra ”alle besatte områder,” men i den engelske kun taler om tilbagetrækning fra ”besatte områder.” Disse resolutioner nævner også andre legitime argumenter på palæstinensernes vegne som flygtninges ret til at vende tilbage (194) og fordømmelse af israelsk magtanvendelse (672).

 

 

 

De to parters legitimitetsopfattelse præsenteres ved dels at se på hvordan de begge bruger deres lidelser og dels tager afstand fra 11. september 2001-terroren mod USA på hver sin måde.

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

34   Vigtige FN Sikkerhedsråds resolutioner om Mellemøsten 1947 - 2001

 

 

 

Tid

Resolution.

Indhold

1947

147

Delingsplan for Palæstina: 56 % til Jøderne, 44 % til araberne

1948

194

”det skal tillades…flygtninge…at vende tilbage…eller modtage kompensation

1967

242

Israel skal trække sig tilbage fra (alle ?) besatte områder

1973

338

opfordring til at opfylde resolution 242

1987

605

Israel opfordres til –efter Intifadaen – at stoppe sin magtudøvelse i de besatte områder

1990

672

fordømmer Israel magtanvendelse på Tempelbjerget d. 8. okt.

1998

1189

bekræfter at hver stat har pligt til at afstå fra terroraktiviteter

2001

1368

udtrykker retten til selvforsvar

2001

1373

finder terrorisme en trussel for international fred og sikkerhed

2001

1377

understreger FN medlemmers pligt til at bekæmpe terrorisme

 

 

 

 

 

35   Israelsk dyrkelse af sin lidelse  (Retbøl 2002:48)

 

”Israel dyrker holocaust. Det samme gør USA. Man svælger i lidelsen. Se, hvor slemt det var! Man spørger fortvivlet: Hvordan kunne det ske? Og man forsikrer: Det må aldrig ske igen ! Samtidig er Israel i fuld gang med at fordrive/udslette palæstinenserne. Og Israel støttes af USA. Det er ikke nogen hemmelighed. Alle informationer er frit tilgængelige . Ingen kan sige, at de ikke ved noget. Men dette faktum bliver enten benægtet eller ignoreret. Det er en af vor tids store paradokser”

 

 

 

 

 

36  Palæstinensisk gevinst ved lidelsen   (Slea 1997:7, Laqueur 2001 a:90, note)

 

Konflikten mellem Israel og de arabiske lande er blevet instrumentel for sidstnævnte. Krigen med Israel har legitimeret de arabiske landes ret til omfordeling af de kollektive arabiske ressourcer… såvel som krav på regionalt lederskab

 

 

 

Vurderinger af de palæstinensiske terrororganisationers indkomst varierer meget. Ifølge israelske kilder har al-Fatah (PLO) en indkomst på 150 – 200 mio. US $; tal fra ”Afvisningsfronten” og syriske talsmænd ligger endda højere på 240 mio. US $; hvis udgifter til politisk arbejde (støttet af bl.a. EU) og gaver udover kontanter (såsom våben, udstyr, træningslejre, osv.) også inddrages, er de 240 mio. US $ nok tættere ved sandheden. Donationer til al-Fatah kommer især fra de arabiske olie-producerende lande, donationer til Hamas, Hizbollah og PFLP kommer fra Libyen, Iraq og Syrien

 

 

 

 

 

37  Palæstinensisk forståelse af 11. september terroren

 

”Vi ønsker på dette tragiske tidspunkt (11. september 2001) at genbekræfte vores totale afstandtagen fra alle former for terrorisme og statsterrorisme mod uskyldige civile og håber, at I vil overvinde de  tragiske konsekvenser af denne menneskelige katastrofe og at hele verden står fast beslutsom t på at opnå en retfærdig og omfattende fred og sætte en stopper for uretfærdighed, undertrykkelse og terrorisme.” Den palæstinensiske Parlamentsformand Ahmed Qurai 11. septem-ber 2001 i brev til USA's præsident og Kongres (Journal of Palestine Studies, Winter 2002, 138)

 

 

 

37  Israelsk forståelse af 11. september terroren

 

”Krigen mod terrorisme skal være en international krig, en krig bestående af den fri verdens mod terroristiske kræfter og de, som tror at de kan true vores frihed og værdier. Dette er en krig mellem det gode og det onde – mellem menneskelighed og de, der tørster efter blod. De syges vej vil blive besejret. De, som støtter de onde, vil ikke vare ved. Vi har været en del af denne krig i årevis. Vi var ikke overrasket over arabisk, palæstinensisk og radikal terrorisme. Arafat valgte en terroristisk strategi og etablerede en koalition af terrorisme. Terroristiske aktioner mod israelske borgere er ikke forskellig fra bin Ladens terrorisme mod amerikanske borgere. Terrorisme er terrorisme og mord er mord…” Israels premierminister Ariel Sharon i tale til Det israelske Parlament, Knesset, få dage efter 11. september. (Journal of Palestine Studies, Winter 2002, 138)

 

 

 

6.  Ideologisk terror i Vesteuropa (1970-1995) 

 

6.1 MOTIVER

 

I Tyskland og Italien fandt fra omkring 1970 og ca. 25 år frem de mest spektakulære terroraktioner sted i Vesteuropa i efterkrigstiden. Kriminel terrorisme skete også i England (the Weathermen), Frankrig, Nordirland (IRA), Spanien (ETA) osv., men terrorismen i Tyskland og Italien var af særlig interesse grundet de to landes historie og forekomsten af modstående terrorisme med venstreekstremistisk over for neo-fascistisk/neonazistisk terrorisme.

 

 

 

Motivet til tysk og italiensk kriminel terrorisme efterspores i tre omgange. Først i de to landes historie. Dernæst i konkrete forhold i sidste halvdel af 1960erne og begyndelsen af 1970erne. Og endelig i terroristernes selvforståelse. Det sidste ved vi undtagelsesvist noget om, fordi disse to landes terrorister i så stort omfang blev pågrebet, anklaget, undersøgt og udspurgt - og dømt.

 

 

 

En grundlæggende forudsætning for terrorisme i Italiens og Tyskland - mere end et egentligt motiv - er de to landes historie. I mange hundrede år var de optaget af at genskabe det store, gamle fælles tysk-romerske kejserrige, hvilket forhindrede dem i at etablere sig som to selvstændige stater. Det betød også, at de tyske og italienske små fyrstehuse og kongedømmer ofte måtte finde sig i at være krigsskueplads for kontinental Europas dominerende og mest krigsførende magt, Frankrig, jf. kilde 3. De to lande, etableret omkring 1860, er så også sammenlignet med England, Spanien, Frankrig, Sverige mv. ret unge stater. De savner derfor de århundredegamle samfundsinstitutioner, som borgere i andre lande kan identificere sig med og hæger om. England, f.eks., har ”Oxbridge” (Oxford og Cambridge universiteterne), Tower, sportsanlæg, monarkiet, kirken, mm. De er nationale klenodier, som folket har kendt i generationer og er villige til at forsvare, hvis en terrorist ville bombe dem i stykker. En anden væsentlig forudsætning er den tyske og italienske befolknings erfaring med Hitlers og Mussolinis tyrannisk terrorisme. Hvis civilterrorisme er en reaktion på undertrykkende adfærd, er den forekomst her lettere at forklare end i noget andet vesteuropæisk land. Hertil kom det konkrete motiv for de tyske og italienske terrorister: De følte ikke at deres  befolkninger fuldt ud havde påtaget sig ansvaret for tidligere tiders stats- og krigsterrorisme og samtidig udviste de stor politisk ligegyldighed over den samtidige nød i og udbytning af den tredje verden, alt sammen ting der retfærdiggjorde terroraktionerne, der skulle rive dem ud af selvtilstrækkelighed og overfladiskhed.

 

 

 

Den samtidshistoriske forklaring knytter sig til forholdene i slutningen af 1960erne og frem. Motiverne kan ses ud fra en tematisk indfaldsvinkel: Politisk vil terroristerne presse de eftergivende demokratier til politiske indrømmelser gennem terrorisme. Det sker i Vesttyskland, Italien, Frankrig Japan og England. Af økonomiske grunde gennemfører vesteuropæiske terrorister fra tid til anden bankrøverier for at hjælpe arabiske terrorister med penge og forsyninger. Militært set er de vesteuropæiske terroraktioner en kritik af USA's krig i Vietnam. Og ideologisk set kan terrorismen udtrykke sympati med og tak for støtten fra USSR, DDR og andre kommunistiske lande.

 

 

 

Terroristernes selvforståelse bunder i at de både ser sig selv som en avantgarde, forpligtet og berettiget til at vise befolkningen vejen til oprør og som en udsat gruppe, der også skal leve med utilstrækkelige ressourcer, i overfyldte rammer (universiteter) og et autoritært (professor-) styre. De tyske og italienske terrorister ser sig som en forarmet avantgarde i landet, en elite i forhold til udenlandske studentergrupper fordi studenteroprøret startede i Vesttyskland og spredte sig til Italien, derpå til Frankrig og videre ud og som soldater i forhold til egne landsmænd med ”license to terror” i kraft af deres uansvarlighed og overfladiskhed.

