Arbejdsmarked

Civil Samfundspligt, CSP: Velfærdsstatens redning

I tilknytning til den militære værnepligt foreslås en civil samfundspligt, udøvet af begge køn i 7 måneder mod betaling til sikring af velfærdsstaten. Således at hvis et job ikke kan besættes af andre så har en rekvirent (kommune, plejhjem, etc. ) ret til at henvende sig til Sammfundspligtskontoret for at får bistand til af et samfundspligtigt ungt menneske. De økonomisk omkostninger og de velfærdsmæsige fordele fremlægges for de fire aktører: De unge samfundspligtige, staten, rekvirenterne og de hjulpne.  

Arbejde, Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedspolitik. Belønnet prisopgavebesvarelse af Arbejdsministeriet 1993

Udviklingen i de tre forhold (arbejde, arbejdsmarked og arbejdsmarkedspolitik) beskrives og en beskæftigelsesmodel præsenteres. Den består af input, et system hvori indgår personer, en positioner (arbejdspladser) og penge samt output: personer der forlader systemet grundet sygdom, fratræden, videreuddannelse, osv. Feedback er så de personer der stiller sig op i inputkøen for at (gen-)indtræde i beskæftigelsessystemet.