Alle Publikationer

Titelsorter faldende Publiseringsår Kategori

Samtidsterrorisme, upubl. lærebog, tekstsamling og litteraturoversigt over terrorisme i det 20. og 21. århundrede.

Efter en begrebsmæssig og en historisk gennemgang af terrorisme sammenholdes fire perioders modstående terrorisme.De fire perioder er kommunisme/nazisme siden 1920erne, terroren i Mellemøsten 1947 - , Terroren i Europa 1968 - 1982 og International terrorisme 1990 -, der beskrives ud fra samme model: Motiv, Terorister, Terroraktioner, Ofre og Legitimitet. 

2003 Samfund

Security and Terrorism: A Delicate Balance at the National and International Level, upubl. paper præsenteret ved International Sociological Association, Research Committe 01 on "Armed Forces and Conflict Resolution's" International Conference on "Military Missions and Their Impliplication Reconsidered: The Aftermath of Septmber 11th" i Ankara 7 - 9. juli

2004 Samfund

Skandalerne i forsvaret, upubl.  

2019 Forsvar

Soldatens funktion afhænger af den sikkerhedspolitiske situation i hvilken han/hun indgår. Der sondres mellem fire sådanne situationer for Danmark siden Vikingetid og til nu afhængig af fraværet eller tilstedeværelsen af henholdsvis VENNER og FJENDER

2008 Forsvar

Svar på Ombudsmanden kronik "Ombudsmanden og de udsatte" i Berlingske 21.01.2013.

2013 Samfund

Tilsendt som kronikforslag, må ikke citeres

2021 Forsvar

Udviklingen i forståelsen af begrebet Arbejde, Arbejdsmarked og Arbejdsmarkedspolitik beskrives og forklares fra ca. 1930 og 60 år frem tillige med et bud på arbejdsmakedet år 2010.

1993 Samfund

Veterancentret set fra et veteransynspunkt. PPPræsentation den 30.08.2013 på Veteranhjemmets konference 

2013 Samfund

Women in Extended Roles in the Danish Armed Forces

2002 Forsvar

Women in the Danish Armed Forces, s 97 - 106 i Gwyn Harries-Jenkins (Ed.), The Extended Role of Women in the Armed Forces, (University of Hull: 2002 for US Army Research Institute, Contract DAS W 01-00-K-0002), 153 s 

2002 Forsvar

ytringsfrihed, upubl. kronikforslag

2007 Samfund

Stress and Anxiety in New Missions: The Case of PTSD, by Henning Sørensen & Claus Kold, p 553-578 in Giuseppe Caforio and Marina Nuciari (eds.), Handbook of the Sociology of the Military, (Berlin: Springer, 2018), The three first pages of the article is presented below

2018 Forsvar

Sider