 

_______________________________________________________________________________

 

39    Venstreekstremistiske motiver I: Krig mod det borgerlige samfund

 

        (Meinhof i Barlby 1977:42)

 

Det er den borgerlige stats militære potentiel, der skal slides ned og fjernes…Hvis det borgerlige militærapparat ikke kan forventes at blive udskilt via en international krig, og hvis det ikke kan ske via en almen opstand i traditionel forstand, så må overvejelserne vende sig mod de kampformer og de former for taktik, der lader en gradvis udtæring af fjendens kræfter i betydningen af en moralsk opslidning og samtidig lader udviklingen af proletariatets eget militære potentiel forekomme sandsynlig. Overvejelserne må vende sig mod den kampform der hedder guerilla-krig. Guerilla-krigens vigtigste princip er, at de kæmpende enheder bliver støttet af folket…

 

 

 

 

 

40    Venstreekstremistiske motiver II: Befrielse af RAF terrorister  (Wasmund 1983: 225f)

 

Denne ildspåsættelse (af et varehus i Frankfurt april 1968) af Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Thorwald Proll og Horst Söhnlein blev dog ikke det signal for folket, som de havde troet, men nærmere et signal for dem selv. Vi udgår fra den antagelse at dannelsen af RAF ikke skal ses som en resultat af politiske beslutninger med sigte på at forandre den politiske situation i Forbundsrepublikken Tyskland på en revolutionær måde ved brug af terror, men nærmere som et resultat af en gradvis glidebane  ind i voldelig kriminalitet ud fra en blanding af politiske og personlige motiver.…Det første skridt på vejen mod terroristaktioner var ”vold mod ejendom” i form af ildspåsættelse; denne fremgangsmåde var politisk motiveret som et protestsignal mod krigen i Vietnam og imod den politiske situation i Vesttyskland….Det næste skridt, befrielsen af Baader ved hjælp af våben, var imidlertid ikke politisk motiveret, men baseret på private eller personlige interesser, nemlig Gudrun Ensslins ønske om at befri sin kammerat fra fængsel…Med frigivelsen af Baader blev det centrale mønster og det centrale motiv for alle fremtidige RAF aktioner og dets efterfølgende organisationer etableret. Det er, at hvis en eller flere af dets medlemmer er taget til fange, ville de andre samle al deres energi om befrielsen af deres kammerat  fra fængslet.

 

 

 

41  Venstreekstremistiske og fascistiske motiver III:  Modterror i Italien (Bjøl 1979:297)

 

Studenteroprøret  havde bredt sig fra Tyskland hurtigere til Italien end til Frankrig og fik et andet forløb. Det nåede aldrig et dramatisk højdepunkt som maj 1968 (i Frankrig).Til gengæld blev det mere langvarigt og, opnåede kontakt med arbejderne, som mislykkedes i Frankrig, og fik et blodigt terroristisk efterspil. Forklaringen på denne udvikling må nok til dels søges i, at oprøret fik et af sine arnesteder på universitetet i den store industriby Torino, Fiatfabrikkernes hjemby. Universitetet blev besat i efteråret 1967 og besættelsen varede i syv måneder. Eksemplet smittede af til så at sige alle andre italienske læreanstalter. ….Forholdene ved Roms universitet var særligt umulige. Det var bygget til 10.000 studenter, men mange flere var indskrevet….I de følgende år nåede man op på 100.000 studenter. Undervisningssystemet brød totalt sammen. Alligevel steg antallet af kandidater kraftigt uden en tilsvarende forbedring af beskæftigelsesmulighederne. Der opstod et voksende akademisk proletariat, hvori terroristgrupper fandt mange villige rekrutter, især da Italien ramtes af en kronisk økonomisk krise…Da fagforbundene søgte at genvinde deres greb om arbejderne ved bedre samarbejde, begyndte nogle af ekstremistgrupperne som først Potere Operaio, dernæst Lotta Continua at gribe til terroristiske metode. Det affødte atter fascistisk modterror, hvorpå der opstod endnu flere venstrerevolutionære terroristgrupper som…Brigate Rosse (De røde brigader). Bombeattentater, bortførelser, mord og lemlæstelser kom efterhånden til at høre til dagens orden i Italien. I 1977 blev gennemsnitligt to mennesker bortført om ugen og række fremtrædende personer inden for erhvervsliv og presse kvæstedes ved beskydning.

 

 

 

 42  Højreekstremistiske motiver IV: Komplekse årsager (Kupferberg 2000:30)

 

Højreekstremisme og fremmedhad kan have mange bagvedliggende årsager såsom manglende viden og tolerance blandt underprivilegerede grupper, fordomme, etnisk konkurrence, massearbejdsløshed etc. Det ville være utopisk at ro, at et moderne samfund ville kunne fjerne alle mulige årsager til at fænomenet opstår. Det, der er samfundsvidenskabens vigtigste opgave er at forklare, hvorfor det på trods af alle disse bagvedliggende faktorer, som regel er muligt at holde problemet under kontrol, således det ikke tager overhånd. 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

6.2  TERRORISTER

 

Som nævnt i kilde 7 er det ikke muligt at udpege fællestræk for terrorister. Mens billedet af en statsterrorrist ret håndfast kan beskrives som en diktaturstat er det sværere at tegne en entydig profil af den tids civilterrorister bortset fra at de overvejende var unge mænd og at der var ret få af dem. For som oftest blev al terror i en hel organisation forestået af en lille gruppe på mellem 5 – 20 personer, men deres aktioner sker altid under stor mediebevågenhed.

 

 

 

Således er de egentlige RAF terroristers antal beregnet til 10-20 personer, mens adskillige hundrede er opregnet som sympatisører. Selvfølgelig kan man - i kraft af den støtte fra RAF fik fra mellemøstens arabiske terrorgrupper – pynte lidt på det lave tal, men det ændrer ikke billedet afgørende. På samme måde er antallet af terrorister i Italien i midten af 1970erne anslået til højest 1000, sympatisørtallet til 10.000.

 

 

 

Den mest kendte italienske terrorgruppe er De røde Brigader, Brigate Rosse (BR). Gruppen oprettes i 1969 af italieneren Antonio Negri - med Viet Cong-hæren, der kæmpede mod USA i Sydvietnam - som forbillede. Men selvom der kan opregnes 1000 terrorister i Italien så var de langt fra lige aktive og især lige voldelige. I den henseende fremstår BR langt mere voldelig end aktiv, se kap. 6.3 Terroraktioner, nedenfor   

 

­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

 

 

 

43   Profil af venstreekstremistiske terrorister I : Isolerede akademikere

 

       (Cordes 1985:12f og Jenkins 1984:14-16)

 

 

 

 

 

 

Den typiske terrorist er mand først i tyverne, enlig, fra et middelklasse eller overklasse hjem, fra byer, veluddannet og med nogen universitetsuddannelse…

 

Terroristers mentale situation ved vi meget lidt om… Men der synes ikke at være identificerbare psykopatiske træ. De fleste terrorister er ikke gale i klinisk betydning. I virkeligheden behøver der ikke at være noget psykiatrisk uventet ved terrorister. De fleste terrorister synes at dele visse fælles attituder...(er) sandhedssøgende, ser verden sort eller hvidt, os mod dem. De er kompromisløse, aktionsorienterede - sommetider endog villige til at tage risici…

 

Terrorister bliver ikke terrorister på en nat. Det er en lang proces, der begynder med fremmedgørelse, måske iblandet kedsomhed

 

Terrorister savner en strategi for hvordan de (i givet fald) skal gribe magten. De er bombe- og revolvermænd, højest taktikere, men ikke strateger

 

Der synes ikke at være beviser på én enkelt hjerne (der styrer det hele). Relationerne er vage…Terrorgrupper…tenderer over tiden til at blive mere rå i deres taktik…              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


44   Profil af venstreekstremistiske terrorister II: Fællesskabssøgende afviger

 

       (Wasmund 1983: 227f)

 

Efter alt hvad vi ved fra terroristernes levnedsskildringer har de ikke blot forladt deres tidligere omgivelser og tilsluttet sig terroristscenen. Tværtimod er der forud for den beslutning indtruffet en afviklingsfase, hvor et sådant skridt blev forberedt bevidst og/eller ubevidst….De fleste terrorister er i virkeligheden blevet medlemmer af en terrororganisation gennem politiske initiativer, kollektiver, selvbærende organisationer eller komiteer hvorved rekrutteringen ofte var et resultat af personlige forbindelser eller familierelationer….Nyere undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem ekstrem venstreekstremisme og kollektivet som foretrukken livsform…Længslen efter kollektivet,  Gemeinschaft; synes for mange senere terrorister at have været længslen efter personlig kontakt, ømhed, følsomhed og sikkerhed Geborgenheit…..Den manglende selvtillid kompenseres ved en ”vi-følelse.” ”Den ny e følelse af sikkerhed betales med opgivelsen af selvstændig tænkning” (Th. W. Adorno). Til gengæld for overdragelsen af hans eller hendes persionlighed til gruppen , opnår medlemmerne følelsen af absolut gruppesolidaritet. Følelsen af     e bibl

 

 

 

 

 

45   Profil af højreekstremistiske terrorister III: Ingen profil mulig

 

       (Det tyske forfatningsbeskyttelseskontor 2002 og Larsen, m.fl. 1980)

 

Det tyske forfatningsbeskyttelseskontor har på sin webside erklæret RAF for død, men erklærer højreekstremismen, der i 1980 omfattede ca. 120 organisationer med 53.6000 personer, især partimedlemmer samt yderligere 8.3000 voldelige højreekstremister foruden de 240 neonazister ansvarlige for knap 1000 angreb årligt og med 28 dræbte i perioden 1991 til 1999, for – desværre - spillevende (http://www.verfassungsschutz.de/arbeitsfelder/rechts/page.html). Med den brede lader der sig ikke aftegne en profil af hvem, der var fascister/nazister og i dag er neofasciste/neonazister (Larsen. m.fl. 1980)

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

6.3   TERRORAKTIONER

 

Den første RAF aktion finder som kort omtalt i kilde 39 sted i 1968. De ”Røde Brigader” opererede med signatur fra 1970 til 1985 i alle større byer i Nord - og Centralitalien. Fire byer: Rom, Milano, Genova og Torino var gerningssteder for 80 % af alle terroraktioner. Af de mere end 15.000 aktioner står Brigate Rosse for anslået 25 %, men for 58 % af alle venstreekstremisternes mord og 51 % af alle legemsbeskadigelserne (Moss 1993:10).

 

 

 

Terroraktionerne er i øvrigt koncentreret i 5 års perioden 1975-1979, hvor 40 % af alle de venstre-ekstremistiske og 60 % af alle de højreekstremistiske terroraktioner gennemføres. Noget senere begynder nynazistiske terrorister at markere sig.

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

46    Konkrete aktioner            (Wasmund 1983:225f, 232)

 

Branden i et varehus i Frankfurt den 2. april 1968 kan betragtes som markeringen af RAFs fødsel…. I tilfældet Baader (se kilde 39) blev formålet opfyldt ved en direkte fysisk befrielsesaktion med skydevåben; senere skiftede de over til indirekte aktioner.. I sær forsøgte de at befri deres kammerater ved kidnapning og afpresning. På grund af dets chokbølge, var metoden succesfuld i begyndelsen, men dømt til at mislykkes på længere sigt…Et markant tilfælde er den vellykkede operation i 1975, hvor præsident Lorenz fra det Berlinske Parlament kidnappes og og senere udveksles med adskillige terrorister der gives frit lejde til Yemen. De ”befriede” terrorister afgang i lufthavn blev vist på TV.

 

47      Principielle aktioner   (Meinhof i Barlby 1977:44) 

 

Via passende aktioner må guerillaen gøre det klart, at  dens angreb principielt retter sig mod alle klassefjendens institutioner, alle administrative kontorer og  politiposter, mod koncernens direktionscentre men også mod alle disse institutioners ledende embedsmænd, dommere, direktører, osv., at krigen vil blive ført ind i de herskendes boligkvarterer. Fjenden bliver på den den måde tvunget til at splitte sine styrker op langs den i bogstaveligste forstand usynlige front, mens guerillaen taktisk stedse kun angriber på den enkelte specielt udvalgte punkter af denne lange kamplinie, koncentrerer sine styrker dér og kan på den måde være fjenden overlegen. Guerillaen udnytter overraskelsesmomentet og bestemmer tid og sted for aktionerne. 

 

 

 

48    Venstre- og højreterroraktioner i Italien.  1969-1984  (Moss 1993:9-12)

 

 

 

 

          Venstre                                                 Højre

1969-74  1975-79  1980-84   I alt   1969-74  1975-79  1980-84    I alt

    I alt

1969– 84

Aktioner

 

    336    4.568      1.026       5.930

   3.375      2.536   1336       7.247 

13.177

Persondrab

 

     -            -                -           286

        -            -            -           323

     609

Ejendoms-beskadigelser

                                             4.855

                                              7713

12568 *)

 

*) Ikke alle terroraktioner er nødvendigvis korrekt tilskrevet den pågældende terrorbevægelse.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

6.4  OFRE

 

Antallet af dræbte som ofre for terroraktioner i hele verden er for tiåret 1967 - 1977 anslået til

 

6 - 8.000 personer (Bjøl, Vor tids kulturhistorie, 1979, bd III:300), heraf halvdelen i Ulster og i Argentina.

 

 

 

I 1976 begår den fængslede Leder af RAF, Ulrikke Meinhof selvmord. Men terroren fortsætter. I 1977 dræbes den tyske rigsadvokat Siegfried Buback og den vesttyske arbejdsgiverformand Hans Martin Schleyer i et forsøg på at få den vesttyske regering til at frigive de fængslede RAF-terrorister Baader, Ensslin og Rape. I begyndelsen af 1990erne udfører RAF flere bombeattentater og mord på fremtrædende tyske erhvervsfolk. Den daværende justitsminister Klaus Kinkel foreslår en række RAF-fanger løsladt mod at RAF indstiller aktionerne. RAF holder aftalen og den sidste aktion er sprængningen af et nybygget fængsel i 1993.

 

Birgit Hogefeld, der havde søgt tilflugt i DDR, er det sidste fremtrædende medlem af RAF og hun arresteres efter Tysklands genforening i 1990 og idømmes i 1996 fængsel på livstid. Under retssagen erklærer hun RAF for opløst

 

 

 

I 1978 kidnappes og myrdes den italienske toppolitiker Aldo Moro

 

 

 

Ifølge det tyske forfatningsbeskyttelseskontor er neonazisterne i Tyskland i perioden 1991 til 1999 ansvarlige for knap 1000 angreb årligt og med i alt 28 døde.

 

(http://www.verfassungsschutz.de/arbeitsfelder/rechts/page.html)

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________

 

49                  (Kupferberg 2000:25-45)  

 

Feiwel, “Den moralske forfatning. Højreekstremismen og fremmedhad I det genforenede Tyskland”  Dansk Sociologi 2.11. årg. 2000, s 25-45

 

 

 

 

 

50    Antal aktioner og dræbte i Italien  (Pisano 199x:168, figurer)

 

 

 

iTALIEN

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

i alt 1974-79

Aktioner

173

(600)

(400)

(500)

(600)

(400)

573

702

1353

1976

2238

2514

Over 9300

Dræbte

2

20

5

 4

10

40

30

15

14

20

35

36

     231

 

*) Der skal sondres mellem antal dræbte i alt og antal snigmyrdede. Det sidste tal er opgjort til 116 myrdede

 

 

 

 

 

51    Typer af ofre. Italien     (Pisano 199x:179)

 

 

 

 

   Myrdede

 Tilskadekomne

Politifolk

          51

            28

Kristelige demokrater, politikere

            4

            12

Dommere, anklagere

            6

              3

Fiat-direktører, andre direktører

            3          

            19

Akademikere

            -

            13

Læger, sygeplejersker

            -

              7

Journalister

            -

              6

I alt

          65

          111

 

 

 

 

 

   

 

6.5  LEGITIMITET

 

52     (Barlby 1977:49)

 

De arbejdende massers solidaritet, som er nødvendig i denne proces, er en vigtig løftestang til den gradvise demoralisering af de fjendtlige lejetropper. Stadig færre vil lade sig mobilisere til det statslige undertrykkelsesapparat. Dem, der ser et bekvemt job i at være politibetjent eller soldat, vil i stigende grad se de risici, som disse stillinger medfører under de ændrede forhold. Under denne proces isolerer undertrykkelseskræfterne sig  i stadig stigende grad. Moralens opløsning vil gå endnu hurtigere i den ”indbyggede undertrykkelses” –institutioner, i administrationen, når den administrative undertrykkelses anonyme, feje, blodløse og idefattige, rutinerede udøvere overalt bliver draget til ansvar for deres folkefjendske handlinger….De revolutionære styrker proklamerer, at disse mennesker er personligt ansvarlige for enhver folkefjendsk handling, for ethvert forræderi mod den arbejdende befolknings interesser. De skal konsekvent drages til ansvar for deres forbrydelser. Deres fejhed bliver således til en løftestang for en fremskyndelse af den fjendtlige magts forfald. Guerillaen vil ikke undlade at straffe de socialarbejdere, der terroriserer den proletariske ungdom med ”opdragelse på hjem”; eller de lærere, der håndhæver den autoritære og folkefjendske undervisning i skolerne;….  

 

52   

 

Tabel xx.  
7. Religiøs og kulturel terror (1990 -  )

 

7.1 Islamisk terror

 

 

 

 

 

xx. Forståelsen af terror i Islam

 

”Det var den tyske sociolog, Max Weber, der bemærkede at Islam altid har været dedikeret den opgave at ændre den sociale tilværelse i denne verden, mens andre religioner var mere optaget af at forberede mennesker her på jorden til Paradiset (Weber 1955:2)…Terror i Islam får derfor en yderligere dimension….ud over terroristen, offeret og en Gud, nemlig en offentlig eller moralsk gruppedannelse, hvis sympatier kan vækkes af de aktioner som påkalder sig opmærksomhed…

 

 

 

….Martyriet, den frivillige accept af døden for at demonstrere sandheden for  mennesker er en central, måske afgørende metode i religioners budskabsformidling, brugt både til at fjerne tvivl hos tilhængerne og hjælpe proselytterne i deres anstrengelser…

 

 

 

Islamiske bevægelser, der har overlevet i tusinde år er i høj grad forbundet med Shia-en (minoriteten) som tror at en Mahdi (Messias eller guds udvalgte) vil vise sig og stå i spidsen for en hellig krig (jihad) mod det ortodokse etablissement for at rense Islam. I de forskellige Jødiske og kristne messias forestillinger kan vold undertiden optræde, men en væsentlig del af Mahdi-teorien betragter jihad som en bevæbnet revolutionær kamp, en metode hvorved en perfekt social orden kun kan skabes…” (Rapoport 1984:664 f)

 

 

 

xx, 

 

6.2 Vestlig terror

 

Ingen magt nogensinde i verdenshistorien har været så dominerende som USA er i dga. Ikke engang Romer-riget eller Djengis Khan. Under Reagan udgjorde USA's militærudgifter 6,5 % af BNP men i slutningen af 1980erne, da USSR ikke længere kunne følge med reducerede USA dem til ca. 3,5 %.

 

 

 

2000

      Befolkning i

 mio          % af verdens              

Bruttonationalindkomst

mia $        % af verdens

  Forsvarsudgifter i

mia           % af verdens

USA

   281                   4,5

9.200                   30,2

281                  37

Rusland

   144                   2,3

   193                     0,6

  44                    6

Kina

1.292                 20,8

   990                     3,2

  23                    3

 

Kilde: Der Spiegel 6/2002:148

 

 

 

Det er ikke naturligt., at et land vedbliver med at besidde 30 % af verdens økonomiske ressourcer med kun 4,5 % af verdens befolkning. I slutningen af 1800-tallet besad Storbritannien 50 % af verdens industrielle produktion og kun 2,5 % af verden befolkning.

 

USA's størrelse. Forsvarsbudgettet er verdens største og rangordnet efter størrelse større end de efterfølgende tolv nationers. Næsten halvdelen af al internet-trafik foregår i USA, 75 % af alle nobelprismodtagere  kommer fra amerikanske universiteterUSAs 15-20 bedste universiteter er så økonomisk stærke at de tilhører deres egen supeliga i en liga for ig selvni næststørste nationers. lige så stort som de følgende  

 

 

 

xx. USA's støtte til terrorisme

 

I sin udenrigspolitik har USA sendt adskillige miollioner af mennesker i døden og støttet terrorist regeringer i forskellige dele af verden...Man kan sige, at der er et reservoir af potentielle terrorister blandt alle disse mennesker i verden som har lidt som resultat af USA's udenrigspolitik…Der er en meget tydelig opdeling mellem dem vi bomber og dem vi ikke bomber. Den opdeling har ikke noget at gøre med Hvilke lande, der huser terrorister. Opdelingen har kun noget at gøære med hviilke lande vi endnu ikke kontrollerer. De lande vi kontrollerer, som Tyrkiet og Saudi-Arabien, kan huse så mange terrorister de vil. Vi ser den anden vej. (Zinn & Arnove 2002) 

 

 

 

Øget amerikansk unilaterisme – vilje til at handle på egen hånd.

 

8.  Terrorbekæmpelse

 

For at bekæmpe terror må vi se på dens årsager. Modernisme, faldende moral i samfundet (Mickolus 1982:278). Dertil romantisering af terrorister. Forbrugsslave, jf. Marcuses kritik af det kapitalistiske samfund (Kellen 1982:130)

 

 

 

ikke afg. For om vi definerer en handling som terror. USA's ønske om en angrabskrig eller et forkøbsslag mod Iraq er ikke legitimeret i FN-pagten det er kun selvforsvarskrige og kollktiv sikerhed som NATOs musketer-ed ”Et angreb på et land er et langreb på alle), art. 5. Rejser det moralske spørgsmål hvor lang er vi parate til at gå for at stoppe terrorisme og forsvare demokratiet.

 

 

 

Per definition eksisterer der ingen krig mod terrorisme. Til trods for præsident Bush udsagn herom. Det er umuligt formelt og juridisk set. Krig eksisterer kun mellem stater. Så længe der ike er en stat bág et angreb er det kriminalitet ikke krig. . Dertil kommer at der skal fysisk forekomme træfninger før der kan være krig. Så påtænkt terror kan man ikke erklære krig mod. Altså stater og fysisk vold skal foreligge for at vi kan tale om krig mod terror.

 

 

 

 

 

 

 

bekæmpelsessiden er semord

 

Fra reaktion til foregribelse, Bush-doktrinen af ookt 2002

 

Aktøranalyse

 

Opgaven for samfundet under terrorisme er altså tredobbelt, jf. kap. 7  Terrorbekæmpelse: At bekæmpe borgernes frygt, fastholde samfundets funktioner og undgå at overreagere mod borgerne i et forsøget på at beskytte dem ved at begrænse demokratiet for at bevare det. Man kan også sige det på den måde, at voldshandlingen ikke er terroristens formål, det er samfundets forventede (over-) reaktion, fordi det kan radikalisere mulige tilhængere til at blive aktive terrorister. (Fromkin 1975) 

 

 gemytter.

 

 

 

xx. Terrorbekæmpelse fra et israelsk synspunkt

 

”Terrorbekæmpelse er en tosidet opgave: Mens man fysisk bekæmper terroren skal en nation tackle dens symbolske værdier og indflydelse på den offentlige mening. Kun at gøre det ene vil i sidste ende føre til nederlag. En variabel, der er svær at måle er en nations udholdenhed. Afskrækkelse (af terrorister) kan kun opbygges, når fjenden ved at han ikke har nogen chance for at vindeI 1934 skrev Zeev Jabotinsky dette begreb ”Jernmuren”. Ifølge ham ville araberne underskrive en fredsaftale  med de indvandrende jøder, hvis de vidste, at den jødiske stat i Palæstina var uovervindelig. Terrorister har det modsatte mål: At overbevise deres ofre, deres befolkning, og verden, at de er en uovervindelig  oprørsbevægelse.” (Ben-Zedeef 2002:13)

 

 

 

Vesten ser terrorismen som en udfordring af dets civile, demokratiske værdier som det var tilfældet i terrorkampen mod nazisme og kommunisme samt venstre-ekstremisme og nynazisme i 70erne. Vesten mål over for alle fire terrorbevægelser er den samme. Er der kontinuitet mellem målene , er der et skifte i midler. Kommunismens og nazismens statsterror blev bekæmpet med militæret, Rote Arme Fraktion, Brigate Rosse og neofascisme med politi. Dagens terrorbekæmpelse mod al-Queda må bruge både militær og politi.

 

 

 

Der er ingen entydig vej til bekæmpelse af terror. Den indsats er en afvejning af hvor  meget frihed vi vil afgive for at opnå hvor megen sikkerhed.

 

 

 

De enkelt bekæmpelsesforslag, der opregnes er sjældent relateret til prisen på mistet demokrati og *især opnået yderligere sikkerhed. Netop en kritik der rammer Pillar (2002).  Da Bush den 26. oktober 2001 underskriver loven „USA Patriot Act“ der omfatter 342 sider så sker der en række indgreb i menneskers frihed: Justitsmin. Kan tilbageholde udenlandske statsborgere alene på grundlag af mistanke, begrænse domstolenes muligheder for at gribe ind over for illegale aflytninger af telefon og internet, lovliggør brug af hemmelig ransagning, . Derudover massearrestationer af 1.147 udlændinge hovedsageligt fra >Mellemøsten og Sydøastasien. Nogle af dem nægtet retten til forslr ogfh de fleste deporteret. I lø ret  til at

 

 

 

Men man kan ikke føre krig mod terror. ”Terror er en teknik (eller form) for krigsførelse” (Michael Howard, ”Terrorisme Has Always Fed Off Its Response” i The Times, Serptember 1, 2001). Det er meningsløst. Det svarer til at præsident Roosevelt erklærede krig mod bombningen af Pearl Harbor 7. December 1941. Han erklærede Japan krig. For man kan erklære en aktør krig, ikke en handling, jf. leder i  The Independent,”Is Is Meaningless and Dangerous to Declare War Against Terrorism,” Septeber, 17, 2001.  

 

 

 

Henry Kissinger   (The Sunday Telgraph, September 16, 2001, s 18)Vesten må ikke fremstille opgøret med terrorisme som et opgør mellem islam og Vesten og Vesten må heller ikke søge hævn over terroren, men kun dens rødder.

 

 

 

Vesteuropæerne, og især tyskerne, har misforstået deres tolerance og håndtering af muslimerne. Muslimer ser sammensværgelser bag alt, ikke mindst deres egne problemer. Når muslimer ser Vestens magt og rigdom og deres egen fattigdom så slutter de sjældent, at det har noget med deres megen måde at tænke og handle på, men ser derimod  til en sammensværgelse for at holde dem nede Vesten skal forlange af tilflyttende muslimer, at de overholder spillereglerne for et fredeligt og demokratisk samfund. Men i stedet for har de tilladt personer og grupper, der foragter Vestens frihed og demokrati at flytte hertil, opbygge deres parallelsamfund i form af ghettoer og udnytte Vestens selvmorderiske tolerance. Tl at konspirere og terrorisere  både i muslimske og vestlige lande (Tibi, Bassam, Islammische Zuwanderung. Die gescheiterte Integration, (Deutsch Verlags Anstalt, 2002) 350 s).

 

 

 

Hertil siger Pittelkow, at muslimerne ikke alene skal tilpasse sig de vestlige spilklregler, men med hjertet overtage de vestlige ideer om frihed, ligestilling, demokrati osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menneskerettigheder eller terrorbekæmpelse

 

Nu er krig mellem stater ikke altid terror. Der findes selvforsvarskrige og kollektive krige, hvor stater i en alliance som NATO kommer hinanden til undsætning. I dag er de to typer af krige  sammen med krige besluttet af FNs Sikkerhedsråd, de eneste legitime krige ifølge international ret.

 

 

 

Terrorbekæmpelse går ikke kun på at forfølge terrorister, men også på at danskere fortsat skal leve i et demokratisk samfund. Der er behov for en balance. Den danske anti-terrorlov går videre end FN-konventionen om terrorbekæmpelse idet den tillader politiet ”sniffing-programmer,” dvs. politi og andre myndigheder kan foretage dataaflæsning ved at få oplyst pinkoder og passwords og ”logging, dvs. overvågning af telefonsamtaler i op til et år. 

 

 

 

Den eneste vej ud af konflikten mellem islam og Vesten er en løsning den palæstinensisk-israelske konflikt og en økonomisk og politisk udvikling af de lande, der i dag føler sig klemt i den globale økonomi, som for Vesten har medført en velstandseksplosion men for den tredje verden en uddybning af forskellen mellem rig og fattig (Andersen og Aagaard, 2002). 

 

 

 

Dels fordi vi – gradvist og uden nogen egentlig aftale med nogen herskende regent – har afgivet vor ret til selvforsvar til dem mod at de til gengæld skal beskytte os mod andres overfald. Dels fordi vi – gennem lovgivning - har givet dem rammerne for hvornår og hvordan de kan forfølge folk og spærre dem inde. Disse love og regler er grundlaget for vor civilisation, hvor hverken magthavere eller borgere tager sig selv til rette. For de nævnte instrumenter til som politi, domstole, fængsler, osv., beskytter ikke kun borgerne indbyrdes, og  oprørske borgere mod staten, men også borgere mod et undertrykkende styre.

 

 

 

Men der er en yderligere grund til at staters voldsudøvelse virker mindre iøjnefaldende. Staters terror mod befolkningerne er aftaget over tid. Det skyldes ikke kun forekomsten af retsregler. Stater er kort sagt mere kontrollerede og mindre voldelige end før. Det skyldes den udbredte norm, at det er uciviliseret at slå folk ihjel. Selv de mest hærdede kriminelle får i Europa ”kun” livstidsstraf og ikke – som det skete før og stadig sker i mange delstater i USA – dødsstraf.

 

 

 

Men den indenrigspolitiske selvkontrol er ikke kun et resultat af demokratiets indførelse og en ny civilisationsnorm, men skyldes også de menneskerettigheder, som FN vedtog i 1948 netop i lyset af Hitlers udryddelsespolitik over for sine egne borgere, jøderne. Her måtte det internationale samfund gribe ind over for en suveræn stat, hvis indenrigspolitik – udryddelsen af dens egne borgere - skabte grundlaget for krig.

 

xx. Kritik af USA's terrorbekæmpelseslov

 

”I henhold til anti-terrorloven kan udenrigsministeriet stemple enhver fremmed gruppe som ”terrorister” og det vil derpå være en forbrydelse med op til ti års fængselsstraf at støtte denne gruppes lovlige aktiviteter. Ministeriets stempling kan af praktiske grunde ikke omgøres (ved en domstol) fordi den juridiske standard der kvalificerer en gruppe som terrorister alene er ministeriets afgørelse, at denne gruppe truer vor ”nationale sikkerhed,” en afgørelse næppe nogen domstol vil omgøre.

 

 

 

Vil det forslag stoppe den nye bølge af terrorisme ? Måske, fordi udenrigsministeriet effektivt kan kvæle hjælp til en given terrorgruppe. Men med den omkostning at forbundsregeringen får en blanko-check til at sortliste enhver organisation den ikke selv støtter. Dertil kommer, at loven (kun) angår humanitær og juridisk støtte, da støtte til terrorgrupper allerede er en forbrydelse…

 

 

 

En tredje konsekvens af loven er at den tillader regeringen at deportere immigranter – både fastboende og midlertidige – på baggrund af hemmelige beviser som hverken immigranten eller hans/hendes advokat nogensinde får adgang til at se.”

 

(Cole 2002)

 

 

 

 

 

USA's terrorbekæmpelse ifølge USA's udenrigsministeriums kontor for terrorbekæmpelse:

 

Stats

 

 

 

Menneskerettighederne

 

 

 

11. Konklusion: Fra ingen omtale af statsterror i det meste af historisk tid trods dets forekomst                                  Megen omtale af statsterror i Vesten trods dets fravær

 

                Flertydige opfattelser af hvem/hvad der er terror, men både årsag og vinder afgør det

 

    Ny terrorbekæmpelse: Fra reaktion til foregribelse. Konsekvenser for demokratiet

 

9. Oversigt over terrorgrupper

 

 

 

Brigate Rosse, BR, Røde brigade

 

 

 

 

 

ETA,  

 

 

 

 

 

Hamas,

 

 

 

 

 

Hizbollah

 

 

 

 

 

IRA, Irish Republican Army

 

 

 

 

 

PIJ, Palæstinensisk Islamisk Jihad

 

 

 

 

 

Weathermen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Litteratur om terror og terrorisme

 

10.1 Generelt og teoretisk 

 

Amazon, amerikansk internet-indkøbsboglade: http://www.amazon.com

 

 

 

Copenhagen Peace Research Institute, COPRI, Fredericiagade 18, 1310 København K (3345 5050): www.copri.dk 

 

 

 

Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, DCHF, Nørre Søgade, 35,5, 1370 København K (3337 0070): http://www.dchf.dk

 

 

 

Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI, Nygade 3, 1450 København K. Ingen udlån, men læsesal og søgning: http://www.dupidk/fmp4.0/web/2000.html  DCHF, DUPI og COPRI står foran sammenlægning. Den nye fælles adresse er ukendt. 

 

 

 

Det kongelige Garnisonsbibliotek (KGB), Kastellet 46, 2100 København Ø (3347 9532) Nyt fra Det kgl. Garnisonsbibliotek, kvartalsvis udgivelse af anskaffet litteratur med en særlig afdeling om terror: http://www.kgbmil.dk/onlineintro.htm.

 

 

 

Det kongelige Bibliotek (KB): http://rex.kb.dk  

 

 

 

Danmarks elektronisk forskningsbiblioteker (deff.dk): http://www.defkat.dk/

 

 

 

Folkebibliotekernes litteraturoversigt på internettet: http://www.bibliotek.dk/search

 

 

 

Det prestigefulde, amerikanske tidsskrift, Foreign Affairs, har en kort præsentation af sine artikler om terrorisme siden 1975: http://www.foreignaffairs.org/home/terrorism.asp  F.eks. artikler af Huntington (1993, op.cit.), Laqueur (1996, 75:, Fromkin. Derudover en kort beskrivelse af vigtige bøger om terrorisme, dog  med særlig henblik på dens betydning for USA

 

 

 

Det israelske internationale politiske institut for terrorbekæmpelse, The International Policy Institute for Counter-Terrorism, ICT: http://www.ict.org.il/  Fokuerer forståeligt nok på Mellemøsten, men også på aktioner, mv. globalt. 

 

 

 

The Terrorism Research Center, Inc., uafhængigt forskningsinstitut:  http://wwwterrorism.com.index.html Med nyheder, rapporter, analyser om terrorgrupper

 

 

 

Det amerikanske udenrigsministerium, U:S: Department of State: http://www.state.gov/www/global/terrorism Leverer den officielle amerikanske holdning til og indsats mod terrorisme med bl.a. årlige rapporter om terrorisme i verden, statistik, og aktioner. Opdaterer årligt for de enkelte lande omfanget af terrorisme og terrorbekæmpelse

 

 

 

Det amerikanske udenrigsmisteriums Kontor for Terrorbekæmpelse, Office of Counterterrorism:

 

http://www.state.gov/s/ct/

 

 

 

Det amerikanske Foreign Relations Council har sammen med the Markle Foundation etableret USA's første internet-encyclopedi om terrorisme: http://www.terrorismanswers.com Adressen er meget amerikansk præget, savner statistik, men har en søgemaskine og kontante oplysninger også om USA har begået terror ved at stræbe udenlandske regeringsledere efter livet, om det er legalt at dræbe en terrorist, osv. 

 

 

 

RAND, uafhængigt amerikansk forskningsinstitut: http://www.rand.org Linket opgiver over 150 annoterede (kommenterede) værker om terrorisme udgivet af RAND. De førende terrorforskere hos RAND er Bruce Hoffman, Brian M. Jenkins, Bonnie Cordes og Konrad Kellen. Se disse forskeres værker nedenfor.

 

USAs søofficersskoles bibliotek, Naval Postgraduate School, Dudley Knox Library:

 

http://library.nps.navy.mil/home/ Beskrivelse forskellige terrorbevægelser og kronologi over betydende terroraktioner.  

 

 

 

Annals, AAPSS463, September 1982, særnummer om terrorisme. Flere gode artikler om  terrorisme frem mod 1982 af bl.a. Brian M. Jenkins og Thomas H. Snitch

 

 

 

Andersen, Gorm Bagge og Knud Erik Andersen, Terrorisme. Den usynlige fjende, (København: Borgen, 2002). Undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i 11. september og som søger at forklare terroren

 

 

 

Andersen, Lars Erslev, ”Terrorismebegrebet til diskussion,” i Histoielærerforeningen for gymnasiet og HF, Noter, nr. 154, september 2002, særnummer:”Terrorisme, tolkninger og analyser,” 58 s., her s 6-16. Gennemgår problemer ved at opstille én definition på terrorisme, og accepterer derfor en”upræcis og pragmatisk,” s 16

 

 

 

Apter, David E., Democracy, Violence and Emancipatory Movements: Notes for a Theory of Inversionary Discourse (Geneve: UNESCO, 1993), 45. Diskuterer hvordan demokratier kan reagere på frigørelsesbevægelser

 

 

 

Barber, Benjamin R., Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World (New York: Times Books,1995, her 1996 paperback), 389 s. Hævder at de multinationale selskaber går på tværs af regeringers interesse.

 

 

 

van Bayer-Katte, Wanda & Tilemann Grimm, ”Terrorr” s 124 – 134 i Kernig, C. DS. (ed.) Marxism, Communism, and Western Society (München 1972, bd 1-8), her bd. 8. Opslagsværk, der giver et vestligt og et kommunistisk bud på de same begreber

 

  

 

Cole Robert, The Encyclopedia of Propaganda, (Shapiro, 1998), 3 bd. 

 

 

 

Cordes, Bonie, m.fl., A Conceptual Framework for Analyzing Terrorist Group (Santa Monica: Rand, 1985). Fremlægger data over terrorismens omfang 1968 .- 1983 identificeret og ananlyseret af RAND

 

 

 

Fromkin, David, ”The Strategy of Terrorism,” i Foreign Affairs, July 1975. Påpeger at terroristens formål ikke er selve terrorhandlingen, men svaret herpå, altså effekten

 

 

 

Hoffman, Bruce, Inside Terrorism, (New York: Columbia University Press, 1998). Forfatteren er knyttet til den amerikanske tænketank, RAND. Bogen indeholder næsten alt om terrorisme, begreb, historie, udbredelse, osv. 

 

 

 

Laqueur, Walter, History of Terrorism, (2001a). Grundbog der eftersporer terrorisme fra tidligste perioder og overalt i verden. Desværre for Laqueur udkom bogen kort før 11. september 2001.

 

 

 

Laqueur, Walter, The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, (Phoenix 2001b), 312s. Beskriver terrorisme fra 1990-1999.

 

 

 

Lærkholm, Line, Helliger målet midlet ?: Om terrorens trusler mod samfund og sikkerhed, (København: Forsvarets oplysnings- og velfærdstjeneste, 2001), 48 s

 

 

 

Madsen, Finn, Terrorisme. En grundbog om den internationale terrorisme, (Søllested: Forlaget Lee, 1990), 88 s. For gymnasiet og HF med god annoteret bibliografi.

 

 

 

Mickolus, Edward F. ”Transnational Terrorism: A Chronology of Events” Journal of Political and Military Sociology 1982, 264-288. Gennemgår 14 antologier med mellem 9-42 artikler i hver bog. Sammenligner dem så tematisk: Årsager til terrorisme, organisation, strategi og terrorbekæmpelse

 

 

 

Nobelinstituttets bibliotek, International Terrorisme: En bibliografi, (Stockholm, 1976), 4 bind

 

 

 

Norton, Augustus R., & Martin H. Greenberg, International Terrorism: An Annotated Bibliography and research Guide, (Boulder, Co.:Westview Press, 1980), 218 s. Bibliografien omfatter mere end 1100 værker, der er organiseret efter emne (type af terror: drab, bombeattentat, kidnapning, mv.) og geografi

 

 

 

Poulsen, Jens Aage, Voldens sprog – en bog om terrorisme, (København: Gyldendal, 1999), 56 s

 

 

 

Reich, Walter & Walter Laquer (eds.), Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, (Woodrow Wilson Center Press, 2001), 289 s. Tidligere udgave alene af Walter Reich med samme titel fra 1998. To psykologiske aspekter for terror, herunder selvmordsaktioner, identificeres

 

 

 

Social Science Citation Index, løbende kvartårlig udgivelse af bøgers, tidsskrifters, osv. litteraturhenvisninger. De bestemmer altså hvilke værker, der især refereres til og som dermed har opnået videnskabelig anerkendelse.

 

 

 

Sørensen, Anne Ingeborg, “Terrorister, og frihedskæmpere. At definere terrorisme” i Johnny  Laursen, m.fl.(red.),  I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen, (Århus: Århus universitetsforlag, 2000). Forskningsoversigt over terrorismebegrebets definition

 

 

 

Taylor, Philip M., Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era, (Manchester: Manchester University Press, 1995), 324 s 

 

 

 

Wilkinson, Paul, “Terrorism,” s 451- 458 I bd. II i Ervin Lazlo & Jong Youl Yoo, World Encyclopedia of Peace (Oxford: Pergamon Press, 1986, bd. I og  II). Oversigtsartikel. Gennemgår ud fra en række spørgsmål forskellige synspunkter på terrorisme fra at den er nødvendig (for at skabe demokratiske tilstande i et diktatur) til at den altid bør undgås, hvilket er forfatterens eget synspunkt.  

 

 

 

10.2 Terrorismens historie

 

Anderson, Sean K. & Stephen Sloan, Historical Dictionary of Terrorism (Scarecrow Press, 2002)

 

 

 

Andersen, John, Torben Andersen & Thomas Wad, Heksenes historie. Hekseprocesser I Europa fra 1500-1750 (Århus: Stavnsager, 1987), 79 s  

 

 

 

Barnett, Richard J., Roots of War, (Baltimore: Penguin, 1973), 350 s. Forklarer bl.a. hvorfor drab er blevet rutine for stater

 

 

 

Bender, Joham, Krigen. Fra Troja til Hiroshima (København: Gyldendal, 1975) 180 s. Bred  behandling af krig med litterære tekster, tal, analyser.

 

 

 

Bjøl, Erling, Hvorfor krig, (København: Gyldendal, 1998, 294 s. Beskriver krige ud fra deres årsager og konkluderer, at ”for det meste er krige blevet udløst på grundlag af urealistiske konsekvensanalyser med hensyn til gevinster, trusler, risiko og omkostninger,” s 276.

 

 

 

Grimberg, Carl, Verdenshistorien (København: Politikens forlag, 1974), 17 bind.

 

 

 

Howard, Michael,  War in European History, (London: Oxford University Press, 1976), 165 s

 

 

 

Laqueur, Walter, Terrorism, (London: Weidenfeld & Nicholson, 1977) Giver eksempler på terrorisme fra oldtidens Grækenland i Middelalderen og frem til vor tid. Den moderne terror starter dog først i 1880erne med de russiske anarkister.

 

 

 

Sorokin, Pitrim A., Social and Cultural Dynamics, Fluctuations of Socilal Relationships, War, and Revolutions (New York 1937) Ca. 1700 uroligheder, oprør og krige i Europa fra 500 år f.v.t. til 1925 gennemgås. Konklusionen er, at uroligheder mv. er normale begivenheder i sociale gruppers livsprocesser. 

 

 

 

10.3 Terrorisme i vor tid

 

Bjøl, Erling, ”Besættelsesmagt i eget land,” anmeldelse i Politiken 18. marts 1979 af Hannah Arendt Totalitarianism på dansk Det totale herredømme

 

 

 

Carr, Caleb, The Lessons of Terror: A History of Warfare against Civilians: Why it has always failed, and Why It Will Fail Again (Little, Brown, 2002), 271 s. Om statsterrorismens natur og vildfarelser, og hvordan den udryddes

 

 

 

CDISS, med adressen: www.cdiss.org/terror tilbyder terroroversigter siden 1945.

 

 

 

Jenkins, Brian M., ”Statements About Terrorisme” s 11-23 I Annals, AAPSS463, September 1982b, særnummer. Forfatteren har siden 1979 været direktør for den amerikanske tænketank, RANDs ”Security and Subnational Conflict Program.” Oversigtsartikel over terrorismens ofre, åsteder, og ofre og beklager afslutningsvist den ringe indsats og det beskedne internationale samarbejde mod terrorisme, hvis voldsaktioner er langt større i begyndelsen af 1980erne end 10-12 år tidligere.

 

 

 

Kellen, Konrad, “Terrorists – What are They Like ? How Some Terrorists Describe Their World and Actions”, s 124 ff i Jenkins, Brian M., Terrorism and Beyond. An International Conference on Terrorism and Low-Level Conflict (Santa Monica: Rand, 1982a). Forklarer den vesteuropæiske 1970-er terror som et opgør med kapitalismens fremmedgørelse af mennesket til “forbrugsslave”

 

 

 

Mickolus. Edward F., Transnational Terrorism. A Chronology of Events 1968  -1979 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980), 967 s.

 

 

 

Rummel, R.J., ”The Holocaust in Comparative and Historical Perspective” i IDEA. A Journal of Social Issues, 1-18 s, hentet fra internettet: http://www.idealjournal.com/rummel-holocaust.html

 

 

 

Sapolsky, Harvey M. & Sharon K. Wiener, “War Without Killing” Breakthrough Winter 1992/93

 

Udgivet af Massachusetts Institute of Technology. Påviser den faldende dødelighed på slagmarken. 

 

 

 

Snitch, Thomas H., “Terrorism and Political Assassinations: A Transnational Assessment 1968-1980,” s 54 – 67 i AAPSS, Annals 463, September 1982. Gennemgår terrorismen fra 1956 – 1980 og forklarer dens vækst. Artiklen sondrer afgørende mellem indirekte terrorisme som en bombe i en lufthavn og direkte terrorisme hvor en eller flere bestemte personer bevidst udryddes.

 

 

 

Schweitzer, Glenn E., A Faceless Enemy. The Origins of Modern Terrorism (Cambridge, Mass,: Perseus Press, 200x), 363 s. Mener at terrorisme kan løses gennem omfordeling af ressourcer

 

 

 

Wright, Quincy, A Study of War (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 451 s. Klassiker inden for den sociologiske tilgang til krige. Gennemgår krige fra 1100-tallet og frem til 1940

 

 

 

10.4 Totalitær terror (1920 –1990)

 

Arendt, Hannah, Totalitarianism (Harecourt, Brace & World, 1966), 196 s paperback.  Bd I handler om Antisemitisme, bd. II om Imperialisme og bd. III om Totalitarisme. Dette sidste bind er også udkommet på dansk: Det totalitære herredømme (København: Notabene, 1979), 256 s

 

 

 

10.4.1 Kommunistisk terror

 

Bullard, Julian & Margaret (eds.), Bullard, Reader, Sir 1885-1976. Inside Stalin´s Russia: The Diaries of Reader Bullard, 1930-1934 (Day Books, 2001), 310 s

 

 

 

Courtois, Stephane m.fl.,  The Black Box of Communism: Crimes, Terror, Repression (Harvard University Press, 1999), 858 s. Opregner de millioner af menneskeliv som stater – især de kommunistiske – har på samvittigheden. Først udgivet på fransk: Le Livre Noir du Communisme

 

 

 

Elad, Shlomi & Ariel Merari, The Sovjet Bloc and World Terrorism, (Tel Aviv, 1984)

 

 

 

Francis, Samuel T., The Sovjet Strategy of Terror, (Washington, 1985)

 

 

 

Getty, J. Arch, The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks 1932-1939, (New Haven: Yale University Press, 1999), 635 s. En samling af tophemmelige dokumenter fra Stalins store udrensning fra 1932 til 1939 afslører Stalins/Det kommunistiske Partis inhumane natur

 

 

 

Gliksman, Jerzy G., “The Nature of Totalitarianism,” s 60 – 84 i Carl F. Friedrich (ed.), Totalitarianism (New York: Universal Library, 1964) 386 s. Beskriver den forebyggende sovjetiske terror udøvet af retssystemet

 

 

 

Lenin, Vladimir I., Radikalisme, en Børnesygdom i Kommunismen (Moskva, 1933: 74-75). Her citeret efter Alf Ross, Kommunismen og demokratiet (København: Fremad, 1946) 2. oplag, 32 s, her s 8 f

 

 

 

Lenin, Vladimir I., Om gadekampen: Artikler 1905-06, (København: Demos, 1971), 81 s. Omtaler de fire forudsætninger for folkeoprør

 

 

 

Pedersen, Mogens, Stalins store terror. En histografisk undersøgelse af årsagerne til og baggrunden for de store udrensninger i Sovjetunionen i slutningen af 1930´erne (19xx)

 

 

 

Ross, Alf, Kommunismen og Demokratiet (København: Fremad, 1946), 32 s, her s 8

 

 

 

Sennerteg, Niclas, Stalins hævn – Den røde Hærs indtog i Tyskland 1944-45, (København: Schønberg, 2002), 379 s. Beskriver ud fra interviews med tyske dagbøger og interviews med tyske overlevende ofrenes oplevelser af Den røde Hærs grusomheder, der var accepteret på højeste niveau 

 

 

 

Witt-Hansen, Johannes, De marxistisk-leninistiske principper (København: Munksgaard, 1962), 84s

 

Forklarer, at disse principper ikke var teorier, men videnskab, hvorfor enhver kritik eller benægtelse heraf var objektiv forkert. Det legitimerer styret til at indespærre modstandere.

 

 

 

10.4.2 Nazistisk terror     

 

Anklagen i Nürnberg. Storbritaniens, Sovjetunionens, De forenede Staters og Frankrigs fælles anklageskrift mod de ledende tyske krigsforbrydere, (København: Forlaget aktuelle bøger, 1946)

 

Med forord af Stefan Hurwitz.

 

 

 

Der Spiegel, april 1989, hovedartikel om Hitler som århundredets største terrorist

 

 

 

Gellately, Robert, Backing Hitler: Consent and Coersion in Nazi Germany (New York: Oxford University Press, 2001), 359 s. Fortæller om Hitlers terror mod jøder og kz-lejre og at tyskerne vidste herom.

 

 

 

Grieswelle, Detlef, Propaganda der Friedlosigkeit: Eine Studie zu Hitlers Rhetorik 1920 – 1933, (Enke Verlag, 1972), 233 s

 

 

 

Adolf Hitler,  Min Kamp, (København, 1966, bd. 1)

 

 

 

Lauridsen, John T., ”Nazistisk valgpropaganda I Danmark 1930 –1945: En dokumentation”, s 183-232 i Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger, bd. 39 (København: KB, 2000)

 

 

 

Kater, Michael H., The Nazi Party: A Social Profile of Members and Leaders, 1919 –1945 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), 415 s. Første bog om den sociale og demografiske profil af ca. 18.000 nazi-medlemmer, hvoraf ca. 55 % kom fra middelklassen og lavere middelklasse, ca. 35 % fra arbejderklassen og resten fra eliten, inkl. studenter.

 

 

 

Vagts, Alfred, A History of Militarism (Greewich, Meridan Books, 1959) 542 s. Fremfører den grundlæggende forskel på den militære metode og militarisme og påviser samfundenes militarisering, hvor mange civilister er mere militaristiske end officererne.

 

 

 

Wistrich, Robert S., Weekend in Munich: Art, Propaganda and Terror in the Third Reich, (Pavillon, 1976) 176 s. Belyser myter og mystik i den nazistiske facade. Bygger især på en tysk kunstudstilling i München i juli 1939

 

 

 

10.5 Politisk terror i Mellemøsten (1947 -    )

 

Sela, Avraham (ed.), Political Encyclopedia of the Middle East (New York: Continuun Books, 1999). Bogen er skrevet af israelske forskere, der dog under opslagsordet ”terrorism” ikke kun omtaler arabisk, men også israelsk terror i 1930-erne og 1940-erne udført af bl.a. Menachim Begin og Yitzhak Shamir, der begge blev statsministre i Israel

 

 

 

Palæstinensisk terror

 

Hizbollah, Libanesisk organisation: www.moqawama.org Omfattende adresse, der rummer både  holdninger og statistik om det der kaldes ”modstandsoperationer.” Tallene herfra og de israelske tal passer ikke helt, men Hamas sondrer mellem egne ”Resistance source” og israelske vurderinger ”occupier source” af tal for dræbte og sårede.

 

 

 

Hamas, palæstinensisk organisation: www.hamas.org/ Addressen er ikke brugbar for tiden

 

 

 

Adam, James, The Financing of Terror – Behind the PLO, IRA, Red Brigades and M-19 Stand the Paymasters, (New York, 1986)

 

 

 

Ben-Zedeef, Evithar H., Combating Terrorism in the 21st Century: Comparing the USA and Israel, Paper præsenteret på ERGOMAS konference, Slovenien, 18-22. september, 2002. i alt 20 s.

 

Ben-Zedeef arbejder for det israelske ”International Policy Institute for Counter-Terrorism” ved The Interdisciplinary Center, Hersliya. Terrorisme er psykologisk krigsførelse fastslås her.

 

 

 

Kramer, Martin, The Moral Logic of Hizbollah, s 131-160 i Reich & Laqueur (2001), op.cit.

 

 

 

Melman, Yossi, Ubu Nidal. Mesterterroristen (Oslo 1987)   

 

 

 

Merari, Ariel, The Readiness to Kill and Die: Suicidal Terrorism in the Middle East, s 192-210

 

i Reich & Laqueur (2001), op.cit.

 

 

 

Merari, Ariel & Shlomi Elad, The International Dimension of Palestinian Terrorism, (Tel Aviv: Jaffee Center for Strategic Studies, 1986), 143 s

 

 

 

Sela, Avraham, The Declineof the Arab-Israeli Conflict: Middle East Politics and the Quest for Regional Order (New York: Stat University of New York Press, 1997)

 

 

 

Israelsk terror

 

Washington Report on Middle East Affairs, wrmea: http://wrmea.com/html/

 

 

 

Forskningsorienteret info-netside om Palæstina-Israel konflikten: www.palastina-info.dk

 

 

 

Dansk-Palæstinensisk forenings hjemmeside: www.danpal.dk/

 

 

 

Clausen, Irene, ”Hvem er det, der er terrorist; PFLP og den palæstinensiske frihedskamp,”  Gaia, 36.2002, s 8-13

 

 

 

Dansk Palæstina Forening, Anklageskriftet mod staten Israel, (2002), s1 ff. Hentet på adressen: : www.danpal.dk/index.php?doc=296

 

 

 

Goldenberg, Suzanne, „Israel – Selmord ?,“  Politiken 16.6.2002, 3. sektion, s 10-11. Ønsket om at blive martyr er udbredt blandt Palæstinensere

 

 

 

Hansen, Carlo, Kaktussens land. En rejse i selvbedrag, (Århus: Klim, 2002), 288 s. Omfattende dokumentation af Israels terror mod palæstinensere/arabere

 

 

 

Jensen, Michael Irving, ”Palæstina-konflikten, al-Aqsa intifadaen og ”krigen mod terrorisme”” Noter 154 september 2002, 58s, Tema: Terrorisme – tolkninger og analyser,” her s 18 – 25. Beskriver Hamas organisationens to dele: Terrordelen og den sociale humanitære del

 

 

 

Operation dagsværk, ”Den internationale kristne ambassade i Jerusalem” s 70 f i  Palæstina ´98, Et religiøst centrum (København: 1998), 83 s

 

 

 

Retbøl, Torben, ”Debat: Holocaust og andre folkemord” Noter  154, september 2002, s 44-48

 

Kahan-kommissionens rapport af 7.2.1983 om Sabra og Shatila

 

 

 

10.6  Ideologisk terror i Vesteuropa (1970erne)

 

Det tyske forfatningsbeskyttelseskontor beskriver både den venstre- og højreekstremistiske terror i Tyskland: http://www.verfassungsschutz.de/arbeitsfelder/links/page.html   ,

 

http://www.verfassungsschutz.de/arbeitsfelder/rechts/page.html

 

 

 

Venstreekstremistisk terror

 

Rote Arme Fraktion: www.djh.dk/pub/NU/lund/RAF5.html (dansk), www.baader-meinhof.com/ (engelsk)

 

 

 

Barlby, Finn, Væbnet kamp. Baader-Meinhof gruppens politiske manifest og undertrykkelsen i Vesttyskland, (København 1977). Positiv over for Baader-Meinhof-gruppen og indeholder dens politiske manifest

 

 

 

Becher, Jillian, Hitlers børn. Baader-Meinhof terroristernes historie, (København 1977)

 

 

 

Bjøl, Erling, Vor tids kulturhistorie (København:Guylendal, 1979), bd. I-III, her bd. III 296-300

 

 

 

Ferracuti, Franco, Ideology and Repentance: Terrorism in Italy, s 59-64 i Reich & Laqueur (2001), op.cit.

 

 

 

Gutteridge, William (ed.), The New Terrorism (London, 1986). Omtaler terrorisme i verden med specifikke afsnit om hver verdensdel/specifikke lande som England, Italien, Vesttyskland og Frankrig.

 

 

 

Kellen, Konrad, ”Ideology and Rebellion: Terrorism in West Germany,” s 43-58 i Reich & Laqueur (2001), op.cit.

 

 

 

Kupferberg, Feiwel, “Den moralske forfatning. Højreekstremismen og fremmedhad I det genforenede Tyskland”  Dansk Sociologi 2.11. årg. 2000, s 25-45

 

 

 

Lodge, Juliet (ed.), The Threat of Terrorism, (Brighton, 1988). Beretter om terror I England, Vesttyskland, Holland, Belgien Frankrig og EU generelt

 

 

 

Meinhof, Ulrikke, ”Natürlich kann geschossen werden” i Der Speigel 15. juni 1970:74-75. Ulrikke Meinhof begrunder Andreas Baader befrielsesaktionen 

 

 

 

Meinhof, Ulrikke, Sidste tekster om den væbnede kamp mod imperialismen og kapitalismen, (København, 1976). Tekstsamling af breve og tale af tilfangetagne tyske terrorister

 

 

 

Moss, David, Italian Political Violence 1969-1988: The Making and Unmaking of Meanings

 

(Geneve: United Nations Research Institute for Social Development, 1993), 42 s

 

 

 

Sørensen, stig, Transnational metropol-terrorisme - en analyse af Rote Arme Fraktions, Brigate          Rossas og Weather Undergrounds væbnede kamp, (København: Institut for Samfundsfag, 1984), speciale ved KU. Kategoriserer de tre gruppers væbnede kamp, taktik og ideologiske mål

 

 

 

Wasmund, Klaus, “The Political Socialization of Terrorist Groups in West Germany” Journal of Political and Military Sociology 1983, bd. 11 (Efterår) 223 – 239. Gennemgår motiver og indflydelse på de unge terrorister i Vest Tyskland, udviklingen i deres politiske socialisering og understreger gruppens betydning for dem og deres selvforståelse

 

 

 

Wright, Terrorist Propaganda: The  Red Army Faction…(1991)

 

 

 

Nynazistisk terror

 

Østrigsk liste over højreekstremistiske organisationer: http://gfpa.uibk.ac.at/art/0007.htm

 

 

 

Krüger, Henrik, Fascismens internationale net i dag: Terrorgrupperne, deres aktioner og bagmænd, (København, 1977). Om- og behandler den højreorienterede terrorisme i midt 1970erne

 

 

 

Larsen, Stein Uglevik, Bernt Hagtvet & Jan Petter Myklebust, (eds.) Who Were the Fascists ? Social Roots of European Fascism (Oslo: Universitetsforlaget, 1980), 816 s

 

 

 

Lindboe, Ole, Blod og ære: Den nye nazisme (2000)

 

 

 

Revisionisme som nazistisk historieforfalskning, (København: Demos, 1994), 32 s. Om racevanviddets yderste konsekvens

 

 

 

10.7  Religiøs og kulturel terror (1990 -    )

 

Islamisk terror

 

http://www.mememedia.dk

 

 

 

http://September11.archive.org/ Artikeloversigt over materiale om den 11.9.2001

 

 

 

Ajami, Fouad, “The Sentry´s Solitude,” Foreign Affairs (2001, December) 2-16

 

 

 

Andersen, Lars Erslev, Muslimske fundamentalister – Militante muslimer i Mellemøsten, København: DUPI, 1997). Forklarer islamisk fundamentalisme med moderniteten

 

 

 

Andersen, Lars Erslev & Jan Aagaard, Den afghanske forbindelse – afghanistanveteraner, al-Quiada-netværk og den globale terrorisme, (København: Mellemfolkeligt Samvirke, 2002), 192 s

 

Redegør for de historiske forudsætninger for den internationale islamiske terrorisme, der går til bage til det 18. århundredes Arabien og den amerikanske støtte til jihad-krigerne i kampen mod USSRs besættelse af landet 1980-1988.

 

 

 

al-Qaeda, “Militære studier i Jihad mod tyrannerne,” (udateret, men før 1995). Lærebog for terrorister omtalt i Svendstorp (2002)

 

 

 

Gunarahna, Rohan, Inside Al-Queda. Global Network of Terror (New York: Columbia University *Press, 200x), 272 s. Spændende gennemgang af al-Queda organisationen

 

 

 

Halliday, Fred, Two Hours that Shook the World: September 11, 2001. Causes and Consequences             (Saqi Books, 2001), 256 s. Årsager til angrebet på World Trade Center og konsekvenser for de internationale relationer

 

 

 

Hansen, Birthe, Terrorisme – De utilfredse og den nye verdensorden, (København: Lindhardt & Ringhof, 2001), 159 s. Diskuterer terrorismebegrebet, gennemgår terrorhandlinger og forklarer islamisk fundamentalisme med de internationale magtforhold

 

 

 

Heurlin, Bertel, Konflikter i det 21. århundrede: Clash of Civilizations?(København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, DUPI, 2000), Focus 1, 9 s. Kritik af Huntingtons artikel, der overser at der også samarbejdes mellem stater med forskellige civilisationer.

 

 

 

Huntington, Samuel P., Clash of Civilization and the Remaking of World Order, (London: Touchstone Books, 1998). Bogen er en uddybning af Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?” I Foreign Affairs, 72:3, Summer, 1993.

 

 

 

Mozzaffari, Mehdi (red.), 11. september,(Århus: Systime, 2002), 191 s. Omfattende artikelrække der især belyser konsekvenser af 11.september og ikke årsagerne.

 

 

 

Newsweek, ”Beyond 9/11,” Cover story om 11. September

 

 

 

Pillar, Michael, The Terrorism Trap: September 11 and Beyond, (New York: Brookings Institution Press, 2001), 272 s

 

 

 

Pittelkow, Ralf. Efter 11. september: Vesten og Islam, (København: Linghardt og Ringhof, 2002), 207 s. Om de to kulturer, Islam og vestens, indbyrdes forhold og påpeger Vetsens nødvendige forsvar for ytringsfrihed, tolerance, menneskerettigheder.

 

 

 

Rappoport, David C., Sacred Terror: A Contemporary Example from Islam, s 103-130 i Reich & Laqueur (2001),  op.cit.

 

 

 

Rapoport, David, “Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions” I AAPS, Annals 1984, bd. 78, s 658- 677

 

 

 

Svendstorp, Sjak, Osama bin Laden. Milliardæren, der blev hellig kriger, (MeMeMedia, 2002), 216s. Beskriver bin Ladens baggrund og motiver samt - for første gang på dansk - uddrag af Al-Quedas Lærebog for terrorister

 

 

 

Weber, Max, The Sociology of Religion E. Fischoff (ed.), (London: Menthuen, 1955) 

 

 

 

Vestlig terror

 

Et saudi-arabisk informationsnetværk, Arab Information Network, leverer nyheder, chat, bøn, mv.:

 

http://www.naseej.com.sa

 

 

 

Andersen, Gorm Bagger & Knud Erik Andersen, Terrorisme. Den usynlige fjende (København: Borgen, 2002), 101 s. Definerer terrorisme på baggrund af 1. september 2001, dens årsager og hvorfor den er et problem for vort demokrati

 

 

 

Jürgensmeier, Mark, Terror in the Name of God (Chicago: University of Chicago Press, 2000). Argumenterer, at araberne er blevet påført deres lidelse af Vesten, hvorfor de har lov til alt.

 

 

 

Zinn, Howard, Terrorism and War, (2001). Kritiserer USA's adfærd som betegnes som terror. Det forklarer hvordan UAS skaber terrorisme. Opgør også antallet af døde i de krige USA har del.

 

 

 

10.8 Bekæmpelse af terror

 

EU-Parlamentet, Forslag til beslutning om terrorisme i Fællesskabet, Mødedokument77/78, 328/ændr. Forslagets formulering beror nok på en fejloversættelse og må forstås som ”beslutning mod…”

 

 

 

EUs reaktion på 11. september: http://europa.eu.int/geninfo/keyissues/110901/index.htm

 

 

 

EU's fælleserklæring, Konventioner om bekæmpelse af terrorbombningerK: http://www.stm.dk/publik/deklaration/DAN.htm

 

 

 

Bongard, David, L. & William R. Schilling, ”Terrorist Operations in Nontraditional Warfare”

 

s 53-68 i Schilling, William R.(Ed.), Nontraditional Warfare (Washington: Brassey, 2002). Koncentreret om terrorisme mod USA og hvordan det kan undgås.

 

 

 

Cole, David, “The Government´s Proposal Attacks Everyone´s Fundamental Rights. Terrorizing the Constitution” hentet fra The Nation på: http://past.thenation.com/issue/960324/0325cole.htm

 

Cole er gæsteprofessor ved New York Universitets Law School” og advokat for “Center for Constitutional Rights.” Kritiserer den amerikanske antiterrorlov

 

 

 

Dahllöf, Staffan, ”EU's terrorlister uden diskussion: Stemplet uden anklage” Det ny Notat, nr. 1043. 2002, s 4-5

 

 

 

FNs Sikkerhedsråd (SR), Rådsresolution nr. 1373 af 28 september 2001. FNs SR beslutter her at medlemsstaterne skal vanskeliggøre og forhindre finansiering af  terroristhandlinger og deres ophold i og bevægelse mellem medlemsstaterne. En særlig Security Council Terrorism Committee nedsættes. FN resolution 1269: http://www.un.org/Docs/scres/1999/99sc1269.htm  Resolution 1368, der anerkender USA's ret til i selvforsvar at angribe Afghanistan: http://www.un.org/Docs/scres/2001/RES1368e.pdf  

 

 

 

Europarådet, Den europæiske konvention om Bekæmpelse af Terrorisme af 1977, (xxx)

 

 

 

Hoff, Ove Høegh-Guldberg, ”NATO og kampen mod terrorismen,” s 22-31, Udenrigs 1.2002. Beskriver NATO samarbejdets indhold på forskelligt niveau efter 11. september 2001

 

 

 

Møller, Bjørn, ”Terrorisme og Terrorbekæmpelse”  s 8 – 12, i COPR I, Terrorisme, krig og sikkerhed i det 21. århundrede, (København, 2001) 41 s

 

 

 

Pillar, Paul R., Terrorism and U.S. Foreign Policy (Washington: Brookings Institution Press, 2001), 272 s. Forfatteren er tidligere underdirektør for CIAs terrorbekæmpelsesafdeling. Hans centrale ide er, at “terrorbekæmpelse må formuleres som en integreret del af en bredere USA udenrigspolitik,” s 10. Kritiserer og forklarer USA's voksende ensidige billede af islamisk terrorisme, s 50 –69.

 

 

 

Reinares, Fernando (ed.), European Democrcies Against Terrorism: Governmental Policies and Intergovernmental Cooperation (Ashgate, 200), 278 s.

 

 

 

Tersbøl, Bjarne, ”Den italienske sandheds- og forsoningskomission,” 51-60, Udenrigs 1.2002. Det italienske parlaments terrorismekommission stoppede sit arbejde i marts 2001, men fik alligevel vist efterretningstjenestens cover-up for neofascistisk terror i første halvdel af 1970erne.   

 

 

 *  For en kort orientering om PLO se kap. 5.2  Terrorister

 

Publiseringsår: 
2003